palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az egyházi célú program-típusú központi költségvetési hozzájárulások támogatási lehetőségeire

kormányzati portál pályázatA pályázat célja felmérni azon igényeket, melyeket az egyházi jogi személyek a 2015. költségvetési év során hitéleti, illetve közösségi célú beruházások, épületrekonstrukciók, valamint közösségi célú programok szervezése terén terveznek megvalósítani.


Az alábbi két előirányzat egyikére nyújtható be egy darab egyedi igénybejelentés:

1. EGYH-KCP-15 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
Az  előirányzat  célja  az  egyházi  közösségek  hitéleti,  kulturális,  oktatási,  közösségépítő  és felzárkóztató  tevékenységével  szorosan  összefüggő  helyiségek  felújításának,  kialakításának illetve működtetésének támogatása. A  közösségi  terek  építésének  támogatása  révén  a  közösségek  megerősödését  kívánjuk szolgálni.  Meggyőződésünk,  hogy  az  egyházaknak  a  hit  erejéből  táplálkozó  közösségalkotó ereje  olyan  energiát  sugároz,  amelyek  képesek  valamennyi  embert,  hívőt  és  nem  hívőt egyaránt gazdagítani.
Támogathatóak  az  említett  közösségi  célú  helyiségekben  megvalósuló  egyházi  hitéleti, kulturális,  oktatási,  közösségépítő  vagy  felzárkóztató  rendezvények,  táborok,  kiállítások, vallásturisztikai programok, nem iskolarendszerű képzések, szolgáltatások.
Támogatásban  részesíthetők  azon  egyházi  ingatlan-felújítások,  melyekben  a  helyi  közösség hitéleti tevékenysége, valamint kulturális közösségépítő események valósulnak meg (ifjúsági nevelés, szociális és gyermekvédelmi tevékenység, a család megtartó erejét szolgáló egyházi rendezvények,  zenei,  képző-  és  alkotóművészeti  programok,  képzések,  hitéleti  oktatás,  nem iskolarendszerű képzések, szolgáltatások, stb.)
Támogatható  továbbá  a  határon  túli  és  ott  a  magyarság  megmaradását  szolgáló  egyházi közösségek tevékenysége:  hitéleti, kulturális, oktatási és közösségépítő programjait szolgáló helyiségek felújítása vagy kialakítása.  Ezeknek a közösségeknek az erősítése nemzetmegtartó munkát  is  jelent,  hiszen  az  ott  élők  számára  sokszor  az  egyházi  közösséghez  tartozás  az egyetlen kapocs a nemzettel, a magyarsággal, kultúránkkal.
Ugyancsak  az  előirányzatból  finanszírozható  azon  létesítmények  rekonstrukciója,  amelyek szórvány vagy hátrányos helyzetű kistérségi felzárkózást segítő programoknak adnak helyet.
Az  igényelhető  támogatás  minimális  összege  150  ezer  forint,  a  maximális  összeg  5  millió forint.

2. EGYH-EOR-15 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
Az  előirányzat  az  egyházi  hitéleti  vagy  közfeladatot  ellátó,  műemlék  ingatlanok  védelmét, felújítását,  bővítését,  valamint  egyéb  szükséges  egyházi  felújítási,  építési  beruházások támogatását  szolgálja.  Az  előirányzat  fedezetet  nyújt  továbbá  a  magyar  nemzeti  kulturális örökség  részét  képező  kárpát-medencei  egyházi  műemlékek  és  a  kárpát-medencei  magyar egyházak  nemzetmegtartó  szerepének  növelését  célzó  egyéb  beruházások,  felújítások támogatására.
Az  Államtitkárság  fenntartja  magának  a  jogot  az  örökségvédelmi  szempontok  betartásának ellenőrzésére.
A támogatás igényléséhez hazai igénylők esetében szükséges a felettes egyházi szerv ajánlása.
Az  igényelhető  támogatás  minimális  összege  1  millió  forint,  a  maximális  összeg  40  millió forint.

A támogatás igénybevételére jogosultak köre

Jelen felhívás keretében az alábbi szervezetek nyújthatnak be támogatási igényt:
1.  Egyházi  jogi  személyek,  amelyek  a  statisztikai  számjel  elemeiről  és  nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek valamelyik GFO kódjával rendelkeznek (GFO kódok szerint: 551, 552, 555, 559), ezek a lelkiismereti és vallásszabadság  jogáról,  valamint  az  egyházak,  vallásfelekezetek  és  vallási  közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10 – 12. §-a szerinti szervezetek)
2. Határon túli magyar ajkú egyházi szervezetek
Az igények elbírálása során előnyt jelent: befejezés előtt álló beruházás
felettes egyházi szerv ajánlása (EGYH-EOR-15 hazai igénylője esetén kötelező)

Az igénybejelentés benyújtása
Jelen  felhívásra  a  támogatási  igényt  elektronikus  úton  lehet  benyújtani  az  elektronikus támogatáskezelő  rendszerben  (rövidítve:  EPER-ben).  Az  internetes  felület  az  EMET honlapján (www.emet.gov.hu) elérhető EPER belépési ponton keresztül, vagy a  www.eper.hu oldalon  az  EMET  rendszer  választásával  érhető  el.  Az  internetes  felületen  történő regisztrációt követően, az előirányzat kódját kiválasztva nyílik lehetőség a  támogatási igénylő adatlap  kitöltésére.  A  regisztrációban,  illetve  az  adatlap  kitöltésében  az  Emberi  Erőforrás

Támogatáskezelő munkatársa az alábbi elérhetőségen nyújt segítséget: +36/1-795-5300  vagy egyhaz@emet.gov.hu
A regisztrációt követően a rendszer  által generált regisztrációs nyilatkozatot egy példányban kinyomtatva, cégszerű aláírással ellátva kérjük eljuttatni az alábbi postacímre: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Igazgatósága (1387 Budapest, Pf. 1467)
Az igénybejelentés elektronikus feltöltésének, valamint a nyilatkozat postára adásának határideje: 2015. január 7, 24:00

Web: Felhívás egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatására