palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a fővárosi drogfogyasztás visszaszorítására 2010

Budapest pályázatokA Fővárosi Közgyűlés Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottsága pályázatot ír ki elsősorban budapesti székhellyel rendelkező, tevékenységüket Budapesten és az agglomerációban kifejtő szervezetek számára, a fővárosi drogfogyasztás visszaszorítására irányuló tevékenységek támogatása céljából.

A Fővárosi Közgyűlés Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottsága a fővárosi drogfogyasztás visszaszorítása érdekében pályázatot ír ki elsősorban budapesti székhellyel rendelkező tevékenységüket Budapesten és az agglomerációban kifejtő szervezetek számára.

A pályázat célja, kategóriái:

 • A.    Alacsonyküszöbű szolgáltatások fejlesztése és a már meglévők működésének támogatása. Szenvedélybeteg megkereső programok, kiemelten a szociális és munkaügyi ellátók kliensei között. Pályázati keretösszeg: 22 millió Ft
 • B.  A szenvedélybeteg-ellátórendszer, drogambulanciák szakmai tevékenységének (modell értékű kezdeményezések, új terápiás módszerek, új szubsztitúciós program) kiegészítő támogatása. A megkereső programok során fellelt drogbetegek ellátásba kerülését elősegítő szolgáltatások fejlesztése. Pályázati keretösszeg: 23 millió Ft
 • C.    Józan szenvedélybetegek relapszus prevencióját és a hozzátartozók segítését szolgáló, valamint szenvedélybetegeket és hozzátartozókat önsegítő rendszerek felé továbbító tevékenységek, programok támogatása. Pályázati keretösszeg: 10 millió Ft
 • D.    Prevenciós beavatkozások, ezen belül munkához is kötött programok támogatása, melyeknek színtere főleg a Főváros fenntartásában lévő gimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák és gyermekotthonok. Olyan programok támogatása, melyek ezekben az intézményekben a közösség és a munkaközösség probléma érzékenyítettségét fokozzák.    Célzott prevenciós programok támogatása. Pályázati keretösszeg: 13,026 millió Ft.
 • E.    A Főváros fenntartásában lévő a 2009-es évben kialakított és 6 középiskolában már működő egészségfejlesztő- iskolai szociális munkás- hálózat fenntartására, és további 2-3 középiskola bevonására. Pályázati keretösszeg: 20 millió Ft
 • F.    A fővárosi kerületek Kábítószerügyi Egyeztető Fórumainak támogatására, abban az esetben, ha a kerületi önkormányzatok a megpályázottal azonos összeggel, vagy azzal egyenértékű tárgyi feltétellel támogatja a pályázót, aki az erről szóló kötelezettségvállalást mellékeli a pályázathoz. Pályázati keretösszeg: 4 millió Ft.

Támogatás módja, jellege: Jelen pályázat – kategóriák mindösszesen- keretösszege: 92,026 millió Ft.

A-D kategóriák esetében, egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be kategóriánként, legfeljebb 3 millió Ft támogatási igénnyel. A benyújtott programokban a fenti célok végzésével kapcsolatban felmerülő működési kiadásokra lehet pályázni. A pályázatot kiíró kötelező önrészt nem ír elő.
Az ÁFA- visszaigénylő szervezetek támogatási igényüket nettó összegben nyújthatják be, esetükben a támogatási forrásból ÁFA nem finanszírozható.

E kategória keretösszege, 20 millió Ft, egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be. A benyújtott programokban a fenti célok végzésével kapcsolatban felmerülő működési kiadásokra lehet pályázni. A pályázónak a pályázatot kiíró kötelező önrészt nem ír elő.
Az ÁFA- visszaigénylő szervezetek támogatási igényüket nettó összegben nyújthatják be, esetükben a támogatási forrásból ÁFA nem finanszírozható.

F kategória keretösszege 4 millió Ft, melyre Budapest Főváros kerületi önkormányzatainak Kábítószerügyi Egyeztető Fórumai pályázhatnak, abban az esetben, ha a kerületi önkormányzat a megpályázott összeggel azonos összeggel, vagy azzal egyenértékű tárgyi feltétellel támogatja  a pályázót, aki az erről szóló kötelezettségvállalást mellékeli a pályázathoz.

E kategória esetében, a fenti kritériumokon kívül, a pályázónak az iskolai egészségfejlesztő-szociális munkás hálózat területén minimum 2 éves tapasztalattal kell rendelkeznie.

A pályázók köre: Elsősorban Fővárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket Budapesten és az agglomerációban kifejtő

 • alapítványok,
 • közalapítványok,
 • egyesületek,
 • egyházi szervezetek,
 • egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi intézmények,
 • a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő oktatási intézmények, amelyek bírósági bejegyzéssel rendelkező önálló jogi személyek, legalább két éve bejegyzett, működő szervezetek és alapszabályukban vagy alapító okiratukban rögzített céljaik között szerepel a fenti célok elősegítése.

Az E kategória esetében, a fenti kritériumokon kívül, a pályázónak az iskolai egészségfejlesztő-szociális munkás hálózat területén minimum 2 éves tapasztalattal kell rendelkeznie.

Az F kategória esetében, a fővárosi kerületek Kábítószerügyi Egyeztető Fórumai pályázhatnak.

Előnyben részesülnek azon pályázati programtervek, amelyek

 • több szervezet összefogására, együttműködésére épülnek,
 • ösztönzik a közösségi kezdeményezést, a lakossági aktivitást, az önkéntes tevékenységet.

Pályázati dokumentáció beszerezhető:
A részletes pályázati kiírás és az alkalmazandó dokumentum csomag díjmentesen átvehető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest, Bárczy István utca 1-3.), vagy letölthető a www.budapest.hu internet címen.

A pályázat benyújtásának módja, határideje:

A teljes pályázati dokumentációt 1db eredeti papíralapú példányban és szkennelt formában 4 db CD-n kérjük benyújtani postai úton, vagy személyesen a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Bp. V. Bárczy I. u. 1-3.). Egy borítékban csak egy kategória komplett anyaga lehet, a borítékon fel kell tüntetni: „2010 évi drogfogyasztás visszaszorítására irányuló pályázat” és a kategória betűkódját (A, B, C, stb.)

A pályázatok benyújtási határideje: 2010. július 2.

További felvilágosítás kérhető a Főpolgármesteri Hivatal Egészségügyi Ügyosztály Gyógyító- Megelőző Ellátási Alosztályán, a 327-1406-os telefonszámon.

Letölthető dokumentumok:

pályázati kiírás
pályázati adatlap
kitöltési útmutató

Forrás: Budapest.hu