palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat ifjúsági civil szervezetek támogatására

Aldi pályázatSzövetség az Ifjúságért! Pályázat ifjúsági civil szervezetek támogatására. Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt., az FSZH – Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat, valamint az Északi Támpont Egyesület  megbízásából a Regionális Ifjúsági Tanácsokon keresztül támogatási felhívást hirdet ifjúsági civil szervezetek támogatására.

A támogatás célja: „Ifjúság és egészség” témakörben régió-specifikusan feltüntetve.

A támogatásokra rendelkezésre álló keretösszeg: 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint régiónként.
A támogatási keretösszeget az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a 2010. évi társadalmi felelősségvállalása terén az FSZH-MOISZ és az ÉTE szakmai közreműködésével biztosítja.

A támogatás igényelhető összege és formája

A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik.

A támogatáshoz önerő nem szükséges.

A támogatás mértéke
legalább 250 000 Ft, illetve legfeljebb 500 000 Ft.

Támogatási időszak: A 2010. december 15. és 2011. június 30. közé eső időszak.

A támogatottak köre
Az adott régióban székhellyel rendelkező, társadalmi szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek), amelyek:

  • ­gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze;
  • ­vagy a gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak;
  • ­vagy a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítő okiratukban;
  • vagy más, az alapszabállyal/alapító okirattal egyenértékű dokumentumban a gyermek és ifjúságügyet kiemelt célként jelenítik meg.

A felhívás folytatásához kattintson az Olvasd el ezt a bejegyzést gombra.

Beadható pályaművek száma: Jelen felhívásra egy szervezet/pályázó csak egy pályaművet nyújthat be.

A pályaművek benyújtásának módja és helye

A benyújtandó Projekt űrlapot E-mailen kell elküldeni az adott Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodába. Az irodák e-mail címe és ajánlott régióspecifikus szempontrendszere megtekinthető a helyi iroda honlapján. Az alábbi felsorolásból, válassza ki azt a régiót, amelyben az Önök szervezete be van jegyezve, majd kattintson a linkre!

A benyújtási határidőt követően benyújtott pályaművek érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.
A pályaművek beérkezését követően nincs lehetőség hiánypótlásra.

A pályaművek beadási határideje: 2010. november 15. 24h

Támogatás-kezelő: A Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
www.mobilitas.hu

A pályaművek elbírálásának szakmai szempontrendszere

A pályaművek az alábbi szempontok alapján kerülnek értékelésre:

  • a program/programsorozat során alkalmazott nem-formális pedagógiai módszerek,
  • a projekt által elért fiatalok száma,
  • a fiatalok aktív bevonását célzó tevékenységek,
  • a projekt által feldolgozott témák és a célcsoport illeszkedése,
  • a költségvetés megalapozottsága.

Az érvényes pályaművekről a Regionális Ifjúsági Tanács tagjaiból (illetve meghívott ifjúsági szervezetek képviselőiből) álló 3 fős bizottság 2010. november 30-ig dönt. A nyertesek listáját a Mobilitás a www.mobilitas.hu honlapon, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a www.aldi-hungary.hu honlapon, és az Északi Támpont Egyesület www.tam.hu honlapon a döntést követő 7. napig közzéteszi.

A támogatottak döntést követő kiértesítése

A támogatást-kezelő a döntéstől számított 15 napon belül postai illetve elektronikus úton értesítést küld a támogatások elbírálásáról, valamint fent nevezett honlapokon megjelenteti a döntési listát.
A döntés ellen az elutasítottak részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.
A döntésről szóló értesítés tartalmazza a szerződéskötés feltételeit, és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.

Szerződéskötés: A nyertes szervezetekkel az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a pályaművekben foglaltaknak megfelelő tartalommal támogatási szerződést köt.

A támogatás folyósítása: Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a támogatási összeget egy összegben a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja át.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 30. nap.
A beszámoló részeként mellékelt fotók, valamint a szakmai és pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a Támogatási Útmutató tartalmazza, melyet szerződéskötéskor kapnak meg a támogatottak.

További információk
A támogatás kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a támogatási célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályaművek száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított támogatási felhívás keretében.

Jelen támogatási felhívás a projekt űrlappal együtt képezik a támogatási dokumentációt és tartalmazzák a támogatáshoz szükséges összes feltételt. A támogatási és az űrlap letölthető a www.mobilitas.hu, a www.aldi-hungary.hu, a www.tam.hu honlapokról.

A támogatással kapcsolatban további információ kérhető: a www.aldi-hungary.hu honlapon.

http://www.aldi-hungary.hu/hu/html/service/21508.htm?WT.ac=Banner-without-Alt-Tag&WT.z_src=banner

Támogatott vállalja, hogy a támogatási program megvalósulásáról fénykép és, vagy video dokumentációt készít, mely a későbbi beszámoló részét képezi, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a fénykép ill. video-dokumentációját támogató részben v. egészben felhasználja.

Forrás: www.aldi-hungary.hu