palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat egyházak számára közösségi tér ki /átalakításra és foglalkoztatásra (5000 fő alatti települések)

Pályázat a Magyarország területén 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken működő történelmi egyházak számára közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás támogatására.

A felhívás kódszáma: MFP-EKT/2020

A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken működő történelmi egyházak számára a helyi közösségi terek fejlesztésére, a helyi identitástudat erősítésére.

Támogatás igényelhető egyházi tulajdonban lévő, lakott épületek közösségi tereinek, továbbá már meglévő, használaton kívüli épületek, épületrészek (különösen: plébánia, parókia, egyházi közösségi és gyülekezeti ház, imaház, kivéve: templom, altemplom, kápolna, úti kereszt, szobor és kálvária) felújítására, bővítésére, új közösségi tér kialakítására, valamint az egyházi közösségszervező személy foglalkoztatására.

A rendelkezésre álló forrás: 5 000 000 000 forint.

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

Egyházi tulajdonban lévő, lakott épületek közösségi célra használt illetve használandó tereinek, és jelenleg használaton kívüli épületek felújításának, bővítésének támogatása, közösségi épületek építése

A támogatás célja a 100 %-os egyházi tulajdonban lévő, lakott épületek közösségi célra használt illetve használandó tereinek és jelenleg használaton kívül álló épületek külső és belső felújítása, bővítése, azok új funkcióval való ellátása, közösségi épületek építése

A támogatás kiemelten az alábbi tevékenységek megvalósítására vehető igénybe:

 • Új építés, épületek külső és belső felújítása, bővítése
  • használaton kívüli plébániák, parókiák felújítása, bővítése;
  • használaton kívüli egyházi közösségi terek, gyülekezeti házak, imaházak felújítása (kivéve templom, altemplom, kápolna, úti kereszt, szobor és kálvária);
  • használatban lévő, lakott épület, közösségi célra használt illetve használandó tereinek felújítása.

Az igénybejelentések közül prioritást élveznek:

 • energia-megtakarítást célzó fejlesztést magukban foglaló beruházások.

Az igényelhető támogatás maximális összege 30 000 000 forint.

Egyházi közösségszervező személy bértámogatása
Támogatás igényelhető egy fő – akár részmunkaidőben foglalkoztatott – egyházi közösségszervező bértámogatásának nyújtására a 2020. évi garantált bérminimum járulékaival növelt összegével (kizárólag az alkalmazni kívánt személy megjelölésével, önéletrajz csatolásával – a sablont a felhívás 2. melléklete tartalmazza -, maximum egy év időtartamra). Amennyiben a közösségszervező részmunkaidőben kerül foglalkoztatásra, a maximálisan igényelhető támogatás összege munkaidő-arányosan kerül meghatározásra. Az igényelhető támogatás maximális összege 2 969 460 forint.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

A meghatározott tevékenységcsoportokhoz kapcsolódó:

 • Előkészítési tevékenységek (projekt előkészítési, tervezési költségek, ingatlan értékbecslés költsége, közbeszerzési eljárás lefolytatásának költsége);
 • A tevékenységek megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (műszaki ellenőri szolgáltatás, projekt menedzsment).
 • Megújuló energiaforrások alkalmazása;
 • A közösségi tér működéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés;
 • Ingatlanvásárlás;
 • Akadálymentesítés;
 • Azbesztmentesítés.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység
– Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

A projekt megvalósítási helyszíne: Magyarország közigazgatási területe.

Fenntartási kötelezettség
Eszközbeszerzés esetén a fenntartási kötelezettség az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés kézbesítését követő hónap első napjától számított három éven át, az építési beruházás, ingatlanvásárlás esetében a fenntartási kötelezettség az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés kézbesítését követő hónap első napjától számított öt éven át tart.

Saját forrás
A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása

Kérelmezők (jogosultak) köre
Jelen felhívásra kérelmet nyújthatnak be a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken3 szolgálatot ellátó azon történelmi egyházak, amelyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

 • A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. §-a szerinti egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek 551, 555, 559 kódjával rendelkeznek;
 • A magyar történelmi hagyományok, valamint a személyi jövedelemadó (Szja) 1-%-os felajánlások alapján Magyarország kiemelkedő társadalmi súlyú szervezetei az alábbiak szerint: a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház vagy a Magyarországi Evangélikus Egyház belső egyházi jogi személyei;
 • 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településen látnak el szolgálatot, és a kérelmükben foglalt tevékenységeket e településhez kapcsolódóan kívánják megvalósítani;
 • Rendelkeznek önálló adószámmal és a kérelmező nevére szóló bankszámlaszámmal.

Letölthető dokumentum

MFP2020_Egyhazi_kozossegi_ter_20200421

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

A kérelmek benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik: 2020. május 22.