palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására

EMET pályázatAz Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdet a roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására.

A felhívás kódja: ROM-RKT-14

A pályázatok benyújtásának meghosszabbított határideje: 2014. április hónap 13.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 50.000.000 Ft

A pályázat célja

A pályázat közvetlen célja a roma kulturális események megvalósításán keresztül:

 • a cigány nyelvek (romani és beás) ápolása és fejlesztése;
 • a hagyományok megőrzése, átadása fiatalabb korosztályoknak;
 • a roma kisebbség kulturális örökségeinek és múltjának megismerése (zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, és mások);
 • a különböző kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadásának elősegítése.

A támogatás formája és mértéke

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a projekt keretén belül igényelt és megítélt támogatás 100%-a.

A pályázat keretében az alábbi komponensek valamelyikére nyújtható be pályázat. Egy szervezet kizárólag egy komponensre nyújthat be pályázatot.

 „A” komponens: A roma képzőművészet és irodalom támogatása

Roma művészek műveinek bemutatására teremt alkalmat, mely magában foglalja az időszaki kiállításokat, irodalmi esteket, felolvasásokat, filmbemutatókat, színházi- és táncelőadásokat. A roma művészek művein túl olyan művek is bemutatásra kerülhetnek, melyek szerzője nem roma származású, de a mű témájában pozitív értelemben foglalkozik a cigánysággal. A szervezett eseményhez kapcsolódhatnak a tematikát követő gyermekprogramok, műhelyek.

 • A pályázat keretében legalább 3 alkalommal kell a fenti tevékenységek valamelyikét megszervezni. Előnyt jelent, ha a fent felsorolt tevékenységek rendszeresek, illetve egymással kombináltak. További előnyt jelent, ha – szükség esetén, tolmács alkalmazása mellett – a programok cigány és magyar nyelven is elérhetőek.
 • Az „A” komponensre rendelkezésre álló keretösszeg 15.000.000 Ft, azaz tizenötmillió forint.

Az „A” komponensre igényelhető támogatás mértéke:

 • 3 alkalom esetén maximum 250.000 Ft,
 • 4-6 alkalom esetén maximum 400.000 Ft,
 • 7-10 alkalom esetén maximum 700.000 Ft.

„B” komponens: Kulturális események támogatása

 A „B” komponensre rendelkezésre álló keretösszeg 35.000.000 Ft, azaz harmincötmillió forint.

A komponens keretében pályázónként egy darab rendezvény megszervezésére vonatkozóan lehet pályázatot benyújtani.

A „B” komponensre igényelhető támogatás mértéke:

 • települési szintű rendezvények esetén 5000 fő alatti lakosságszám esetén maximum 300.000 Ft, 5000 fő feletti lakosságszám esetén maximum 500.000 Ft,
 • kistérségi szinten 600.000Ft,
 • megyei szinten pedig 700.000 Ft.

A pályázók köre:

 • önálló jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek, melyek bírósági nyilvántartásba vétellel jöttek létre, és alapító okiratukban szerepel a kulturális és művészeti tevékenységek folytatása, közösségfejlesztés, vagy hagyomány és kultúra ápolása, vagy
 • cigány/roma nemzetiségi önkormányzatok, vagy
 • helyi, megyei önkormányzatok, illetve azok intézményei
 • települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása
 • közművelődési intézmények, a közművelődési feladatellátásra a helyi önkormányzattal a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény szerint közművelődési megállapodást kötő szervezetek – beleértve a roma közösségi házakat –, valamint ezek fenntartói; vagy
 • nyilvános könyvtárak, illetve fenntartóik

Jelen pályázati kiírásra egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 50.000.000 Ft

A pályázó által a pályázatban megjelölt 2014. 07.01. és 2015. 02.28. közé eső időszak.

A pályázatok benyújtásának meghosszabbított határideje: 2014. április hónap 13.

A támogatás utófinanszírozású, 100 %-os támogatási intenzitású, azonban a támogatási összegfolyósítása a kedvezményezett indoklással ellátott kérelemére támogatási előleg formájában is történhet akár a támogatás 100 %-ig.

Letölthető dokumentumok

Felhívás (pdf)
Útmutató (pdf)
Partneri nyilatkozat minta (docx)
Együttműködési megállapodás minta (docx)

A Roma Kultúra Program aktuális felhívásaival kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken keresheti az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt:

 • email: romakultura@emet.gov.hu
 • telefon: 06-1-795-2902

LINK:  http://www.emet.gov.hu/felhivasok/roma_kultura2/