palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat közhasznú tevékenységek, civil kezdeményezések támogatására

solworld pályázatA pályázat célja, olyan közhasznú tevékenységek, civil kezdeményezések támogatása, amelyek humán- és szociális szolgáltatások, a kultúra, a környezetvédelem, az esélyegyenlőség, az életminőség javításáért tevékenykednek. A SOLWorld nemzetközi szakmai hálózat képviseletében a Solutionsurfers Magyarország pályázatot hirdet.

A SOLworld Konferenciára és kapcsolódó workshopjaira a részvételi lehetőség biztosításával a pályázat közvetlen célja, civil kezdeményezések szervezetfejlesztő munkájának támogatása: a megoldásközpontú módszer megismertetése, továbbá alkalmazásképes beépítése a mindennapi tevékenységükbe.

A nemzetközi SOLWorld 2011. konferencia témája

„Fedezzük fel a szervezetekben rejlő kincseket!”

a megoldásközpontú módszertan egyik alapelvét idézi:

minden változás egyik legerőteljesebb mozgatója,

ha arra támaszkodunk, ami már jól működik.

A szervezetfejlesztő munka, a vezetés akkor a leghatékonyabb, ha nagyon tudatosan a meglevő erőforrások felfedezését, mozgósítását és integrálását célozza meg, ami erőteljesen kultúraformáló eszköz.

A SOLWorld közösség a szaktudás megosztásának és fejlesztésének virtuális hálózata. Olyan szakemberek, akiket lenyűgöz az Insoo Kim Berg és Steve de Shazer által kidolgozott megoldásközpontú módszertan, és céljuk ennek a megközelítésnek fenntartása és hasznos alkalmazása mindenhol, ahol az emberek szeretnének sikeresen együttműködni és ennek erőteljes, egyszerű eszközeit keresik.

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

A PÁLYÁZÓK KÖRE:

Pályázatot nyújthatnak be Magyarországon ténylegesen működő, bejegyzett nonprofit alapítványok, egyesületek, akik szervezetfejlesztési projektet terveznek vagy annak kivitelezéséhez keresnek megoldásközpontú támogatást.

A PÁLYÁZAT JELLEGE:

 1. vissza nem térítendő
 2. vagy részben vissza nem térítendő támogatás

MEGPÁLYÁZHATÓ: Megpályázható a non-profit szervezet tagjai részére részvételi lehetőség a nemzetközi SOLWorld2011 konferencián az alábbi lehetőség  szerint

1.        Vissza nem térítendő támogatás: a „konferencia csomagra”:

 1. Részvétel ügyfélként a SOLWorld konferencia 2011. május 20-i megoldásközpontú non-profit workshopján, melyet Svea van der Horn (Cape Town, Délafrika) vezet és a workshopon a beszélgetés a nyertes szervezet soron következő fejlesztési elképzelését, lépését támogatja.  Az érintett team jelenléte minimum  kettő fővel (és megbeszélés alapján, a szervezet taglétszámához illeszkedően maximum tíz fővel) szükséges. (A kommunikáció nyelve: angol.)
 2. Részvételi lehetőség 1fö vagy (egyeztetés alapján) több fő szervezeti taggal a konferenciát előkészítő workshopon 2011. április 14-én, és az alkalmazást támogató workshopon június 3-án Budapesten. (A kommunikáció nyelve: magyar)
 3. Részvételi lehetőség (ebéddel és kávészünetekkel) a nonprofit-workshop teljes napján a 10. SOLWorld nemzetközi konferencia programján, egyeztetendő számú szervezeti taggal (A kommunikáció nyelve: angol.)
 4. Részvételi lehetőség egy szervezeti taggal a teljes SOLWorld konferencián, Balatonfüreden, 2011. május 18. estétől május 21-éig, teljes ellátás, szállás biztosításával és igény esetén Budapesttől Balatonfüredig és vissza a SOLWorld transzferrel történő utazás biztosításával. (A kommunikáció nyelve: angol.)
 5. Előkészítő, megoldásközpontú szervezetfejlesztési megbeszélés/beavatkozás egyeztetendő terjedelemben a SOLworld közösség egy magyar tagjával, egyeztetendő időpontban. (A kommunikáció nyelve: magyar.)

2.        Részben térítéses támogatás:

 1. Részvételi lehetőség egyet fizet három résztvevővel (egy fő részére önköltségesen, 2fő részére teljes költségtérítéssel) az elő- és/vagy az utókonferencián, workshopokon 2011. május 18-án Balatonfüreden és/vagy május 23-án Budapesten. (A konferencia nyelve angol és a magyar nyelvű tolmácsolási lehetőség biztosított).
 2. Egyeztetés alapján kedvezményes, további utánkövető szervezetfejlesztési megbeszélések vagy beavatkozások a SOLworld közösség egy magyar tagjával. (A megbeszélések nyelve választható: angol vagy magyar.)

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

●        Egy szervezet nyeri meg a „vissza nem térítendő támogatás” alatti pontokban szereplő egységes konferencia csomagot”” (1. a  és  1.b  és  1.c  és  1.d  és  1e).

Ez a nyertes szervezet részben térítéses támogatásként kaphatja meg – amennyiben megpályázza – a 2. b. pontban szereplő utánkövető támogatást.

●        Több szervezet részben térítéses támogatásként pre- és/vagy postkonferenciára látogatást nyer, azaz  3 fő szervezeti tag  1 fő díjáért vehet részt a rendezvényeken a  létszámkeret határáig, figyelembe véve a pályázati érkezés sorrendjét.

A pályázat lehetőséget kínál arra, hogy for-profit szervezetek a „részben térítéses” pontok megpályázásához támogassák körükben levő non-profit partner szervezeteiket.

A PÁLYÁZAT  TARTALMI és FORMAI KÖVETELMÉNYEI:

Nem nem értékelhető a kiírás tartalmi, formai követelményeinek nem megfelelő, hiányos pályázat. Hiánypótlást, illetve a döntés ellen fellebbezést nem fogadunk.

Pályázat tartalmára vonatkozó elvárások:

 1. A szervezet alapadatai
 2. A szervezet mottója vagy misszója, hitvallása
 3. A szervezet általános (stratégiai) céljainak leírása
 4. A szervezet közhasznú tevékenységének, akcióinak rövid leírása
 5. A szervezet előtt álló, megoldásra váró fejlesztési lépéseinek rövid leírása (például: tervezett akciók, elakadások egy megkezdett folyamatban, szervezeti változások, …stb.)
 6. Motivációs levél (annak leírása, hogy miért fontos a pályázónak a megoldásközpontú módszer beépítése szervezetébe, mit vár ettől, mi az ami akkor keletkezik, ha a módszerben támogatást kap)
 7. A „konferencia csomag” megpályázása esetén várunk fényképpel ellátott, rövid, néhány mondatos bemutatkozást a szervezet által választott, konferenciára delegáló legalább egy személyről (név, elérhetősége, szervezetben betöltött szerepe, feladata)

A pályázathoz csatolandó mellékletek

 • Bírósági bejegyzést igazoló végzés (szkennelve)
 • Aláírási címpéldány (szkennelve)
 • Aktuális kivonat (szkennelve)

Pályázat formájára , beadási módjára vonatkozó elvárások:

 • Kizárólag elektronikus úton, egy pályázó egy pályázatot nyújthat be az alábbi e-mail címre: palyazat@solworld2011.org
 • az e-mail TÁRGY részbe kérjük beírni a betűnagyság betartásával: beadásdátuma_SOLWORLD 2011_PÁLYÁZAT_SZERVEZET RÖVID NEVE (például:      20110409_SOLWORLD2011_PÁLYÁZAT_SOL ALAPÍTVÁNY)
 • Összesen 4 csatolmányt várunk: a 3 db. szkennelt dokumentumot és a pályázatot
 • A pályázat szövegét word-ben, minimum kettő, maximum három oldalnyi terjedelemben kérjük, további megkötés nélkül, áttekinthető formában
 • Kérjük a csatolmányokban a dokumentumoknak (a betűnagyság betartásával) az alábbi módon és formában adni file neveket
  • 1.file név:  SZERVEZET RÖVID NEVE_Pályázat  (pl. SOL ALAPÍTVÁNY_Pályázat)
  • 2.file név:  SZERVEZET RÖVID NEVE_Végzés    (pl. SOL ALAPÍTVÁNY_Végzés)
  • 3.file név:  SZERVEZET RÖVID NEVE_Aláírási    (pl. SOL ALAPÍTVÁNY_Aláírási)
  • 4.file név:  SZERVEZET RÖVID NEVE_Kivonat   (pl. SOL ALAPÍTVÁNY_Kivonat)

Letölthető dokumentumok megtalálhatóak a www.solworld2011.org honlap magyar nyelvű információs felületén http://solworld2011.org/hu/ >> legfrissebb hírek

AZ E- PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE:

 1. a konferencia csomagot pályázók részére /két körben/ 2011.április 9. éjfél, 2011.május 9.éjfél
 2. a pre- és/vagy postkonferenciára pályázók részére: 2011. május  9. éjfél

A pályázatok elbírálásáról a SOLworld közösség erre felkért képviselőinek csoportja dönt. A döntésről, indoklás nélkül a pályázók e-mailben értesítést kapnak. A Támogatást el nem nyert pályázók pályázatait nem archiváljuk, a nyertesek anyagait, igen. A személyes kapcsolatfelvételről e-mailben értesítjük a nyerteseket.

INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ

Kovács Éva, e-mail: palyazat@solworld2011.org

További információ: www.solworld2011.org, ahol a konferenciáról és az ahhoz kötődő programokról is tájékozódhat vagy a honlap „MAGYAR NYELVŰ INFORMÁCIÓ” -s felületén.

A következő SOLWord program (workshop) 2011.04.14-én lesz Bp-en.