palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

32. Magyar Sajtófotó Pályázat

A  Magyar  Újságírók  Országos  Szövetsége  kiírja  a  32.  Magyar  Sajtófotó Pályázatot. A pályázatra elsősorban a hazai és határon túli sajtó munkatársainak jelentkezését várjuk, de a megmérettetés – a korábbi évekhez hasonlóan – mindenki számára nyitott.

Pályázni  2013. január 1. és 2013. december 31. között készült képekkel lehet. Ez az időbeli korlátozás  nem  érvényes  a  „Társadalomábrázolás,  dokumentarista  fotográfia  sorozat” kategóriára, ahol több éven átívelő, elemző anyagokat is várunk.

Egy pályázó összesen 30 pályaművet küldhet be, kategóriától függetlenül. A pályamű állhat egyedi képből vagy képsorozatból, ez utóbbi maximum 10 képet tartalmazhat.

Egy kép csak egyszer adható be, nem szerepelhet egyszerre egyedi képként és sorozat részeként is.

Pályaművek az alábbi 13 kategóriába adhatók be: 

 1. Hír-, eseményfotó (egyedi)
 2. Képriport (sorozat)
 3. Emberábrázolás – portré (egyedi)
 4. Emberábrázolás – portré (sorozat)
 5. Művészet – műalkotás vagy művészeti tevékenység ábrázolása, fotóriporteri eszközökkel (egyedi)
 6. Művészet – műalkotás vagy művészeti tevékenység ábrázolása, fotóriporteri eszközökkel (sorozat)
 7. Sport (egyedi)
 8. Sport (sorozat)
 9. Természet és tudomány (egyedi)
 10. Természet és tudomány (sorozat)
 11. Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (egyedi)
 12. Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (sorozat)
 13. Bulvár, humor, (egyedi vagy sorozat)

A PÁLYÁZATRA JELENTKEZÉS MENETE

Pályázni  kizárólag  online  módon  lehet,  a  Magyar  Sajtófotó  Pályázat  és  Kiállítás  hivatalos honlapján (www.sajto-foto.hu). Itt kell a pályázatra jelentkezni és a pályaműveket feltölteni, itt láthatók az előválogatott képek és a fotósok szakmai portfóliója.    A pályázat és a zsűrizés technikai  lebonyolítását  az  eContest,  pályázatkezelő  rendszer  támogatja,  ez  a  rendszer garantálja a zsűrizés anonimitását és átláthatóságát is.

Jelentkezni 2013. december 14. és 2014. január 5. 24:00 között lehet, a sajtófotó hivatalos honlapján (www.sajto-foto.hu).

A  jelentkezés  lezárultáig  a  pályázók  tetszőleges  alkalommal,  szabadon  módosíthatják feltöltött anyagaik tartalmát mindaddig, amíg nem véglegesítik a pályázatukat.

A  honlapon  2013.  december  14.  és  2014.  január  5.  között  Fórum  (http://www.sajtofoto.hu/forum) működik, ahol minden technikai kérdésre választ kaphat a pályázó.

A jelentkezés feltétele az 

 • eContest rendszerben való regisztráció/belépés
 • az online nevezési lap kitöltése
 • a pályázat tárgyát képező képek feltöltése, kategóriánként
 • nevezési díj befizetése

A jelentkezés lépései

1. Regisztráció és belépés az eContest rendszerbe

A  jelentkezéshez  és  a  képek  feltöltéséhez  szükséges  a  sajtófotó  honlapjára  (www.sajtofoto.hu) való előzetes regisztráció.

Akik  már  a  korábbi  évekről  rendelkeznek  regisztrációval,  a  „Belépés”  gombra  kattintva,  a jelszó  és  felhasználónév  megadásával  be tudnak  lépni.  Elfelejtett  jelszó  esetén  a regisztrációkor megadott e-mail cím vagy a  felhasználónév megadásával új jelszót kérhető, ebben az  esetben    sem  szükséges  az  újbóli  regisztráció.  A  kérés  elküldését  követően  az eContest rendszer e-mailben elküld egy linket a megadott e-mail címre, amely segítségével beállítható az  új jelszó.

2. Az online nevezési lap kitöltése

Az  online  nevezési  lap  a  regisztrációt  vagy  belépést  követően  válik  elérhetővé.  Egy pályázónak  –  függetlenül  attól  hány  kategóriában  pályázik  –  csak  egy  nevezési  lapot szükséges kitöltenie.

Első lépés az adatlap kitöltése a személyes adatok megadásával.

Az  adatlapon  kérjük  a  „Vidéken  dolgozó  fotóriporter”  és  a  „30  év  alatti  fotóriporter” kategória mezők helyes kitöltését, annak érdekében, hogy a pályázat  bekerüljön  ezen két különdíjas kategóriába is.

Vidéken dolgozó fotóriporter: 

–  az a hivatásos fotóriporter, aki elsődlegesen vidéki orgánumoknak dolgozik

vagy

–  az a hivatásos és amatőr fotós, aki életvitelszerűen Budapesten és Pest megyén kívül él, tevékenysége révén vagy egyéb módon jellemzően a vidékhez kötődik, függetlenül a lakcím kártyán feltüntetett hivatalos lakóhelytől.

30 év alatti fotóriporter  az a hivatásos vagy amatőr fotós, aki 2013. december 31. napjával nem tölti be 30. életévét.

Az adatlap kitöltése mellett, kérünk  feltölteni egy aktualizált önéletrajzot és egy nyomdai minőségű  arcképet,  amelyek  a  pályázathoz kapcsolódó  kiadványokban  és  a  sajtófotó hivatalos honlapján jelennek meg, a pályázaton elért eredményekkel együtt.

A nevezési lapon a pályázó igazolja, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, beküldött képei minden tekintetben megfelelnek a kiírásnak. A nevezéssel a pályázó kijelenti, hogy a képeket ő készítette és rendelkezik a beadott kép eredeti változatával. Továbbá hozzájárul, hogy az általa megadott e-mail címen értesítést kapjon a Magyar Sajtófotó Pályázattal kapcsolatban.

A nevezési lap kitöltése 

 • az adatlap mezőinek kitöltésével,
 • az önéletrajz feltöltésével
 • az arckép feltöltésével,
 • és a nyilatkozatok megtételével válik teljessé.

3. Pályázati anyagok feltöltése 

A  pályázati  anyagok  feltöltésekor  a  pályázók  a  végleges  pályaműveket  tölthetik  fel  a szerverre, ezért kérjük, hogy a képek technikai paramétereiről szóló részt alaposan olvassák át.

Az érvényes pályázat feltétele a  képaláírás  mező kitöltése, amelynek kritériumai a „Formai és technikai követelmények” pontban olvashatóak. A pályamű a képaláírással együtt válik teljessé.

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a leadási határidő vége előtt, az utolsó napokban a tömeges használat miatt a feltöltés lelassulhat, ezért kérünk minden pályázót, hogy a feltöltést minél végezze el.

4. Nevezési díj befizetése

A pályázaton való részvétel, a korábbiakhoz hasonlóan, nevezési díjhoz kötött. A nevezési díj összege bruttó 5000 Ft (áfá-val együtt).

A díjat a nevezési lap kitöltését követően, de legkésőbb 2014. január 5. 24:00-ig, a nevezési határidő  végéig  kell  befizetni.  A  jelentkezési határidő  után  indított  átutalásokat  nem  áll módunkban  elfogadni.  A  pályázaton  való  részvétel  a  nevezési  díj  befizetésével válik érvényessé.

A  nevezési  díj  –  az  idei  évtől  –  bankártyával,  banki  átutalással  vagy  banki  befizetéssel egyenlíthető ki.

A banki átutalások és befizetések átláthatósága érdekében a nevezési díjakat az eContest-et üzemeltető EOX Kft-nek, a Magyar Sajtófotó Pályázat és Kiállítás technológiai támogatójának a  bankszámlájára  kérjük  utalni,  a  következő  bankszámla  számra:  10700488-66857734-52000001.  Átutalás  vagy banki befizetés esetén a megjegyzés rovatban  kérjük feltüntetni a

pályázó  azonosító számát,  amely a honlapon, a „Saját adatok” menüben  Azonosító  néven található).

Áfá-s  számla,  a  név  és  székhely  megjelölésével,  a  nevezési  lap  kitöltésekor  kérhető.  (A számlát az EOX Kft-vel való elszámolást követően a MÚOSZ állítja ki.)

FORMAI ÉS TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK

A  pályázaton  manipulált  képek  nem  indulhatnak.  Nem  számít  manipulációnak  a hagyományos  fotográfiai  korrekció,  így  a  színek, tónusok  és  a  fényerő  beállítása,  illetve a felvétel közben keletkezett technikai hibák eltávolítása. Manipulációnak számít, és kizárást von maga  után,  a  képek  tartalmának  megváltoztatása,  vagyis  képi  elemek  utólagos eltávolítása vagy hozzáadása.

A képek technikai feltételei a következők:

Képfelbontás: A pályázaton legalább 8 megapixel felbontású képpel lehet pályázni. A kép rövidebbik oldala nem lehet kisebb,  mint 2100 pixel, a hosszabbik oldala nem haladhatja meg a 6000 pixelt. Az ezen  értékhatárokon  kívüli  képeket  a  rendszer  automatikusan elutasítja, és  nem  engedi feltölteni.

Kép formátum és méret: Pályázni  és  feltölteni  kizárólag  JPG  (Joint  Photographic  Experts  Group)  formátumú  képpel lehet. A képtömörítési minőség 90% vagy 100% (százalék) legyen. (Ez a Photoshopban a 9-es vagy ennél nagyobb minőségi értéknek felel meg.) A maximális fájl méret  19 Mbyte. Ennél nagyobb  méretű  képeket  a  rendszer  automatikusan  elutasít,  és  nem  enged  feltölteni. (Nagyobb fájl  méret  esetén  javasoljuk  a  felbontás  és/vagy  a  tömörítés  arányának módosítását.)

Kép elnevezése (fájlnév)

A  feltöltött  képet  az  eContest  rendszer  átnevezni,  lecserélve  a  fájlnévben  lévő  szóközt, ékezetes betűt és egyéb speciális karaktert.  A rendszer automatikusan kitölti a kép címe mezőt a feltöltött fájl nevével. A kép címe később módosítható.

Képaláírás: Tekintettel arra, hogy a képaláírás a sajtófotó műfaj igen fontos eleme, kérjük a pályázókat, hogy formailag és tartalmilag korrekt képaláírást csatoljanak képeikhez a nevezés során. A képaláírás maximum 200 leütés lehet szóközökkel együtt, a képriportok bevezető szövege maximum 600 leütés lehet. A  nemzetközi  gyakorlatnak  megfelelően,  a  képaláírás  a  következő  kérdésekre  válaszol:

Mikor?  Ki?  Mit?  Hol?  Miért?  Az  egyes  kérdések  értelemszerűen  kezelendők,  tehát,  ha konkrét esetben nem tehetők fel, akkor a választ sem kell a képaláírásban megfogalmazni. Ez legtöbbször az 5. kérdés esetében érvényes.

A zsűrizés anonimitásának megőrzése érdekében fokozottan felhívjuk a pályázók figyelmét arra,  hogy  a  kép  neve  és  képaláírása  nem tartalmazhat  utalást  a  szerző  kilétére,  az  őt megbízó orgánumra, ügynökségre!

ZSŰRIZÉS MENETE

A zsűrizés időpontja 2014. január 17-19.

A zsűrizés helyszíne:  Magyar Sajtóház –  a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Székháza (1064 Budapest, Vörösmarty u. 47/A)

A  zsűri  valamennyi,  érvényes  pályázatot  benyújtott pályázó  pályaművét  áttekinti  és  több fordulós  zsűrizés  során  bírálja  el.  A  zsűri köteles  kizárni  a  pályázati  feltételeknek  nem megfelelő munkát.

A zsűri az 1. fordulóban, az ún. előzsűrizés során a kategória kiírásoknak megfelelően előszűri a pályaműveket online módon, azzal a céllal, hogy a második fordulóba csak  –  a  kategória tartalmának  –  megfelelő,  szakmailag,  technikailag  és  esztétikailag  kifogástalan  fotók

kerüljenek. A 2.-4. forduló során a zsűri tovább szűkíti a kategóriák képanyagait, míg végül az 5. fordulóban kialakítja a döntőbe jutott képek végső sorrendjét. A képek számától függően a fordulók száma változhat.

A zsűrizés  anoním  módon történik. A zsűrizés 1. fordulója nem nyilvános, minden további forduló azonban nyilvános és a díjazás utolsó szakaszát kivéve online közvetítés formájában követhető  nyomon,  az  eContest  rendszeren  keresztül,  a  sajtófotó  hivatalos  honlapján. Az utolsó forduló a helyszínen végignézhető.

A  zsűrinek  joga  van  a  továbbjutásra  esélytelen  sorozatból  egyetlen  kiemelkedő  képet kiválasztani  és  azt  az  azonos  kategóriának megfelelő  „egyedi”  kategóriába  áttenni.  A beküldött sorozatok az évkönyvben és kiállításon módosított sorrendben szerepeltethetőek.

Az eredményt a zsűrizés lezárása után sajtótájékoztatón jelentik be.

A zsűri 

A pályaműveket a kiíró által felkért neves fotós szakemberek bírálják el, a zsűri tagjai:

 • Stéphane Arnaud, az AFP Photo főszerkesztő-helyettese
 • Hannah Hess, az EPA Photo főszerkesztője
 • Máté Péter, a Magyar Nemzet fotóriportere
 • Pályi Zsófia, az Origo fotóriportere
 • Radu Sigheti, a Reuters vezető fotóriportere

DÍJAZÁS

A zsűri kategóriánként egy I., egy II., egy III. kategória díjat adhat ki.

A 13 kategória díjon felül a zsűri az alábbi különdíjakat adhatja ki:

MÚOSZ Nagydíja

André Kertész-Nagydíj – a legjobb emberközpontú dokumentarista fotográfiáért.

Munkácsy Márton-díj – a legjobb kollekcióért

A „30 év alatti legjobb fotóriporter” díja

A „Vidéken dolgozó legjobb fotóriporter” díja

A  díjak  átadására  a  Magyar  Sajtófotó  Kiállítás  ünnepélyes  megnyitóján  kerül  sor  2014. március végén, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban.

Link: http://www.sajto-foto.hu/