palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kozma Lajos kézműves iparművészeti ösztöndíj pályázat

okm pályázatokAz Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus pályázatot hirdet fiatal iparművészek részére a Kozma Lajos kézműves iparművészeti ösztöndíj elnyerésére. Az ösztöndíj célja, hogy segítse az önálló művészi tevékenységet folytató  tehetséges, fiatal kézműves-iparművészek alkotómunkáját, művészi fejlődését.

Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan fiatal iparművész, aki önálló művészi tevékenységet tud felmutatni.

Diplomamunkával önmagában nem lehet pályázni. Nem nyújthatnak be pályázatot a felsőfokú tanulmányi intézetek hallgatói, valamint azok a művészek, akik a meghirdetett időtartam alatt állami támogatással másoddiplomás stúdiumaikat végzik, továbbá azok, akik hazai államháztartási forrásból finanszírozott bármely ösztöndíjban (pl. DLA ösztöndíjban), részesülnek.

A pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kinevezett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt.

Pályázhatnak: 1975. január 1. után születettek

Az ösztöndíj bruttó összege: 80 000.- Ft/hó

Az ösztöndíj időtartama:
2010. március 1-től 2011. január 31-ig.

Ösztöndíjban részesülhet évente:
maximum 13 fő.

Az ösztöndíjat a kuratórium az elnyert ösztöndíjas időszak elteltével benyújtandó  beszámoló anyag elbírálása alapján további két alkalommal, összesen három ösztöndíjas intervallumra meghosszabbíthatja. Korábbi ösztöndíjasok is pályázhatnak, amennyiben nem töltötték ki a három intervallumot.

A Kozma Lajos kézműves iparművészeti ösztöndíjasok az évente megrendezésre kerülő beszámoló kiállításon kötelesek számot adni végzett munkájukról.

A pályázati kérelemhez csatolni kell:

  1. A pályázó  eddigi munkásságát ismertető szakmai önéletrajzot.
  2. Az ösztöndíj időtartamára tervezett alkotói elképzelés rövid leírását (munkatervet).
  3. Az eddigi művészeti tevékenységet, bemutató dokumentációt (portfoliót).
  4. A pályázó  szakmai munkásságát reprezentáló 3-4 alkotást.
  5. Adatlapot.

A pályázatok és a művek beadásának időpontja: 2010. február 8-9. (hétfő-kedd) 9.30-15.00 óra között.

Helye: Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, zsűriterem (1014 Budapest, I. Úri u. 54-56.).

A művek visszaadásának időpontja: 2010. március 15. (hétfő) 9.30-15.00 óra között.

Felelős munkatárs: Simonffy Szilvia művészeti főtanácsadó, telefon: 356-7444/ 132. mellék

A pályázati kiírás és adatlap letölthető a minisztérium honlapjáról (www.okm.gov.hu), és a www.lektoratus.hu honlapról.

Forrás: Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus