palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tanyafejlesztési pályázat 2023

Tanyafejlesztési pályázat 2023

A nagy népszerűségnek örvendő Tanyafejlesztési pályázatra kizárólag a meghatározott tanyasi térségekben életvitelszerűen élő magánszemélyek nyújthatnak be támogatási kérelmet. Az utólagos finanszírozású vissza nem térítendő támogatást az infrastruktúra javítására például áram bekötésére, fejlesztésére, ivóvízellátást, szennyvíz kezelést szolgáló rendszer kiépítésére, kútfúrásra lehet fordítani, és továbbra sem támogatható a jármű beszerzés. A felhívás több ponton is módosult, a pályázat benyújtására legkésőbb 2023. október 1. napjáig van lehetőség. Cikkünkben összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat és az új benyújtási határidőket.

Tanyafejlesztési pályázat 2023 benyújtási határideje módosult: 2023. október 1. napjáig van a benyújtásra lehetőség.

Korábbi tanyafejlesztési pályázatok

A korábbi ciklusokban számos Tanyafejlesztési Program volt elérhető, például a TP-1-2018 kódszámú program keretében tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére, a TP-3-2018 keretében a tanyák lakóépületeinek felújításához, lakó és vagyonbiztonsági eszközök fejlesztéséhez, valamint a TP-1-2021 keretében a tanyás térség megőrzésére, gazdaságok indítására és fejlesztésére nyújtottak utófinanszírozású vissza nem térítendő támogatást.

Tanyafejlesztési pályázat 2023

Kódszám: VP6-7.2.1.4-17

A Széchenyi 2020 keretében indult Tanyafejlesztési Program pályázat célja az, hogy a vissza nem térítendő támogatás által javuljon a tanyán élők és gazdálkodók helyzete és életminősége, és lehetőségük nyíljon a gazdaság fejlesztésére. Napjainkban legalább kétszázezer ember él és dogozik tanyán, ugyanakkor a lakosság körében is egyre nagyobb az érdeklődés a tanyasi létforma iránt. Egy tanyafejlesztés pályázatra egy adott címről egy fő nyújthat be kérelmet, amelynek maximális összege 7,8 millió forintra emelkedett a korábbi 6,2 millió forintról.

A felhívás megjelenésekor a pályázati keretösszeg az 1. és 2. célterületre összesen 17 milliárd, amely várhatóan 470-600 db Támogatói Okiratot jelent. Fontos különbség, hogy míg a szintén népszerű Fiatal gazda pályázat és a Kisüzem fejlesztése pályázat szabadfelhasználású, addig a Tanyafejlesztési pályázatban a kötelezően megvalósítandó tevékenységek egyikét kell választani és az abban foglaltakat kell megvalósítani. Kizárólag a pályázatban meghatározott tanyás térségekben szereplő ingatlanok fejlesztésére, illetve a tanyás települések külterületén lévő ingatlanok esetében lehet pályázni.

tanyaprogram 2023

 

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek

  • Háztartási léptékű szennyvízkezelés, tisztítás, ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése, fejlesztése
  • Háztartási léptékű hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése, fejlesztése
  • Háztartási léptékű szigetüzemű rendszer (közműhálózatra nem csatlakozott rendszer) kiépítése, fejlesztése

Nem támogatható tevékenységek

  • Csapadékvíz-elvezető rendszer építése, bővítése, rekonstrukciója
  • Zárt szennyvíztároló kialakítása
  • A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízlerakó kialakítása, vagy bővítése, lezárása, vagy rekultiválása
  • Jármű beszerzés

Kik pályázhatnak?

A tanyasi pályázat által nyújtott támogatásra csak azok pályázhatnak, akik teljes mértékben megfelelnek a pályázati feltételeknek.

 Olyan 18 évesnél idősebb magánszemélyek pályázhatnak:

  • akiknek a fejlesztendő tanya vagy a saját tulajdonukban áll;
  • vagy a házastárs;
  • vagy az egyenesági rokon (p. szülő, nagyszülő, gyerek, unoka) tulajdonában áll.

További feltételek

A kérelmezőnek az életvitelszerű lakóhelye már a pályázat benyújtását megelőző egy évben is a kérelemben szereplő tanyán, vagy tanyás térségben volt.

A pályázat szempontjából a következő tanyás térségek fogadhatók el: Bács-Kiskun vármegye, Békés vármegye, Csongrád vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye összes járása, valamint Pest vármegye egyes járásainak települései.

A tanya fogalma

A pályázat keretén belül tanya az olyan legfeljebb 1 hektár földrészlet, amely a település külterületén található. Olyan földrészlet, amelyhez növénytermesztéshez, állattenyésztéshez valamint termékfeldolgozás, és tárolás céljából lakó- és gazdasági épület is tartozik. Továbbá amely tanyaként szerepel az ingatlan-nyilvántartásban.

Kik nem pályázhatnak?

A fent említett feltételeken kívül kizáró ok, ha a fejlesztés tárgyában szereplő ingatlan tulajdoni lapján végrehajtási jog szerepel.

Önerő

A pályázat intenzitása 95 százalék, a támogatás igényléséhez legalább 5 százalék önerő szükséges. Az önerő (a saját forrás mellett) állhat az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból is.

Pályázni szeretnék

A Tanyafejlesztési pályázat változásai

Módosult a „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” című felhívás!!

A NAK tájékoztatása alapján a rendkívül sikeres VP6-7.2.1.4-17 kódszámú felhívás több ponton is módosult: újabb benyújtási szakaszokkal bővült, illetve jelentősen emelkedett az elszámolható költségek összege is. A változások a 2023. május 8-án kezdődő szakasszal lépnek hatályba, így érdemes a hosszabbítás nyújtotta lehetőséget megragadni.

 Az 1. célterület esetében a háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, és a szennyvízkezelés fejlesztései- esetén a vissza nem térítendő támogatás maximum 7,8 millió forintra emelkedett.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje 4 újabb benyújtási szakasszal bővült, így legkésőbb 2023. 10. 01. napjáig van lehetőség a pályázat benyújtására.

Szakaszzárások:

2023.09.04.

2023.10.01.

Elszámolható költségek

Az elszámolható költségek tanyánként a következő:

Maximum 6 millió forint igényelhető háztartási léptékű szennyvízkezelést, tisztítást, ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítésére, valamint háztartási léptékű hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítésére. A háztartási léptékű szigetüzemű rendszer kiépítésére maximum 7,8 millió forintra lehet pályázni. Azok a pályázók, akik megújuló energiát tartalmazó rendszert építenének ki, esetükben maximum 550 ezer Ft / kW támogatás igényelhető a tervezett berendezés teljesítménye alapján.

További változás, hogy törlésre került a projekt végrehajtására és az elszámolhatóságára vonatkozó „de legkésőbb 2025. június 30.” feltétel (Forrás: NAK).