palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat roma nemzetiségi civil szervezetek 2019. évi költségvetési támogatására

Pályázati felhívás roma nemzetiségi civil szervezetek 2019. évi költségvetési támogatására.

Pályázati kategória kódja: ROMA-NEMZ-CISZ-19

A pályázati kiírás célja a roma nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevekénységének támogatása, főként a roma nemzetiség önazonosságának megőrzését, anyanyelvének, hagyományainak, szellemi és tárgyi emlékeinek ápolásáét szolgáló célra, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósítása érdekében nyújtott támogatás.

Pályázat benyújtására jogosultak:

  • a 2016 december 31-ig Magyarországon nyilvántartásba vett, a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó, a létesítő okiratában (alapszabály, alapító okirat)rögzített cél szerint konkrétan megjelölten a roma nemzetiséghez kapcsolódóoktatási, kulturális (pl. közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, hagyományőrző) tevékenységet folytató, illetve érdekképviseletet ellátó civil szervezetek kiírásra rendelkezésre álló keretösszeg 200.000.000 Ft, támogatás formája: vissza nem térítendő bruttó támogatás.

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 forint.

Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 5.000.000 forint.

A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti támogatási előleg formájában történik.

Támogatás intenzitása 100%.

A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.

A költségvetési támogatás folyósítása egy összegben történik.

A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.

Támogatható tevékenységek, eredmények

  •  a roma nemzetiségi civil szervezetek működése és feladatellátása.

Letölthető dokumentumok

roma_nemz_cisz_19_palyazati_kiiras
Pályázati útmutató 2019
Általános Szerződési Feltételek 2019

A pályázat elektronikus pályázói felületen történő véglegesítéséének határideje: 2018. november 26. 23:59

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

A roma nemzetiség támogatásaival kapcsolatban az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő munkatársai adnak felvilágosítást:

e-mailben: nemzetiseg@emet.gov.hu

telefonon:  06-1-550-2810

Telefonos ügyfélszolgálatunkat az alábbi időpontokban érheti el:
– hétfőn és pénteken: 08:00-12:00 óra között;
– kedden és csütörtökön: 12:00-16:00 óra között;
– szerdán meghosszabbított ügyfélszolgálati időben: 08:00-16:00 óra között.

postacím: 1387 Budapest Pf. 1467.