palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Jó gyakorlat díj-Good Practice Award

Health and Environment Alliance awardsA budapesti Környezet és Egészség Miniszteri Konferencián 2004-ben 52 európai ország egészségügyi és környezetvédelmi miniszterei elfogadták a „Children Environmental and Health Action Plan for Europe” (Akcióprogram a Környezetért és a Gyermekek Egészségéért) programot, amelynek célja, hogy jobban megértsük a gyermekeket fenyegető környezeti veszélyeket; érvényesüljenek a gyermek-specifikus környezet-minőségi követelmények és támogatást nyerjenek a gyermek-barát, egészséges környezet kialakítására irányuló törekvések.

A fő célkitűzések négy témakör köré csoportosulnak: a víz útján terjedő megbetegedések visszaszorítása, az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosítása; a gyermekbalesetek számának csökkentése, minden gyermek számára biztonságos, egészséges települési- és lakókörnyezet megteremtése; a légúti, asztmás-allergiás megbetegedések visszaszorítása, a kültéri és főleg a beltéri levegőből eredő expozíció csökkentése; a terhesség alatt, valamint gyermek- és fiatalkorban a veszélyes vegyi anyagok, fizikai tényezők valamint veszélyes munkakörülményekből eredő betegség és rokkantság kockázatának csökkentése.

A gyermek-központú környezet-egészségügyi projektekkel pályázni lehet a ’környezet és a gyermekek  egészsége- legjobb gyakorlat díj’ elnyerésére. A 8 nyertes meghívást kapnak a soron következő olaszországi miniszteri konferenciára.

Díjak: 8 díj kerül kiosztásra (1000 Euró) az alábbi témakörökben. A díjak átadására  az 5. Miniszteriális Konferencián kerül sor 2010 március 10-12. között Pármában. A győztesek útiköltségét és részvételi költségét a szervezők állják.

Támogatók: Ausztria, Dánia, Németország, Hollandia, Norvégia és Svédország

Nemzetközi szakmai zsűri: A projekteket két tagból álló bizottság értékeli kategóriánként. A zsűri tagjai egészségügyi, környezetvédelmi szakemberekből és a fiatalok, nemzetközi egészségügyi és környezetegészségügyi szervezetek szakembereiből kerül összeállításra a WHO európai régiójának 53 országából.

Pályázhat minden szervezet és munkacsoport amely a környezet és a gyermekek egészsége témakörhöz kapcsolódó feladatot végez, például iskolák, helyi önkormányzatok, civil szervezetek a WHO európai régiójának 53 országából.

Pályázható kategóriák:

  1. Víz és egészség: a víz eredetű emésztőrendszeri betegségek előfordulásának csökkentése, az ivóvíz minőség, higiéné és vízi közmű hálózat fejlesztése a gyermekek egészségének megőrzése céljából.
  2. Balesetek és fizikai aktivitás: Balesetek számának csökkentése, sérülések számának csökkentése és az elhízás visszaszorítása.
  3. Beltéri és kültéri levegő: légúti megbetegedések számának csökkentése, beltéri és kültéri levegő minőségének javítása a gyermeke érdekében
  4. Vegyi anyagok és sugárzás: mérgezések és maradandó károsodások csökkentése – kémiai és fizikai ártalmak csökkentése
  5. Fiatalok bevonása: generációk együttműködése – a fiatalabb generáció bevonása a környezet és egészség folyamatba
  6. Mobilitás: Környezetszennyezés és balesetek csökkentése, a gyermekek biztonságosabb és egészségesebb mobilitásának biztosítása
  7. Klímavédelem: Szén-dioxid kibocsátás csökkentése és adaptáció a klímaváltozáshoz. Figyelem felhívása és alacsony vagy nulla kibocsátás elősegítése összefüggésben a gyermekek egészségével
  8. Iskolák: Iskolákban a környezeti egészségkárosító hatások csökkentése

Az értékelés szempontjai és egyben a projekt leírásának főbb elemei:
1.    Relevancia: mennyire kapcsolódik a fenti témakörökhöz a projekt
2.    Eredmények: a kimutatható haszon ismertetése a gyermekek egészsége szempontjából
3.    Tájékoztatás és figyelemfelkeltés: mennyire irányítja a projekt a figyelmet a környezet és a gyermekek egészsége közötti összefüggésre
4.    Együttműködés: mennyire sikeresen vont be a projekt más érdekcsoportokat
5.    Transzferabilitás: mennyire valósítható meg a projekt más országokban, környezetben
6.    Eredetiség: mennyire újszerű és innovatív a projekt
7.    Költséghatékonyság

A projektleírások beadásának időpontja 2009 december 7. A beküldési cím és a szükséges egyéb információk megtalálhatók a mellékelt angol nyelvű pályázati kiírásban.

A program weboldala: http://cehape.env-health.org/

Letölthető dokumentum:

pályázati kiírás

Bővebb információ
Dr. Pándics Tamás
Orvos munkatárs
Tel.: 06-1-4761272
E-mail: pandics.tamas@oki.antsz.hu

Forrás: http://www.nonprofit.hu/; http://cehape.env-health.org/