palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Élelmiszerbank adományszétosztási együttműködés 2014

mebA  Magyar  Élelmiszerbank  Egyesület  „Élelmiszerbank  adományszétosztási együttműködés 2014” címmel pályázatot hirdet. A pályázat célja, hogy a kiíró 2014-es évre vonatkozóan együttműködési megállapodást kössön partnerszervezetekkel, amelynek  keretében  a Magyar  Élelmiszerbank  Egyesülettől  térítésmentesen átvett élelmiszereket a szerződő szervezetek az általuk gondozott rászorulóknak juttatják el ingyenes adomány formájában.

Az  együttműködési  megállapodások  keretei  között  2014  során  várhatólag  három különböző típusú élelmiszeradomány elszállítására kerülhet sor:

 1. Adományok elszállítása az Élelmiszerbank központi raktárából (Budapest, XVII. ker. Lokátor u 3.) – az adományok nagy része lejáratközeli és hűtést igénylő élelmiszer, 1-2 napon belüli elszállítást és kiosztást igényel.
 2. Adományok  elszállítása  közeli  nagyvárosok  élelmiszer-áruházaiból  – aznapi lejáratos termékek elszállítása és kiosztása.
 3. Készételek  átvétele  és  kiosztása  –  esetenként  felmerülő  éttermi, nagykonyhai, rendezvényen megmaradó készételek átvétele és kiosztása 1-2 órán belül.

Az  Élelmiszerbank  az  élelmiszeradományok  mennyiségét  folyamatosan  igyekszik bővíteni.  A  pályázat  célja,  hogy  az élelmiszeradományok  elszállításában  és szétosztásában  igen  rugalmasan  együttműködni  képes  partnerszervezeti  kör bővüljön.

A  pályázaton  részt  vehet  minden  Magyarországon  bejegyezett  jogi  személyiséggel rendelkező közhasznú szervezet, egyház, illetve önkormányzati intézmény.

A  pályázaton  kiválasztott  szervezetek  egy  évre  kötnek  szerződést  a  Magyar Élelmiszerbank  Egyesülettel.  A  pályázó  feladata  az Élelmiszerbanktól  ingyenes adományként átvett élelmiszerek rászorulókhoz ingyenesen történő eljuttatása.

A  pályázat  elbírálása  során  egyes  szervezetek  várólistára  kerülnek  majd.  Az  adott típusú  együttműködés  tekintetében,  a  források megfelelő  mértékű  rendelkezésre állása esetén később kötünk majd szerződést velük.

Székhely: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 50.
Iroda, raktár: 1172 Budapest, Lokátor u. 3., Telefon/fax: 261-3991
Web: www.elelmiszerbank.hu, E -mail: elelmiszerbank@elelmiszerbank.hu

Csatlakozási feltételek

 • A  pályázó nem lehet érdekképviselet, hálózat illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;
 • A  pályázó  tételes  nyilvántartással  rendelkezik  az  általa  ellátott  rászorultakról és velük folyamatosan kapcsolatot tart;
 • A  pályázó  igazoltan  legalább  két  éve,  folyamatosan  végez  integrációs  vagy felzárkóztató  szociális  tevékenységet.  A  kiíró előnyben  részesíti  civil szervezetek, egyházi szervezetek és önkormányzati fenntartású szociális célú szervezetek  (pl.  szociális szolgáltatók,  családsegítő  és  gyermekjóléti szolgálatok, családok átmeneti otthonai, hajléktalanszállások) pályázatait.
 • A szervezeti kapcsolattartó rendelkezik működő és  napi szinten  ellenőrzött email címmel.
 • A pályázó  vállalja, hogy az élelmiszersegélyként szétosztandó élelmiszereket az  átvételtől  a  kiosztásig  tiszta,  napfénytől  védett, száraz  tárolóhelyeken,  az egészségügyi előírások betartásával  (szükség esetén folyamatos hűtést  vagy melegen  tartást biztosítva)  szállítja,  tárolja.  Továbbá  vállalja,  hogy  az  egy tételhez tartozó árut egy helyen, más tételektől, illetve egyéb áruféleségektől jól  elkülönítetten,  könnyen  hozzáférhető  és  azonosítható  módon  tárolja.  A pályázó  viseli  e  feladatok költségeit  és  az  ezekkel  kapcsolatos  teljes  körű felelősséget.
 • A  pályázó  vállalja,  hogy  sikeres  pályázat  esetén  részt  vesz  a  programmal kapcsolatos (Budapesten tartandó) személyes konzultáción.

A pályázó a program megvalósítása során vállalja, hogy

 • Az élelmiszer-adományt kizárólag rászorultaknak adja át;
 • A felajánlott élelmiszer-adományokat saját költségén szállítja el a szétosztás helyére, amely kizárólag magyarországi település lehet;
 • Értesítés  esetén,  1-2  nap  alatt  a  számára  felajánlott  élelmiszereket Budapestről elszállítja és az általa ellátott rászorulóknak kiosztja.
 • Hűtendő áruk esetén folyamatosan biztosítja a megfelelő hőmérsékletet (hűtős autóval vagy hűtőládákkal, tárolásnál hűtőszekrénnyel ).
 • A szétosztás során betartja az adminisztratív előírásokat;
 • Az élelmiszer-adományokat saját maga osztja szét az arra rászorulóknak, más szervezeteknek az adományokat nem adja tovább;
 • A  szétosztásra  átvett  élelmiszerekkel  kapcsolatosan  teljes  körű  anyagi felelősséget vállal;
 • A  szervezet  székhelyén  és  weboldalán  a  Magyar  Élelmiszerbank  Egyesület logóját,  linkjét  és  „ A(z)  xxx  munkáját élelmiszersegéllyel  a  Magyar Élelmiszerbank  Egyesület  támogatja”  feliratot  feltünteti  (az  ehhez  szükséges táblát illetve elektronikus logót az Élelmiszerbank biztosítja);
 • Az élelmiszer kiosztásánál és az osztási értesítésnél a Magyar Élelmiszerbank Egyesület  nevét  feltünteti,  az  osztás  helyszínén  az Élelmiszerbank  által biztosított plakátokat kihelyezi.
 • Az élelmiszerek rászorulóknak történő eljutatását fotókkal is dokumentálja.
 • Az élelmiszerosztást sem politikai, sem vallási befolyásolásra nem használja.

A pályázatnak az alábbi anyagokat kell tartalmaznia

Önkormányzati intézmények esetében:

 • Kitöltött pályázati adatlap

Civil szervezetek esetében:

 • Kitöltött pályázati adatlap
 • Írásos  támogató  nyilatkozat  a  pályázó  székhelye  szerinti  települési önkormányzattól

Egyházi szervezetek esetében

 • Kitöltött pályázati adatlap
 • 90 napnál nem régebbi bírósági kivonat másolata

A pályázat benyújtása: Minden pályázati anyagot elektronikus formában kell beküldeni.

A beküldés módja:

 • A  pályázati  adatlap  kitöltése  az  Interneten  az  alábbi  oldalon  (figyelem,  az adatlapot  egyszerre  kell  kitölteni,  részleges  mentésre,  majd  az  adatlap kitöltésének későbbi folytatására nincs mód!)  https://docs.google.com/forms/d/19dhPVeGKDp7ilExMkKPE0H-pcfz3-4Qe_irIHO_MScY/viewform
 • A  szükséges  nyilatkozatot  (civil  szervezetek  esetén)  és  bírósági  kivonatot(egyházi  szervezetek  esetén)  e-mailben  kell  küldeni  a palyazat@elelmiszerbank.hu  címre.  Az  e-mail  tárgyába  írják  be  a  szervezet nevét.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 8. 

A pályázatok elbírálásának tervezett határideje: 2014. március 31.

A pályázat eredményről minden pályázót e-mailben értesítünk.

A  pályázattal  kapcsolatos  felvilágosítás  telefonon  kérhető  munkanapokon  9-15h között kizárólag a (30)348-20-58-as telefonszámon.

Link: Élelmiszerbank adományszétosztási együttműködés 2014