palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Lengyel-Magyar Nem-kormányzati Együttműködési Program – pályázati felhívás

PL-HUMagyarország Külügyminisztériuma és a Lengyel Köztársaság Külügyminisztériuma pályázatot hirdet az ún. Nem-kormányzati Együttműködési  Program keretében magyarországi és lengyelországi civil szervezetek közötti kezdeményezések megvalósítására.

Pályázók köre: Az egyes kezdeményezések  mindkét országból jelentkező pályázó partnerek részvételével jöhetnek létre. A résztvevők egy pályázatot csak egy országban nyújthatnak be.

A pályázatok a benyújtás helyétől függetlenül mindkét országban megvalósíthatók.

A Program keretében finanszírozandó kezdeményezéseket a jelentkező székhelyének vagy lakóhelyének országában működő, a másik Aláíró fél Nagykövetségéhez kell benyújtani.

Az  Aláírók  két,  országonként  egy-egy  Bizottságot  alapítanak,  amelyek  országonként  és felenként  négy  főből  állnak,  a következő intézményeket  képviselve:  két-két  fő  mindkét Külügyminisztériumból, illetve két-két  fő a másik ország külképviselete tagjaiból  – ezek egyike  a  Nagykövet.  A  Bizottságot  a  Nagykövet  elnökli.  Az  Aláírók  jegyzékváltáson keresztül tájékoztatják  egymást  a Bizottságokba  kijelölt  tagok  személyéről  és  a bekövetkező esetleges változásokról.

A Bizottságok évente legalább egyszer összeülnek.

A  Bizottságok  a  benyújtott  pályázatok  számára  pénzügyi  támogatást  biztosítanak.

Egy benyújtott  pályázat  részére  1000  – 5000 EUR  biztosítható.  A  jelentkezőknek  saját forrásból  önrészt  kell  vállalniuk,  ami  a pályázat  teljes  költségvetésének  minimum  10 százaléka.

A Bizottságok döntéseiket konszenzussal hozzák meg. Konszenzus hiányában az  Elnök szavazata dönt.

A  kezdeményezések  megvalósításáról  szóló  megállapodásokat  a  nagykövetségeknek  a releváns törvényeknek és szabályozásnak megfelelően kell megkötniük. A megállapodások végrehajtását a nagykövetségeknek az illetékes országban bejegyzett pályázók tekintetében kell ellenőriznie és nyomon követnie.

A  Programról  szóló  információkat  és  a  pályázatok  benyújtásának  lehetőségét  évente  az illetékes Minisztériumok és külképviseletek honlapján közzéteszik, a programszabályzattal és a pályázáshoz szükséges dokumentumokkal együtt, amelyekbe beletartozik a pályázatok benyújtásának határideje is. A pályázók  kötelessége a  pályázati tevékenységükről készített jelentést és a pénzügyi zárójelentést azon naptári év december 31 -ig benyújtani, amelyben a szerződő felek a szerződést aláírták.

Az  Aláírók  saját  belső  jogrendszerük  szabályait  követik  a  projektek  benyújtásának bejelentése  és  a  felhívás  közzététele,  a szükséges  csatolandó  dokumentumok meghatározása, a belső döntéshozatali folyamat és a pénzügyi zárójelentés kapcsán.

A  nagykövetségek  évente  a  Program  keretében  végzett  tevékenységről  éves  beszámolót készítenek,  és  azt  az  Aláíróknak benyújtják.  Az  Aláírók  rendszeresen  értékelik  a Programot és szükség vagy igény szerint megváltoztatják azt.

Letölthető dokumentumok

Szándéknyilatkozat

programszabályzat

jelentkezési lap

Pályázatok beadási határideje: 2014 március 31. 

link: Lengyel-Magyar Nem-kormányzati Együttműködési  Program – pályázati felhívás