palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására

Az EMMI pályázatot hirdet roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására.

A pályázat kódja: ROM-RKT-13
A pályázat célja a roma kulturális események megvalósításán keresztül: 
  • a)  a cigány nyelv ápolása és fejlesztése;
  • b)  a hagyományok megőrzése, átadása fiatalabb korosztályoknak;
  • c)  a roma kisebbség kulturális örökségeinek és múltjának megismerése (zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, és mások);
  • d)  a különböző kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadásának elősegítése.
A pályázat keretében az alábbi komponensek valamelyikére nyújtható be pályázat. Egy szervezet kizárólag egy komponensre nyújthat be pályázatot.
  • „A” komponens: A roma képzőművészet és irodalom támogatása
Az „A” komponensre legalább 250.000 Ft és legfeljebb 700.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető
  • „B” komponens: Kulturális események támogatása
A támogatás összege települési szintű rendezvények esetén maximum 500.000 Ft, kistérségi szinten 600.000Ft, megyei szinten pedig 700.000 Ft.
A pályázók köre
a)  önálló jogi személyiséggel rendelkező támogatott civil szervezetek, melyek bírósági nyilvántartásba vétellel jöttek létre, és alapító okiratukban szerepel a kulturális és művészeti tevékenységek folytatása, közösségfejlesztés, vagy hagyomány és kultúra ápolása, vagy
b)  cigány/roma nemzetiségi önkormányzatok, vagy
c)  helyi, megyei önkormányzatok, illetve azok intézményei
d)  települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása
e)  közművelődési, kulturális intézmények, a közművelődési feladatellátásra a helyi önkormányzattal  a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló  1997. évi CXL törvény szerint közművelődési megállapodást kötő szervezetek  –  beleértve a roma közösségi házakat –, vagy ezek fenntartói; vagy
f)  könyvtárak, illetve fenntartóik.
A pályázatok beadási határideje 2013. július 18. 24:00 óra.
Letölthető dokumentumok
A pályázattal kapcsolatban további információkat az alábbi elérhetőségeken kaphatnak:
E-mail: romakultura@emet.gov.hu
Telefon: (1) 795-2902 Hétfő-csütörtök: 8.00-16.30 Péntek: 8.00-14.00