palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NCA-NK-10-C-Pályázat a Kárpát-medencében megvalósuló civil szervezetek közötti magyar-magyar együttműködés, határmenti és határokon átnyúló civil kapcsolatok támogatására

nca_ezüstAz NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma pályázatot hirdet a Kárpát-medencében megvalósuló civil szervezetek közötti magyar-magyar együttműködés, határmenti és határokon átnyúló civil kapcsolatok támogatására (Pályázat kódja: NCA-NK-10-C)


A pályázat célja: Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek nemzetközi szerepvállalását és együttműködését segítő alábbi közhasznú tevékenységek támogatása: A Kárpát-medencében megvalósuló civil szervezetek közötti magyar-magyar együttműködés, határmenti és határokon átnyúló civil kapcsolatok támogatása.
A kollégium ezen kategóriában a magyarországi civil szervezetek és a határon túli magyarság civil szervezetei közötti együttműködést támogatja. Az együttműködés formája lehet közös kiadványok (hagyományos vagy elektronikus) készítése, köztéri alkotások elkészítése vagy felújítása, tematikus rendezvények megvalósítása, ifjúsági korosztály csereprogramja, stb.  A kollégium nagy figyelmet fordít az elképzelések kidolgozottságának minőségére, és a kivitelezhetőség elemzésére.

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke: A Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma az arra érdemes pályázatok között összesen 255 430 000 Ft-ot, továbbá a pályázat értékeléséig a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 11. §-ának rendelkezése alapján befolyó bevétel összegét oszthatja szét.

A támogatottak köre:
Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:

  1. közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok, amelyeket a bíróság 2008. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják. Pályázhatnak a 2008. december 31-ig jogerősen bejegyzett szervezetek is, amelyek a közhasznúsági nyilvántartásba vételüket a pályázat kiírásának évében kezdeményezték és azt a pályázat benyújtásáig jogerősen elnyerték.
  2. az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 4.1. pontja szerint.

A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke

A támogatási időszak és a támogatás formája: A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2010. június 1. és 2011. május 31. között megvalósuló, az 1. pontban részletezett tartalmú tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
A pályázatban csak a pályázó által meghatározott támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában találhatóak.

Egyéb feltételek:

  1. Egy szervezet jelen pályázati felhívásra legfeljebb két pályázatot nyújthat be, amelyre pályázatonként maximum 2 millió Ft adható. (Az NCA Tanács 315/2009 számú 2009. december 8-i döntése alapján egy szervezet összesen maximum 11 millió Ft támogatást kaphat az adott naptári évben kiírt NCA szakmai pályázatok forrásaiból.) Ugyanazon programhoz, projekthez egy naptári évben támogatás egy előirányzatból csak egy alkalommal ítélhető meg.
  2. A döntéshozó az NCA Tanács 315/2009 számú 2009. december 8-i döntése alapján a kért támogatási összeg 75 százalékánál kevesebb támogatást nem ítélhet meg. A kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség.
  3. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 14.§ (3) bekezdése értelmében az adózó költségvetési támogatást csak akkor igényelhet, ha rendelkezik adóazonosító számmal.
  4. A Kollégium döntése alapján a „B” fősorra maximum az igényelt támogatás 50%-a igényelhető. A Kollégium kizárólag megalapozott és költséghatékony költségvetéssel rendelkező pályázatokat támogat.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A benyújtás módja: A pályázat benyújtását megelőzően minden regisztrációval nem rendelkező pályázónak a www.esza.hu honlapon regisztrálnia kell magát az internetes pályázatkezelő rendszerben (EPER), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 4.1. pontja tartalmazza.
Beadási határidő: 2010. február 11., 24.00 óra

A beadás helye

A Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi postacímre kell beküldeni:
ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatóság
1590 Budapest, Pf.: 102.

vagy személyesen leadni legkésőbb a beadási határidő napján 16.00 óráig az alábbi címen:

ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatóság
1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület, II. emelet
Csak ajánlott küldeményként vagy tértivevénnyel postára adott dokumentumok esetében bírálunk el panaszokat!
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati kategória kódját!

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás
Pályázati útmutató
Segédlet közhasznúsági jelentés elkészítéséhez NCA pályázók számára
Támogatás tételes indoklása elektronikus pályázat benyújtásához (Word formátum)
Magyar nyelvű együttműködési szándéknyilatkozat formanyomtatvány
Angol nyelvű együttműködési szándéknyilatkozat formanyomtatvány

Részletes pályázati anyagok beszerzése: A pályázati kiírás elektronikus úton letölthető a www.nca.hu, valamint a www.esza.hu honlapokról, illetve az ESZA Nonprofit Kft. kérés esetén postai úton is eljuttatja az érdeklődő civil szervezetek számára.
A pályázati kiírás emellett személyesen is átvehető 9.00 és 16.00 óra között az ESZA Nonprofit Kft. székhelyén, valamint a megyei civil szolgáltató központokon keresztül (CISZOK elérhetőségek az útmutató 1.5. pontjában).
A pályázattal kapcsolatban további információkat az ingyenesen 9.00-15.00 óra között hívható 80/204-453 vagy a (06-1) 273-4250-es telefonszámon, valamint az info@nca.hu e-mail címen is kaphatnak.

Forrás: NCA