palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában pályázat

A konstrukció célja, hogy a kulturális intézmények szélesebb körben kapcsolódjanak be a formális oktatásba és szerepük erősödjön meg a kulturális tudás átadásában, s ezen keresztül elérendő cél a közoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók óvodai, tanórai és tanórán kívüli és szabadidős nem formális és informális nevelésének és oktatásának támogatása, a nevelési-oktatási és kulturális intézmények hosszú távú együttműködésében, helyi és országos szinten.

Kódszám: TÁMOP-3.2.13-12/1

Pályázók köre: Jelen pályázati kiírás keretében pályázni jogosultak az alábbi kulturális (közművelődési, közgyűjteményi, művészeti) intézmények/szervezetek, az alábbiak szerint:

  • Az 1997. évi CXL törvény 39. § (2) bekezdése szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények;
  • Az 1997. évi CXL törvény 74. §. szerinti közművelődési intézmények, közművelődési civil szervezetek.
  • Az 1997. évi CXL. törvény szerinti könyvtárak;
  • Az 1995. évi LXVI. törvény szerinti a magyarországi levéltárak nyilvántartásában közlevéltárként vagy nyilvános magánlevéltárként bejegyzett levéltárak;
  • Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Előadó-művészeti Irodája által nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetek.
  • Alapító okirata szerint alkotóművészeti és/vagy a TEÁOR ’08 kód szerinti 9003, 9004 kódszámok alá sorolható tevékenységet folytató intézmény/szervezet.

Támogatható tevékenységek köre: A nevelési-oktatási intézmények óvodai vagy iskolai pedagógiai programjának megvalósítását támogató, kínálatát gazdagító tanórai, tanórán kívüli, szabadidős kulturális (és az ehhez szorosan kapcsolódó, indokolt) tevékenységek megvalósítása támogatható. A tevékenységek közvetlen célcsoportja az óvodai nevelésben és iskolai oktatásban résztvevő gyermekek, tanulók.

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a.

Támogatás összege: A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: legalább 5.000.000 Ft, de legfeljebb 30.000.000 Ft lehet, az együttműködési megállapodások száma alapján az alábbi bontásban:

  • 5 együttműködési megállapodás esetén: maximum 10.000.000 forint.
  • 6-11 együttműködési megállapodás esetén: maximum 25.000 000 forint
  • legalább 12 együttműködési megállapodás esetén: maximum 30.000.000 forint.

Az egyes tevékenységek esetében foglalkoztatási formánként az alábbi maximális támogatási összeget lehet igényelni, beleértve a projekt minden egyéb elszámolható költségét is (pl. projektmenedzsment, általános költségek, utazási költség, a megvalósítók bérét, egyéb költségeit stb.).

 Letölthető dokumentumok

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen), a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és a kötelezettségvállalásra vonatkozó aláírási előírásoknak megfelelően aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Kódszám: TÁMOP-3.2.13-12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában

Közreműködő Szervezet:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.

A pályázatok benyújtása 2012. október 24-től 2013. január 31-ig lehetséges, az alábbiak szerint:

(Közlemények.: Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP-3.2.13-12/1 jelű, „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” című pályázat benyújtási határideje 2013. január 31-ig meghosszabbításra kerül. – 2012. november 30. NFÜ-)

Pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok a www.nfu.hu honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás a www.nfu.hu/eugyfelszolgalat honlapon, a 06-40/638-638 telefonszámon, valamint személyesen a 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. címen található ügyfélszolgálatnál kapható.