palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat tanyagazdaságok indításának csekély összegű (de minimis) támogatására

A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot hirdet a  Tanyafejlesztési Program keretében  az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében   tanyagazdaságok indításának csekély összegű (de minimis) támogatására .

Pályázat kódja: TP-3-2013 
A pályázat célja
A tanyai gazdálkodás  megújítása,  újjáélesztése,  a  tanyai életmód  –  sajátos értékeinek megmentése, megőrzése  mellett  –  hátrányainak csökkentése, valamint  az  alföldi tanyás térségek  fenntartható, a komplex vidékfejlesztéshez illeszkedő  fejlődésének elősegítése érdekében  a tanyán élő  magánszemélyek és őstermelők  támogatása tanyagazdaság indítására, kiépítésére, ezáltal a saját részre történő termelés  alapjainak biztosítása,  illetve  az esetleges felesleg értékesítésének elősegítése.
A támogatás forrása: 75  millió Ft-os indikatív  keretösszeg
A pályázat benyújtására jogosultak köre
Az a tanyán élő magánszemély, őstermelő (a továbbiakban: pályázó) jogosult, (aki az ezeket bizonyító dokumentumok valamelyikének másolatával ezt igazolja, és azt a pályázathoz mellékeli) és aki a jelen pályázati kiírásban meghatározott tanyás települések valamelyikén
  • lakóhelye szerint  a Rendelet hatálybalépését  megelőző időponttól kezdve életvitelszerűen, tanyán él,  (a  lakcímkártya  és a személyazonosító igazolvány  másolatával  kell bizonyítani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell), és
  • a tanya a  körzeti  földhivatali nyilvántartás szerint saját vagy házastársa,  vagy testvére, vagy valamely egyenes ági leszármazottja, vagy egyenes ági felmenője,  vagy a családi gazdaság tagjának  tulajdonában  van  (30  napnál nem régebbi  hiteles  tulajdoni lap  – szemle vagy  teljes másolatával  –  vagy azok eredeti példányával  kell bizonyítani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell),
  • a 2010., 2011. és 2012. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének átlaga nem haladta meg a bruttó  600  ezer forintot  (a pályázó által aláírt személyi jövedelemadó bevallások  benyújtásával nyilatkozni kell róla, amelyet a pályázathoz mellékelni kell), és
  • a tanyagazdaság fenntartását legalább  3  évig vállalja
A pályázat során  tanyás településnek tekinthetők:  Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes  települése, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járásának települései.
A megítélhető támogatás és a saját forrás mértéke
  1. A megítélhető támogatás maximális összege  –  figyelembe véve a pályázó részére korábban folyósított mezőgazdasági „de minimis” támogatásokat  –  pályázónként legfeljebb  7 500  eurónak megfelelő forintösszeg,  amelyet a pályázati felhívás megjelenése hónapjának első napján érvényes, az  Európai Központi Bank  által közzétett forint/euró árfolyam alapján kell meghatározni.  Az árfolyam a pályázati felhívás megjelenésével egyidejűleg a  www.nakvi.hu  honlapon közzétételre kerül.  A pályázónak az igényelt támogatást a pályázati adatlapon forintban kell meghatározni.
  2. A  tanyafejlesztési program keretén belül nyújtott támogatás  a mezőgazdasági  „de minimis”  rendelet hatálya  alá eső támogatásnak minősül.   Ez azt jelenti, hogy a pályázónak  folyósított összes  mezőgazdasági  „de minimis”  támogatás  a folyó és azt megelőző kettő pénzügyi  évben  nem haladhatja meg a 7 500 eurónak megfelelő forintösszeget.
  3. A támogatás mértéke az összes jogosult (elszámolható) költség  –  a támogatási keret lekötésének mértékétől, vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától, vagy pedig a pályázatban el nem számolható költségelemek szerepeltetésétől függően  –  legfeljebb  75%-a,  fiatal gazdálkodók esetében  (a pályázat benyújtásakor a 40. életévét még nem töltötte be) az összes jogosult költség legfeljebb 90%-a.
  4. A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés teljes költségének  minimum 25%-át,  fiatal gazdálkodó  esetében  (a pályázat benyújtásakor a 40. életévét még nem töltötte be)  minimum 10%-át  saját forrásként biztosítania kell. A saját forrás önerő vagy hitel lehet.  A saját forrás meglétét a pályázat mellékleteként igazolni kell.  Az igazolás módja lehet banki számlakivonat, banki igazolás, nyilatkozat hitelintézettől, vagy hitelszerződés.
  5. A pályázatok elbírálása során az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás is megítélhető. Az igényeltnél alacsonyabb összegű  támogatás megítélése esetén – pályázati céltól függően  –  a pályázónak  lehetősége van a pályázati tartalmat az igényelt és az odaítélt támogatás különbségének megfelelően csökkenteni
A pályázat benyújtása, befogadása
A pályázatokat 2013. július 8-tól legkésőbb 2013. augusztus 7-ig lehet benyújtani.
Letölthető dokumentumok
A pályázatokkal kapcsolatban felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
1223 Budapest, Park u. 2.
Tel.: 1/362-8100; Fax.: 1/362-8104
Dr. Hiller Márta
E-mail: mtpi@nakvi.hu

Bővebben: http://www.nakvi.hu/app/tanya/index_main.php