palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Ösztöndíj pályázat sportoló diákoknak

bomA „BOM a Magyar Sportért” Közhasznú Alapítvány a kiemelkedő sporttevékenységet folytató diákok részére, tanulmányaik eredményességének elősegítése céljából ösztöndíj pályázatot hirdet 2013. december 1-31. között.

Az ösztöndíjra az a diák pályázhat, aki:

  1. olimpiai, vagy paralimpiai sportágban szerepel és a saját sportági szakszövetsége együttműködési megállapodást köt a „BOM a Magyar Sportért” Közhasznú Alapítvánnyal;
  2. olimpiai, vagy paralimpiai kerettag vagy a pályázat évét követő legközelebbi olimpiai, illetve paralimpiai játékokon történő részvételre készül;
  3. közép-, vagy felsőfokú iskolarendszerű (tanulói vagy hallgatói jogviszony keretében folytatott) vagy iskolarendszeren kívüli, közoktatási intézmény vagy akkreditált, nem állami fenntartású intézmény által nyújtott oktatásban, illetve képzésben vesz részt.

A pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

  1. Kitöltött pályázati adatlap
  2. A sportági szakszövetség indokolással, aláírással és pecséttel ellátott hivatalos igazolása a szövetségi tagságról és az elért sporteredményről, főtitkári vagy elnöki javaslattal (1. melléklet)
  3. Hallgatói igazolás (az oktatási intézmény aláírással és pecséttel ellátott hivatalos igazolása a képzésben való részvételről) (2. melléklet)
  4. Amennyiben szociálisan rászoruló, ennek bemutatása.

Letöltendő dokumentumok:

Pályázati adatlap

Mellékletek

Ösztöndíj szerződés minta

A pályázatnak a fent felsorolt valamennyi dokumentumot tartalmaznia kell. A hibás, hiányos vagy valótlan tartalmú pályázatok elutasításra kerülnek.

A pályázatot kizárólag postai úton a 1535 Budapest Pf.769 címre várjuk.

Pályázat leadásának határideje: 2013. december 31.

Pályázat elbírálásának folyamata: A pályázatokat az Alapítvány Szakmai Bizottságának véleményezését követően az Alapítvány Kuratóriuma a pályázatban igazolt sportszakmai, tanulmányi, szociális helyzet figyelembe vételével, egyénileg, saját mérlegelése alapján bírálja el. Az Alapítvány döntése végleges, azzal szemben jogorvoslatra nincs lehetőség. A nyertes pályázóval, illetve pályázókkal az Alapítvány Támogatási (Ösztöndíj) szerződést köt legfeljebb a pályázó tanulmányainak befejezéséig tartó időtartamra. Az ösztöndíj folyósítása közvetlenül a képzést nyújtó oktatási intézmény részére történik.

A pályázat eredményéről a résztvevő pályázók a pályázati adatlapon megadott e-mail címen kapnak értesítést, legkésőbb 2014. február 15. napjáig.

További információ: Bóta Kinga főtitkárnál, bootakinga@gmail.com +36 30 279 2390 (hétköznap 8-15 óráig)

Link: http://www.bomalapitvany.hu