palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Építészeti témájú konferenciák támogatása

Az Építés fejlődéséért Alapítvány pályázatAZ ÉPÍTÉS FEJLŐDÉSÉÉRT” ALAPÍTVÁNY 2010. ÉVI PÁLYÁZATA KONFERENCIÁK SZERVEZÉSÉNEK  TÁMOGATÁSÁRA. A pályázat célja, az építés fejlődését segítő, támogató rendezvények anyagi feltételeinek javítása, a tudományos ismeretszerzés lehetőségének bővítése.

Támogatható az a rendezvény, amelynek témái:

 • elősegítik az építés fejlődését,
 • új, rekonstrukciós, műemléki vagy urbanisztikai épületegyüttesek illetve azok szakmai részterületeinek bemutatását szolgálják,
 • építésügyi hatósági, építés felügyeleti tevékenységekkel összefüggőek,
 • az építőipari termékek fejlesztésével, vagy termékfejlesztést megalapozó kutatással, új gyártástechnológiák, vagy építési szervezéssel kapcsolatos eljárások bevezetésével foglalkoznak.

A rendezvény lehet konferencia, kongresszus, szimpózium, munkaértekezlet (workshop).

Pályázatot a konferenciát rendező szakmai, vagy társadalmi szervezet, oktatási intézmény nyújthat be.

Támogatási feltételek:

A konferencia résztvevőinek a száma max. 200 fő. A rendezvényen legalább 8, a támogatható témakörbe tartozó szakelőadás hangzik el.

A támogatás mértéke, változatai:

(I.) a részvételi díjak mérséklése

100 főig 2.500 Ft/fő – összesen max: 100×2.500 = 250.000 Ft
101-200 főig 1.500 Ft/fő – összesen max: 200×1.500 = 300.000 Ft
(II.) – kiadvány megjelentetése (nyomdaköltség stb.) tiszteletdíj nem fizethető, max. 150.000.-Ft, – terembér, technikai költségek részbeni fedezete, max. 150.000.-Ft.

A pályázat tartalmi követelménye:

 • A pályázat benyújtójának adatai (név, cím, képviselőjének neve, telefonszáma, bankszámla-szám).
 • A rendezvény előzménye (ha volt korábban azonos témában szervezett rendezvény annak adatai).
 • A rendezvény megnevezése, helye, időpontja, témája.
 • A rendezvény végleges programja, amely tartalmazza az előadások címét, szerzőjét, vagy előadóját. A sokéves hagyománnyal bíró konferenciák esetén a pályázat beadható az első jelentkezési felhívást és az előző konferencia programját mellékelve is.
 • A résztvevők várható létszámának megjelölése.
 • Részletes költségvetés, amely tartalmazza a várható bevételeket (részvételi díjak, támogatások, stb.) és kiadásokat (külön-külön tételként a rendezvény kiadványának a költségeit stb.).
 • Egy résztvevő által fizetendő – tervezett – részvételi díj. (Esetleges kedvezmények)
 • Nyilatkozat, hogy a rendezvény kiadványaiban, körleveleken stb. feltüntetik az Alapítvány támogatását.
 • Nyilatkozat, hogy a konferencia befejezése után a pályázatban szereplő adatokra vonatkozóan az Alapítványt írásban tájékoztatják.
 • Kiadvány-támogatás esetén 5 példányt eljuttatnak az Alapítványhoz.

A pályázatok folyamatosan benyújthatók az Alapítvány címére postai úton vagy személyesen, de a kezdési időpont előtt legalább 45 nappal be kell érkezni az Alapítvány székhelyére. Az elfogadható pályázatok számát a rendelkezésre álló éves keretösszeg korlátozza.

A pályázatokat a kuratórium szükség esetén külső szakértők bevonásával bírálja el és dönt a támogatás mértékéről.

A beszámolót és a konferencia kiadványát a rendezvényt követő 2 hónapon belül meg kell küldeni az Alapítványnak. Ennek hiányában a pályázó újabb kérelme nem támogatható.

„Az építés fejlődéséért” Alapítvány
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14.

Forrás: http://ep-fejl-alapitvany.hu/