palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztések támogatására

A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot hirdet a tanyafejlesztési Program keretében  az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében  villany  nélküli tanyák  lakóépületének  alapvető  villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztések támogatására.

Pályázat kódja:  TP-4-2013
A pályázat célja: A tanyán élő, alap infrastruktúrával nem rendelkező lakosok számára szociális alapú támogatás a tanyák  lakóépületének  alapvető  villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztésekhez. Cél azon tanyai lakosok támogatása, akik  tanyája  villamosenergia-ellátással nem rendelkezik.
A támogatás forrása
A támogatás forrása a VM fejezeti kezelésű 20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program előirányzat 50  millió Ft-os indikatív  keretösszege.
A pályázat benyújtására jogosultak köre
Az a  tanyán élő lakos  jogosult,  aki a jelen pályázati kiírásban meghatározott tanyás települések valamelyikén
  • lakóhelye  szerint  a pályázat benyújtását  megelőző időponttól kezdve  életvitelszerűen, tanyán él,  (a  lakcímkártya  és a személyazonosító igazolvány  másolatával  kell bizonyítani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell),
  • a tanya a  körzeti  földhivatali nyilvántartás szerint saját vagy házastársa,  vagy testvére, vagy valamely egyenes ági leszármazottja, vagy egyenes ági felmenője  tulajdonában  van (30  napnál nem régebbi  hiteles  tulajdoni lap  –  szemle vagy  teljes másolatával  –  vagy azok eredeti példányával kell bizonyítani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell), és
  • az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett tanyai lakóépület  villamosenergia-ellátással  nem rendelkezik (nyilatkozni kell róla, amelyet a pályázathoz mellékelni kell).
A pályázat során  tanyás településnek tekinthetők:  Bács-Kiskun megye, Békés megye Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes települése, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járásának települései.
A megítélhető támogatás mértéke
  1. A megítélhető támogatás maximális összege  projektenként  legfeljebb  5 millió  forint. A pályázónak  az igényelt támogatást  a pályázati adatlapon  forintban kell meghatározni.
  2. A támogatás mértéke az összes jogosult (elszámolható) költség  –  a támogatási keret lekötésének mértékétől, vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától, vagy pedig a pályázatban el nem számolható költségelemek szerepeltetésétől függően – legfeljebb 100%-a.
  3. A pályázatok elbírálása során az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás is megítélhető. Az igényeltnél alacsonyabb összegű  támogatás megítélése esetén – pályázati céltól függően  –  a pályázónak lehetősége van a pályázati tartalmat az igényelt és az odaítélt támogatás különbségének megfelelően csökkenteni.
A pályázat benyújtása, befogadása
A pályázatokat 2013. július 8-tól legkésőbb 2013. augusztus 7-ig lehet benyújtani.
Letölthető dokumentumok
A pályázati dokumentáció elérhetősége, pályázati felvilágosítás
A pályázati dokumentáció tartalmazza a pályázati felhívást, a pályázati adatlapot, a nyilatkozati lapot, a kitöltési segédletet.
A pályázatokkal kapcsolatban felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
1223 Budapest, Park u. 2.
Tel.: 1/362-8100; Fax.: 1/362-8104
Dr. Hiller Márta
E-mail: mtpi@nakvi.hu