palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Előkészítő látogatások – EGT Finanszírozási Mechanizmus Ösztöndíj Program

A program keretében tanulási, tapasztalatszerzési célú hallgatói, oktatói, személyzeti mobilitások, illetve felsőoktatási területen projekt alapú nemzetközi együttműködések megvalósítására lehet pályázni.

Pályázhatnak: közoktatásban vagy felsőoktatásban, képzésben érintett intézmények, szervezetek, vállalkozások

Kiíró: EGT Finanszírozási Mechanizmus

Pályázatkezelő: Tempus Közalapítvány

Pályázati határidő: folyamatos, 2013-ban október 25., november 29.

A program keretében tanulási, tapasztalatszerzési célú hallgatói, oktatói, személyzeti mobilitások, illetve felsőoktatási területen projekt alapú nemzetközi együttműködések megvalósítására lehet pályázni.

Az Előkészítő látogatások a következő pályázati akciók előkészítésére irányulhatnak:

 • Felsőoktatási mobilitási pályázatok
  • hallgatói mobilitás; külföldi szakmai gyakorlat hallgatóknak; nyári egyetemen való részvétel
  • személyzeti, oktatói mobilitás
 • Személyzeti/oktatói mobilitás egyéb nem felsőoktatási, oktatási/képzési intézmény esetében
 • Felsőoktatási együttműködési projektek
  • intenzív programok;
  • partnerségek;
  • felsőoktatási intézmények és vállalatok közti együttműködések

A pályázók köre: Az oktatás bármely szintjén aktívan működő magyarországi székhellyel rendelkező intézmények, valamint a donor országok valamelyikében (Norvégia, Izland, Liechtenstein) székhellyel rendelkező intézmények pályázhatnak az előkészítő látogatások pályázati akciójára:

 • köznevelési intézmények (GFO kód: 3)
 • szakképzés területén oktatást, képzést nyújtó intézmények és szervezetek; (GFO kód: 1,2,3,5,6,7)
 • a szakképzésben résztvevők egyesületei és képviseletei, beleértve a gyakornoki, szülői és tanári egyesületeket; (GFO kód: 5,6)
 • felsőoktatási intézmények, (GFO kód: 1,2,3)
 • oktatással, képzéssel foglalkozó egyéb szervezetek (pl. nonprofit szervezetek, NGO-k, alapítványok, egyesületek, helyi, regionális, nemzeti szervezetek, közintézmények, és magán intézmények, stb.) (GFO kód: 1,2, 3, 5, 6,7)
 • az oktatás, képzés területén irányítást, tanácsadást és információs szolgáltatásokat nyújtó szervezetek; (GFO kód: 1,2, 3, 5,6)
 • az oktatás, képzés bármely vonatkozásához kapcsolódó rendszerekért és politikákért felelős szervek helyi, regionális és nemzeti szinten; (GFO kód: 3)
 • az oktatás, képzés kérdéseivel foglalkozó kutatóközpontok és szervek; (GFO kód: 1,2,3,5,6,7)
 • szociális partnerek és a munka világának más képviselői, beleértve a kereskedelmi kamarákat és más szakmai szervezeteket; (GFO kód: 1,2,3,5,6,7)
 • nonprofit szervezetek, önkéntes szervezetek, nem kormányzati szervezetek; (GFO kód: 5,6)
 • oktatással, képzéssel foglalkozó vállalkozások, amelyek akkreditáltak képzési szolgáltatások ellátására, (GFO kód: 1,2) azonban vállalkozás nem kaphat támogatás abban az esetben:
 • ha nem rendelkezik legalább 2 lezárt üzleti évvel (amelybe nem tartozik bele az előtársaságként való működés),
 • ha csőd-, felszámolási-, végelszámolási, illetve végrehajtási eljárás alatt áll.

Támogatható tevékenységek

Előkészítő látogatás az Ösztöndíj programban megpályázható további együttműködés kereteinek kialakítása céljából.

Az előkészítő látogatás kettő vagy több pályázásra jogosult intézmény között valósulhat meg, melyek közül minimum egy intézmény magyar, egy pedig donor országbeli. A látogatás célját megfelelően kell definiálni, amely az Ösztöndíj program egy másik akciójára mutat előre.

Egy pályázat keretében egy intézményből maximum két fő kiutazása támogatható. A támogatott szakmai program hossza minimum 2, maximum 5 nap lehet.

A támogatás mértéke: Az igényelhető támogatás pályázatonként minimum 1000, maximum 2000 euró. A tevékenység megvalósításához esetlegesen szükséges további forrást a kedvezményezettnek önerőként kell biztosítania. A támogatási összeg 80%-a szerződés aláírását követően kerül kifizetésre, a fennmaradó összeg (a támogatás 100%-ig) utalásának feltétele a jóváhagyott beszámoló. A kifizetések kizárólag intézmények felé történhetnek, magánszemélyek felé nem.

Pályázati határidő

Előbírálati határidő: formai bírálat (beérkezési határidő) Pályázat beadási határidő (elektronikus benyújtási, illetve postai feladási határidő) Eredmény várható időpontja A kiutazás ajánlott legkorábbi
időpontja
2013. október 11. 2013. október 25. 2013. november 15. 2013. november 22.
2013. november 15. 2013. november 29. 2013. december 20. 2013. december 27.

A részletes pályázati felhívás és a szükséges dokumentumok elérhetők a Tempus Közalapítvány honlapjáról, illetve a www.egtalap.hu oldalról.

További információ:

Tempus Közalapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 31.
Infóvonal: (06 1) 237 13 20
E-mail: info@tpf.hu
www.tka.hu