palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Budavár branding pályázat

A Budavári Önkormányzat branding pályázatot hirdet.

Kiíró: Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat
Pályázat jellege: Nyílt pályázat
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 18. (hétfő) 16:00 óra

A pályázat célja és tartalma

Az Önkormányzat és intézményei arculatának egységes kialakítása, különösen:

 1. logó megtervezése,
 2. elektronikus és papír-alapú iratminták,
 3. a honlap arculata,
 4. a Várnegyed című lap arculata: A Várnegyed c. lap egy kéthetente, 21 ezer példányban megjelenő periodika. A feladat a Várnegyed c. lap teljes arculati megújítását jelenti. A külső és belső arculati megújítás a pályázó feladata, ennek része lehet tipográfus bevonása és betanítása a munkába.,
 5. logóval ellátott ajándéktárgyak,
 6. csomagolóanyagok (különösen fejléces borítékok),
 7. kiadványok arculata,
 8. utcanév-táblák,
 9. irányító táblák, tájékoztató táblák és különböző vizuális jelzések, piktogramok, egyéb vizuális elemek megújítása és egységesítése.

A végrehajtás végső dátuma: 2020. december 31.

Részteljesítés:
A honlap alap arculati elemeinek leszállítása, együttműködve a honlap fejlesztését végző vállalkozóval 2020. augusztus 1.

A pályázati munkának tartalmaznia kell:

 • rövid koncepció a branding folyamat menetéről
 • a pályázó kapcsolattartóinak kijelölése
 • branding referenciák bemutatása
 • teljesítési ütemterv (GANTT diagramm)
 • nyilatkozatok:
  • a pályázó jogi / gazdasági hátterének bemutatása:
   • vállalkozás bemutatása, rövid szöveges működési történet
   • összeférhetetlenségi nyilatkozat (a pályázat melléklete), hogy a pályázó nem áll csőd-, felszámolási eljárás illetve végelszámolás alatt
   • nyilatkozat a jogi személlyel szemben folyamatban lévő végrehajtási eljárásról
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése és végrehajtása esetén a pályázó és bármely megbízottja, alvállalkozója vagy közreműködője lemond a brand részét képező bármely elem szerzői és szomszédos jogairól valamint esetleges egyéb jogi igényeiről (pl. védjegyek, know-how) a kiíró javára.
  • nyilatkozat az alvállalkozói / közreműködői háttér igénybevételéről – a tervezett közreműködők rövid bemutatása
  • nyilatkozat, hogy a jogi személy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.
   • § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezet
  • szerződéses biztosítékok – kizárólagos felhasználási jog kikötése, késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér.

A pályázat benyújtásának menete
A pályázatot – tekintettel a jelen különleges jogrendre is – kizárólag elektronikus úton kell eljuttatni a következő címek mindegyikére:
– hivatal@budavar.hu
– polgarmester@budavar.hu
– vamos.agnes@budavar.hu
Kérjük, hogy a pályázati anyagának kísérő elektronikus levelében a mellékletek tartalmát pontosan jelölje meg!
A hiánypótlásra vonatkozó szabályokat a Beszerzési szabályzat állapítja meg.

Elfogadott csatolmánytípusok:

 • Szöveges dokumentumok:
  • Szövegalapú („kijelölhető”) PDF dokumentumok
  • Microsoft Worddel vagy nyílt forráskódú megfelelőjével készült szöveges dokumentumok
 • Kép fájlok:
  • JPEG bármely alverziója
  • PNG bármely alverziója
 • Táblázatok, kimutatások:
  • Microsoft Excellel vagy nyílt forráskódú megfelelőjével készült táblázat jellegű dokumentumok
 • Folyamatábrák:
  • Microsoft Visioval vagy nyílt forráskódú megfelelőjével készült folyamatábrák, GANTT diagramok
 • Lehetséges a fenti csatolmányok link hivatkozása is, amely a pályázó portfolióját a lehető legszélesebben bemutatja.

A pályázat elbírálásának módja, eredményhirdetés

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 18. (hétfő) 16:00 óra.

Benyújtás idejének a megküldött elektronikus levél időbélyegzőjét tekintjük. A pályázó által kapcsolattartóként megjelölt személy elektronikus levelezési címére a pályázat benyújtását követően 48 órán belül visszaigazoló levelet küld az Önkormányzat.
A pályázat virtuális bontására 2020. május 20-án 10:00 órakor kerül sor. A bontást követően az Önkormányzat által kijelölt szakmai elbíráló testület pontszámmal látja el a pályázatokat – az alábbi súlyozás alapján:

Szakmai pontszám (55 pont)

 • Referenciák (25 pont) – kiemelten értékeljük más Önkormányzat brandingjében végzett tevékenységet, értékeljük a turisztikai, építészeti, kulturális, egyházi, szociális és közszolgáltatási intézmények vagy szervezetek brandingjében végzett tevékenységet
 • Közreműködők (10 pont) – értékeljük az igazolt képző- vagy iparművészeti, művészet- vagy művelődéstörténeti hátterű hozzájárulást a projekthez
 • Ütemterv (10 pont) – pontozzuk az ütemterv részletességét és megvalósíthatóságát. Értékeljük az Önkormányzat által biztosítandó információk rendelkezésre bocsátásának ütemeztetését
 • Társadalmi kapcsolatok felhasználása (10 pont) – az Önkormányzat célja, hogy a pályázati cél megvalósításába a kerület lakói, a kerületben működő civil szervezetek és intézmények is bevonhatók legyenek. A pályázatokban ennek megvalósítására is várunk ötleteket.
 • Vállalási ár és szerződéses feltételek (45 pont)
  • Vállalási ár (35 pont) – a vállalási árat nettó összegben, forintban kell megadni és arra 30 napos ajánlati kötöttséget vállalni. Amennyiben a vállalási ár aránytalanul alacsony, a kiíró fenntartja a jogot, hogy annak megerősítését kérje a pályázótól, hogy a vállalási árat a megszerzendő referencia érdekében határozta meg aránytalanul alacsonyan.
  • Kiegészítő szolgáltatások vállalása (10 pont) – amennyiben a pályázó a vállalási árban további
   szolgáltatásokat vállal, így különösen (de nem kizárólagosan):

   • az Önkormányzat brandjének 1 éves gondozása, módosítási javaslatok átvezetése az arculaton
   • a létrejött brand átvezetése a létező print és fizikai hordozókon (szerződések kezelése, tanácsadás)
  • lakossági kérdések és igények kezelése

Letölthető dokumentum

Budavár – branding palyazat_0428

A pályázat elbírálását a kiíró 2020. május 25-ig vállalja. A pályázat eredményéről minden pályázót a küldési e-mailen keresztül értesítünk. A pályázatok tartalmát az Önkormányzat a bírálati folyamat végéig üzleti titokként kezeli, azokról harmadik félnek csak a pályázó felhatalmazása vagy jogszabályi kötelezettség körében ad tájékoztatást. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilváníthatja, valamint a benyújtott pályázatokat az elbírálást követően részben vagy egészben közzétegye, azokból önálló részeket megvalósítson, akár a pályázat keretében, akár azon kívül.