palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat szociális tevékenység, hátrányos helyzetű rétegek segítése, rehabilitációs foglakoztatás, civil együttműködések, közösségi kezdeményezések és civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatására

Pályázat szociális tevékenység, hátrányos helyzetű rétegek segítése, rehabilitációs foglakoztatás, civil együttműködések, közösségi kezdeményezések, valamint civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatására

 

Pályázati kiírás kódja: NEA-TF-12-SZ

A Társadalmi felelősségvállalás kollégium nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai projektjeinek támogatására.

 1. A Kollégium jelen pályázati kiírásban a következő célokat támogatja:

 • c) civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása
 • f) civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;
 • j) civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása;

2. Az 1. pontban felsorolt célokon belül a pályázat keretében támogatható tevékenységek:

 1. Szociális tevékenység és hátrányos helyzetű rétegek segítése
 2. Rehabilitációs foglalkoztatás
 3. Civil együttműködések, közösségi kezdeményezések támogatása
 4. Civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása

Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek

 • alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szövetséget)

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke:

A rendelkezésre álló forrást a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium biztosítja a „Nemzeti Együttműködési Alap” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 332995) terhére.

A Társadalmi felelősségvállalás kollégium 2012. évben a szakmai célú támogatásokra összesen 190 632 000 Ft összegben ír ki pályázatot.

A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke 

A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2012. augusztus 1. és 2013. március 31. között megvalósuló, jelen pályázati kiírásban felsorolt négy tevékenység közül az egyik tevékenység részletezett programjának megvalósításához nyújtott támogatás.

A Kollégium a civil szervezet fenti időszakban felmerült költségeihez nyújt vissza nem térítendő vagy visszatérítendő támogatást.

A NEAr. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti előfinanszírozásra vonatkozó kérelem esetén – az Ávr. 78. § (2) bekezdése alapján – az egyösszegű kifizetésre a záró beszámoló elfogadása előtt kerül sor.

A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítése az elszámolási időszak végéig megtörténik. Az elszámolás részletes szabályait az „Útmutató a NEA 2012. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához” című segédlet tartalmazza.

A támogatás mértéke:

A jelen pályázat keretében nyújtható támogatás legkisebb és legnagyobb összege, valamint a saját forrás mértéke a támogatott tevékenységek szerint:

 • I. Szociális tevékenység és hátrányos helyzetű rétegek segítése:  500 000 Ft – 3 000 000 Ft;
 • II. Rehabilitációs foglalkoztatás:  300 000 Ft – 3 000 000 Ft
 • III. Szakmai érdekképviselet:  100 000 Ft – 2 000 000 Ft
 • IV. Civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása  – ide értve a konzorciumokat is:  300 000 Ft – 3 000 000 Ft

Saját forrás mértéke: 20%

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás

Pályázati útmutató

8.1. A benyújtás módja: 

A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak a http://eper.hu/webeper/paly/palybelep.aspx honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím).

2012. évben a pályázóknak EPER költségtérítési díjat kell fizetni. Ennek összege 3000,- Ft, azaz háromezer forint. NEA pályázatok esetében az EPER költségtérítési díjat  egy évben egyszer kell megfizetni.

A díjat átutalással a következő számlaszámra kell befizetni: 10032000-00285128-00000000.

A közlemény rovatban kérjük, pontosan tüntessék fel a szervezet adószámát, a pályázati keret azonosítóját (NEA-12) a beazonosíthatóság érdekében!

Az EPER költségtérítési díjat legkésőbb a pályázati beadási határidő utolsó napjáig kell befizetni, be nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.

Az EPER-ből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát postai úton vagy személyesen legkésőbb az adott naptári évben  elsőként beadott pályázat beadási határideje napján kell benyújtani az alábbi címre:

Wekerle Sándor Alapkezelő
1088 Budapest, Múzeum u. 17.

Az elektronikus pályázati adatlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz az elektronikus pályázati adatlap minden kérdésére választ adva és az alábbi mellékletek elektronikus becsatolásával kell benyújtani:

 • a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló oldal hű digitális másolata,
 • amennyiben a pályázat megvalósításában hazai vagy határon túli partner is részt vesz, úgy jelen pályázat 2. sz. mellékletében található együttműködési szándéknyilatkozat.

8.2. Beadási határidő: 2012. június 12. 23:59

8.3. Pályázat benyújtásának helye: 

A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani az alábbi oldalon: www.eper.hu

A pályázattal kapcsolatban további információkat a  Wekerle Sándor Alapkezelő ügyfélszolgálatától hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-14 óra között hívható 06-1/301-3200 telefonszámon, valamint az info@wekerle.gov.hu e-mail címen kaphatnak.