palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) támogatására

A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot hirdet a  Tanyafejlesztési Program keretében  az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében  a tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) támogatására.
Pályázat kódja: TP-2-2013
A pályázat célja:  A tanyai gazdálkodás  megújítása,  újjáélesztése,  a  tanyai életmód  –  sajátos értékeinek megmentése, megőrzése  mellett  –  hátrányainak csökkentése, valamint  az  alföldi tanyás térségek  fenntartható, a komplex vidékfejlesztéshez illeszkedő  fejlődésének elősegítése érdekében a tőkeszegény tanyai gazdaságok támogatása, gazdálkodási feltételeik megerősítése.
A támogatás forrása: 225  millió  Ft-os indikatív  keretösszege
A pályázat benyújtására jogosultak köre: Az a mezőgazdasági tevékenységet végző  őstermelő, egyéni vállalkozó és családi gazdálkodó jogosult.
A megítélhető támogatás és a saját forrás mértéke
  1. A megítélhető támogatás maximális összege  –  figyelembe véve a pályázó részére korábban folyósított mezőgazdasági „de minimis” támogatásokat  –  pályázónként legfeljebb  7 500  eurónak megfelelő forintösszeg,  amelyet a pályázati felhívás megjelenése hónapjának első napján érvényes, az  Európai Központi Bank  által közzétett forint/euró árfolyam alapján kell meghatározni.  Az árfolyam a pályázati felhívás megjelenésével egyidejűleg a  www.nakvi.hu  honlapon közzétételre kerül.  A pályázónak az igényelt támogatást a pályázati adatlapon forintban kell meghatározni.
  2. A  tanyafejlesztési program keretén belül nyújtott támogatás  a mezőgazdasági  „de minimis”  rendelet hatálya  alá eső támogatásnak minősül.   Ez azt jelenti, hogy a pályázónak  folyósított összes  mezőgazdasági  „de minimis”  támogatás  a folyó és azt megelőző kettő pénzügyi  évben  nem haladhatja meg a 7 500 eurónak megfelelő forintösszeget.
  3. A támogatás mértéke az összes jogosult (elszámolható) költség  –  a támogatási keret lekötésének mértékétől, vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától, vagy pedig a pályázatban el nem számolható költségelemek szerepeltetésétől függően  –  legfeljebb  75%-a,  fiatal gazdálkodók esetében  (a pályázat benyújtásakor a 40. életévét még nem töltötte be) az összes jogosult költség legfeljebb 90%-a.
  4. A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés teljes költségének  minimum 25%-át,  fiatal gazdálkodó  esetében  (a pályázat benyújtásakor a  40. életévét még nem töltötte be)  minimum 10%-át  saját forrásként biztosítania kell. A saját forrás önerő vagy hitel lehet.  A saját forrás meglétét a pályázat mellékleteként igazolni kell.  Az igazolás módja lehet banki számlakivonat, banki igazolás, nyilatkozat hitelintézettől, vagy hitelszerződés.
  5. A pályázatok elbírálása során az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás is megítélhető. Az igényeltnél alacsonyabb összegű  támogatás megítélése esetén – pályázati céltól függően  –  a pályázónak lehetősége van  a pályázati tartalmat az igényelt és az odaítélt támogatás különbségének megfelelően csökkenteni.
A pályázat benyújtása, befogadása: A pályázatokat 2013. július 8-tól legkésőbb 2013. augusztus 7-ig lehet benyújtani. 
Letölthető dokumentum
A pályázatokkal kapcsolatban felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
1223 Budapest, Park u. 2.
Tel.: 1/362-8100; Fax.: 1/362-8104
Dr. Hiller Márta
E-mail: mtpi@nakvi.hu