palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyar Falu Program 2023

Magyar Falu Program 2023

A Magyar Falu Program (MFP) 2018-ban indult azzal a célkitűzéssel, hogy az 5 ezer főnél kisebb települések számára nyújtson fejlesztési forrást, javítva az ott élők életminőségét. Az elmúlt években a kistelepüléseken jelentős fejlesztések valósultak meg, például iskolafejlesztések óvodák, orvosi rendelők és szolgálati lakások épültek, és a települések úthálózata is megújult. A program felhívásai több ütemben jelennek meg, és pályázati rendszer nagy előnye a gyorsaság és az egyszerűség, valamint a rugalmas eljárásrend.

Mit jelent a Magyar Falu Program?

A Magyar Falu Program (MFP) egy komplex támogatási programot jelent. 2018-ban azzal a célkitűzéssel indult, hogy az 5 ezer főnél kisebb települések számára fejlesztési forrást nyújtson, javítva az ott élők életminőségét és megakadályozza a lakosság – különösen a fiatalok elvándorlását. Az első felhívások 2019-ben jelentek meg, és több mint ezer milliárd forint összegű fejlesztési forrást biztosított a kistelepülések számára. A Modern Településekért felelős kormánybiztos tájékoztatása szerint minden hazai falu kezdeményezettje a programnak, és általa sikerült mindegyiknek előre lépnie a 2019-2022 közötti időszakban. A támogatások biztosítása kizárólag hazai forrásból történik.

MFP által megvalósult fejlesztések a 2019-2022 közötti időszakban

2021-ben összesen 15 felhívás jelent meg, 2022 során pedig 14 pályázati felhívással folytatódott a korábbi sikeres program. A falusi életminőséget javító támogatásokra és pályázatokra az állam 302 milliárd forintot fizetett ki, és összességében 31 ezer nyertes pályázat született.

Példák a megvalósult fejlesztésekre:

  • Iskolafejlesztések, közösségi terek, játszóterek építése, óvodák bővítése, bölcsődék építése, polgármesteri hivatalok és faluházak felújítása, temető fejlesztés (ravatalozó, közvilágítás, belső úthálózat)
  • Egészségügyi fejlesztések (orvosi rendelők és szolgálati lakások és eszközbeszerzés)
  • Járdafejlesztés, vidéki utak és úthálózatok megújítása, csapadékvíz elvezetés, kerékpárutak építése és megújítása
  • Tanya- és falugondnoki busz vásárlás, sportpálya építés, lovarda építés, közterületek karbantartása (traktorok, fűnyírók vásárlása)
  • Élelmiszerüzletek támogatása

A Magyar Falu Program pályázati rendszer előnyei

A Magyar Falu Program pályázati rendszerének nagy előnye, hogy gyors, egyszerű és rugalmas az eljárásrendje.

A támogató döntés a pályázatok végső beadási határidejétől számított 65 napon belül megszületik.

A pályázatban elnyert támogatási összeget pedig a sikeres pályázó a Támogatói Okirat kiállítását követő 5 napon belül megkapja. A támogatások előfinanszírozásúak, és további nagy előnyük, hogy önerőt sem igényelnek.

Magyar Falu Program

Korábbi Magyar Falu Program pályázatok

2022 során 14 pályázati felhívással folytatódott a korábbi sikeres program, és a teljesség igénye nélkül bemutatunk néhány igen népszerű fejlesztést a Magyar Falu Program pályázataiból.

A kiírásokkal kapcsolatos általános tudnivalók:

A pályázónak nem kell pályázati díjat fizetni.

A pályázók körét a kiírások tartalmazzák, csak a kiírás szerint jogosultak pályázhatnak. A benyújtásukra a kiírásban szereplő határidőig van lehetőség az elektronikus benyújtó felületen.

Egy-egy települési önkormányzat felhívásonként egy pályázatot nyújthat be (kivétel MFP-ÖTIK/2022 felhívás), a szabály érvényes egy társulás egy tagtelepülésére egyaránt.

Konzorciumi formában nem nyújtható be.

MFP pályázatok benyújtása, ellenőrzése és értékelése, Támogató Okirat

A pályázat beérkezését követően a Kincstár ellenőrzi a pályázati jogosultságot, például minden kérdés, rovat kitöltésre került-e, a csatolandó mellékletek meglétét, valamint, hogy megfelel-e a kiírásban szereplő egyedi jogosultsági elvárásoknak. Ezt követően a Miniszterelnökség tartalmi értékelési szempontok alapján értékel, és a Támogató a pályázatok végső beadási határidejétől számított 65 napon belül dönt. A döntésről a pályázó hivatali kapun keresztül értesül, majd a Kincstár kibocsájtja a Támogató Okiratot. A kiírások egyénileg tartalmazzák a támogatás formáját – a pályázó a Támogatói Okirat kiállítását követő 5 napon belül megkapja a támogatást –. Továbbá a projekt kezdésére, végrehajtására rendelkezésre álló időtartamot és minden egyéb tudnivalót (például a fenntartási kötelezettség, el nem számolható költségek köre, stb.). A támogatás elszámolását szintén elektronikusan kell beküldeni, és a Kincstár megadott határidőig értesíti a felet az elszámolás elfogadásáról/elutasításáról.

Magyar Falu Program pályázatok

Kistelepülési üzletek működési támogatása

2022 év végén megjelent KTÜ-KP-1-2023 kódszámú felhívás célja a kistelepülésű (lakosságszám 2000 fő vagy az alatti) élelmiszerüzletek támogatása. A pályázat lebonyolítását a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, végzi. A felhívás meghirdetésekor a tervezett keretösszeg 3 milliárd Ft. Kizárólag a kedvezményezett által működtetett, és jelen pályázatban támogatást nyert kistelepülések üzletek üzemeltetésével, valamint a napi fogyasztási cikkek (alapvető élelmiszerek, tisztálkodási szerek, tisztítószerek, stb.) forgalmazásához kapcsolódó kiadások vehetők figyelembe.

Kik pályázhatnak?

 A pályázatot azok a 2000 fő vagy az alatti létszámú településen lévő egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, szövetkezet, vagy települési önkormányzat nyújthatja be, aki napi fogyasztási cikkeket értékesítő üzletet üzemeltet, és akinek a legtöbb bevétele (de legalább 50 százaléknál több) élelmiszer jellegű kereskedelemből származott. Továbbá olyan egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, szövetkezet, aki a Gazdaságújraindítási Akcióterv keretében fejlesztési támogatásban részesült. A pályázat elektronikusan a NIR rendszeren keresztül nyújtható be, 2023. január 12. – 2023. január 31. között. Egy üzletre csak egy pályázat nyújtható be, azonban egy pályázó több pályázatot is benyújthat. Elszámolható költségek például foglalkoztatottak munkabére, munkáltatói közterhek, könyvelői díj, üzlethelyiség bérleti díja, karbantartási költségek, áruszállítási költségek, stb. A pályázat elbírálása tartalmi értékelés alapján történik, amelyben olyan szempontokat vesznek figyelembe, mint a pályázat megalapozottsága, indokoltsága, egyedüli élelmiszerüzlet-e az adott településen, az elárusító területe 80 m2 vagy annál nagyobb, vagy az egy üzletre jutó lélekszám kevesebb 500 főnél.

kisbolt pályázat

A támogatás formája, mértéke

Egy összegben 100 százalékos támogatási előlegként folyósított, vissza nem térítendő támogatás, az intenzitása 100 %. Az elnyerhető támogatás mértéke üzletenként minimálisan 1 millió Ft, maximálisan 3 millió Ft. A támogatást a Támogatói Okirat kibocsátása után utalják a pályázó által megadott számlaszámra. A támogatás felhasználásáról köteles a megvalósítási időszakot követő 30. napig beszámolót benyújtani.

Iskolaépület felújítása és tornaterem, tornaszoba fejlesztése

Az MFP-IETF/2022 kódszámú felhívás az 5 ezer főnél kisebb településeken lévő iskolaépületek felújítását biztosítja, valamint tornaterem, tornaszoba fejlesztéstét annak érdekében, hogy a kistelepüléseken élő gyerekek is megfelelő színvonalú iskolába járhassanak, és ugyanazon esélyeket kapják, mint a nagyobb településeken élő kortársaik. A támogatás vissza nem térítendő, a maximális összege férőhelybővítéssel 120 millió Ft, férőhelybővítés nélkül 55 millió Ft. Tornaszoba/tornaterem fejlesztésére 55 millió Ft igényelhető, az intenzitása 100 %.

Járdaépítés/felújítás támogatása

Az MFP-BJA/2022 kódszámú felhívás célja az 5 ezer főnél kisebb településeken lévő járdák építésének (új szilárd burkolatú járda) továbbá meglévő járdák javításának és felújításának a támogatása. A támogatás teljes mértékben előfinanszírozással történik, a maximális összege projektenként 10 millió Ft.

Óvodai játszóudvar közterületi játszóterek fejlesztése

Az MFP-OJKJF/2022 kódszámú kiírás célja, hogy a vidéki kistelepülésen élő gyerekek számára is változatos és biztonságos kültéri játékokon legyen napi szinten elérhető a játék és a testmozgás. A közterületeken kültéri fitness parkok építésére és óvodai játszóudvar kialakítására lehet projektenként 6 millió forintos összegben támogatást elnyerni. A hazai forrásból származó támogatás vissza nem térítendő, az intenzitása 100 %.

Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás

Az MFP-SZLOSZL/2022 kódszámú kiírás keretében szolgálati lakás, orvosi szolgálati lakás felújítására és fejlesztésére lehet pályázni az 5 ezer főnél kisebb településeken. A pályázat keretében egy vagy több szolgálati lakás is támogatható, viszont a támogatási összeg még több lakás esetén sem lehet több 40 millió forint, illetve házi gyermekorvos/háziorvos számára szolgáló orvosi szolgálati lakás esetén 70 millió forint.

Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése

Az MFP-TFB/2022 kódszámú kiírás esetén azok pályázhatnak, ahol az állandó lélekszám ötezer fő, vagy helyi önkormányzatok társulása esetén a lélekszám ötezer fő. Projektenként 15 millió forint igénylehető, a támogatás vissza nem térítendő hazai forrás, az intenzitása 100 %.

Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztése

A MFP-FFT/2022 kódszámú felhívás az 5 ezer főnél kisebb településeken működő temetők temetkezési emlékhelyek, temetőkertek felújítására, és karbantartására biztosít állami forrást. Új ravatalozó építésére, meglévő felújítására lehet maximálisan 35 millió forintra pályázni. Illetve maximálisan 6 millió forint nyújtható egyéb beruházásokra.

Egyházi közösségi terek fejlesztése

Az MFP-EKT/2022 kódszámú felhívás az 5 ezer főnél kisebb településeken a történelmi egyházak számára nyújt forrást a már meglévő, 100 százalékos tulajdonú épület, vagy épületrész bővítésére felújítására, és energetikai korszerűsítésére. Az elnyerhető támogatás projektenként 35 millió Ft, és teljes mértékben előfinanszírozással történik.