palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szervezzen közösségi alapítványt pályázat

Eljött a cselekvés ideje: tegyen városáért, építsen közösségi alapítványt és pályázzon a KözösALAPON programhoz! Intenzív és látványos szakaszához ért a közösségi alapítvány építés Magyarországon: a KözösALAPON program pályázatot írt ki december 2-án, amelyen az új közösségi intézmények kísérletező- és újító szellemiségű vezetőit, létrehozóit, motorjait, szervezőit keresik.

A felhívás célja, hogy segítséget nyújtson a Szándéknyilatkozatok(pályázatok) elkészítéséhez és beadásához, illetve tájékoztassa az érdeklődőket az értékelésről és a kiválasztott csoportoknak nyújtott támogatás legfontosabb részleteiről.

A közösségi alapítvány egy adott közösség tagjai által, hosszú távú és folyamatos működésre létrehozott civil szervezet, amely elkötelezett az adott közösség fejlődésének átfogó támogatása mellett.

Milyen a jól működő közösségi alapítvány:

 • működésbe hozza a helyi közösség rejtett és kevésbé rejtett erőforrásait,
 • minden ott élőnek a felelős és demokratikus cselekvés lehetőségét kínálja,
 • valós helyi szükségletekre átláthatóan költi a pénzt,
 • döntési lehetőséget ad annak, aki pénzt ad.

Kiknek a jelentkezését várják? Olyan,legalább 3 magánszemélyből álló csoportok jelentkezését várjuk, akik közösségi alapítványt szándékoznak létrehozni és ehhez a KözösALAPONországos program szakmai és pénzügyi támogatását szeretnék igénybe venni.

Mit támogat a KözösALAPON jelen pályázat keretében?

 • A szervezőcsoportok kialakítását és felkészülését közösségi alapítvány elindításához és működtetéséhez;
 • a közösségi alapítványt szervező csoportok alapítványszervező munkáját.

Mit nem támogat a KözösALAPON?
A program nem támogat olyan csoportokat, amelyek

 • 3 főnél kisebbek;
 • egyértelműen a Tájoló a magyarországi közösségi alapítványokhoz c. dokumentumban megfogalmazott ismérvekkel ellentétes közösségi alapítvány létrehozását tűzik ki célul;
 • Csongrád és Heves megyékben, valamint Budapest IX. kerületében (Ferencvárosban) kívánnak közösségi alapítványt létrehozni, mert ezeken a területeken már működnek közösségi alapítványok vagy hozzájuk hasonló szervezetek.

Milyen támogatást nyújt a KözösALAPON?
A KözösALAPONa kiválasztott csoportoknak 2015. áprilisa és 2016. decembere között a következő támogatást nyújtja:

 • az alapítványszervező munka szakmai támogatása a csoportra szabott, és közösen kialakított keretek között: konzultációk, fejlesztőmunka, közös találkozók más szervezőcsoportokkal, tanulmányutak, tematikus képzések;
 • az alapítványszervező munka közvetett pénzügyi támogatása: a szakmai támogatás költségeit (utazási és ellátási költségek, szakmai segítők díjazása stb.) a KözösALAPON állja;
 • az alapítványszervező munka közvetlen pénzügyi támogatása: 100 ezer Ft támogatás a csoport 2015. szeptemberében véglegesített munkatervének végrehajtásához;
 • az induló közösségi alapítványok pénzügyi támogatása:amennyiben a kiválasztott csoportok 2015. szeptembere és 2016. december vége között összegyűjtenek 2 millió forintnyi támogatást helyi forrásokból közösségi alapítványuk javára, és a Tájolóban írtakkal összefüggő – a későbbiekben közösen pontosítandó – további feltételeknek is megfelelnek, úgy a KözösALAPON program 2 millió forinttal támogatja az induló közösségi alapítványt.

Hogyan jelentkezhetnek az érdeklődő csoportok?

 • Jelentkezni kizárólag a Szándéknyilatkozat kitöltésével és határidőre való beadásával lehet. A Szándéknyilatkozatot és a megkötésre kerülő Együttműködési megállapodástervezetét a KözösALAPONprogram munkatársaitól kérheti el ímélen vagy telefonon (elérhetőségekalább). Azért kérjük ezt, mert szeretnénk közvetlen kapcsolatba kerülni a Szándéknyilatkozat iránt komolyan érdeklődő személyekkel és csoportokkal. Formailag akkor tekintjük hiánytalannak a beküldött Szándéknyilatkozatot, ha
 • minden kérdésre válaszoltak, és a csoport minden tagja aláírta a dokumentumot;
 • megérkezik elektronikusan a kozosalapon@kozosalapon.hu ímélcímre határidőre, valamint 1 eredeti példányban a határidő napjáig postára adják a KözösALAPON postacímére: Civitalis Egyesület, 1053 Budapest, Szép utca 3.

Határidő: meddig kell beadni a Szándéknyilatkozatokat?
Szándéknyilatkozatokat a felhívás megjelenését követően folyamatosan 2015. február 20., péntek 17 óráig lehet beadni. Eddig az időpontig az elektronikusan kért dokumentumnak meg kell érkeznie, míg a nyomtatott és aláírt dokumentumot pedig postára kell adni legkésőbb ezen a napon.

kozos alapon

Milyen segítséget kínálnak a Szándéknyilatkozatok elkészítéséhez a beadás előtt?

 • Telefonos, írásbeli konzultáció minden erre igényt tartó érdeklődővel;
 • a lehetőségekhez képest személyes konzultáció minden erre igényt tartó csoporttal;
 • a közösségi alapítványokról szóló magyar és angol nyelvű szakirodalomválogatás http://kozosalapon.hu/hu/info/miben_segitunk/szakirodalom;
 • virtuális támogatás László és Aranka „kollégákon“ keresztül egy interaktív program segítségével: http://laciaranka.skawa.hu. László kérdései mentén elgondolkodhat egyedül és társaival, milyen információkra és milyen lépésekre lesz szükségük egy közösségi alapítvány megszervezéséhez. Aranka segíthet, hogyan szervezzen csoportos találkozót a közösségi alapítvány iránt érdeklődők számára.

Letölthető dokumentum

Pályázati felhívást

Tájoló a magyar közösségi alapítványokhoz

A pályázat nyerteseinek a KözösALAPON program hosszú távú együttműködést, szakmai és pénzügyi támogatást kínál.

A koncepcióról, a szakmai együttműködés részleteiről minden komoly érdeklődővel szívesen beszélgetünk.

Elérhetőségek: kozosalapon.hu; kozosalapon@kozosalapon.hu; 0670-398-4517. Postacím és az iroda címe: Civitalis Egyesület, 1053 Budapest, Szép utca 3.; irodánk telefonszáma: 70/398-4517; Az Iroda, december 20-tól január 4-ig tartó időszakot kivéve, hétfőn, szerdán és pénteken várja az érdeklődők hívásait.