palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a települési és térségi fejlesztések támogatására

A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot hirdet Tanyafejlesztési Program keretében  az alföldi  tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében  a települési és  térségi fejlesztések támogatására.
Pályázat kódja:  TP-1-2013
A pályázat célja: A tanyai termékek nagyobb arányú piacra jutásának elősegítése, a külterületi föld- és dűlőutak karbantartásának  gép-  és  eszköztámogatása, a  villany nélküli  tanyák  villamosenergia-ellátásának  javítása,  a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése, valamint megyei tanyafelmérések elvégzésére.
A pályázat benyújtására jogosultak köre: „tanyai termékek  piacra jutásának elősegítése”  cél esetében  a tanyás  települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai, önkormányzatai által alapított a tanyás településeken székhellyel rendelkező gazdasági társaságok, a tanyás településeken székhellyel rendelkező és ott működő civil szervezetek, a tanyás településeken székhellyel rendelkező tanyai piacszövetkezetek, valamint a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara tanyás térségekben működő megyei szervezetei  és  az általuk alapított gazdasági társaságok
A megítélhető támogatás és a saját forrás mértéke
  1. A támogatás mértéke az összes jogosult (elszámolható) költség  –  a támogatási keret lekötésének mértékétől, vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától, vagy pedig a pályázatban el nem számolható költségelemek szerepeltetésétől függően – legfeljebb 90%-a.
  2. A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés teljes költségének minimum 10%-át saját forrásként biztosítania kell. A saját forrás önerő vagy hitel lehet. A saját forrás meglétét a pályázat mellékleteként igazolni kell.  Az igazolás módja lehet banki számlakivonat, banki igazolás, nyilatkozat hitelintézettől, vagy hitelszerződés.
  3. A pályázatok elbírálása során az igényeltnél  alacsonyabb  összegű támogatás is megítélhető. Az igényeltnél alacsonyabb összegű  támogatás megítélése esetén – pályázati céltól függően  –  a pályázónak lehetősége van a pályázati tartalmat az igényelt és az odaítélt támogatás különbségének megfelelően csökkenteni.
A pályázat benyújtása, befogadása: A pályázatokat 2013. július 8-tól legkésőbb 2013. augusztus 7-ig lehet benyújtani.
Letölthető dokumentum
A pályázatokkal kapcsolatban felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
1223 Budapest, Park u. 2.
Tel.: 1/362-8100; Fax.: 1/362-8104
Dr. Hiller Márta
E-mail: mtpi@nakvi.hu