palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Út, híd, járda építése és felújítása pályázat

Pályázat az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú települések infrastrukturális beruházásainak támogatására, ezen belül utak, hidak, járdák építésére és felújítására.

A pályázati kiírás kódszáma: MFP-UHJ/2023

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 5 000 000 000 forint.

A projekt során igényelhető legmagasabb támogatási összeg:

  • Út, híd építése/felújítása esetén: 45 000 000 forint
  • Járda építése/felújítása esetén: 10 000 000 forint

A támogatás formája: vissza nem térítendő, akár 100%-os támogatási intenzitású előfinanszírozott támogatás

Pályázók köre: Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2022. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

Önállóan támogatható tevékenységek:

  • Az önkormányzatok 100%-os tulajdonában lévő belterületi és/vagy külterületi utak építése, felújítása, a melléklet szerinti műszaki tartalmú portalanítása2;
  • Az önkormányzatok 100%-os tulajdonában lévő belterületi és/vagy külterületi hidak építése, felújítása, korszerűsítése;
  • Az önkormányzatok 100%-os tulajdonában lévő belterületi és/vagy külterületi ingatlanon történő új, szilárd burkolatú járda építésének támogatása (anyag – például: térkő, zsaluanyag, stb. – és munkadíj);
  • Az önkormányzatok vagy a Magyar Állam tulajdonában (és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében) lévő ingatlanokon elhelyezkedő járda javításának, felújításának (anyag és munkadíj) támogatása

Az igényelt támogatás legfeljebb 7%-os mértékéig igényelhető:

  • projekt-előkészítési, tervezési tevékenységek (például: pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építési tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége, szakértői vélemény költsége);
  • közbeszerzési eljárás költségei (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás díja);
  • a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment költsége).
  • tájékoztatás, nyilvánosság költségei

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében. A pályázó kizárólag egy önállóan támogatható tevékenységre igényelhet támogatást. Több önkormányzat nem nyújthat be együttesen pályázatot.

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 14. – 2023. július 14.