palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Picinkék szülei önfoglalkoztatóvá válnak

Szeretne visszakerülni a munka világába? Szeretne egy új szakmát tanulni? Szeretne gyerekekkel foglalkozni? Vagy saját családi napközit indítani?

 

 Jelentkezőket várunk az Icinke-Picinke Szociális Szövetkezet „Picinkék szülei önfoglalkoztatóvá válnak” című projektjébe

1. Akkreditált szakképzésben részt venni családi napközi üzemeltető szakmában. (A képzés vizsgával zárul, időtartama 2-3 hónap. A képzés maximum heti 20 óra elfoglaltságot jelent és a gyermekek elhelyezéséről korlátozott számban gyermekfelügyelet keretében a képzés helyszínén gondoskodunk.)

A képzések várható indulása 2012. március első fele

2.   A bizonyítvány megszerzése után a résztvevők egy részének lehetősége lesz munkatapasztalatot szerezni családi napközinkben részmunkaidős foglalkoztatás során (természetesen fizetésért).

A foglalkoztatás időtartama 10 hónap

3.   A foglalkoztatásban részvett munkatársunk a szövetkezet résztulajdonosává válhat, és a továbbiakban üzlettársunkként működtetjük tovább a napköziket.

A projekt szolgáltatásai a kiválasztásra kerülő résztvevők számára INGYENESEK.

 Olyan résztvevőket keresünk, akik álláskeresők és igaz rájuk az alábbi jellemzők bármelyike:

 • az ötvenedik életévüket betöltötték,
 • vagy 25 életévüket be nem töltött pályakezdő álláskeresők, vagy
 • a nyilvántartásba vételt megelőző hat hónapban az Flt. 58. § (5) bekezdés e) pontjában meghatározott rendszeres kereső tevékenységet nem folytatattak, vagy a munkaügyi központ által legalább huszonnégy hónapja álláskeresőként nyilván voltak tartva, vagy
 • a saját háztartásban legalább egy 18 évesnél fiatalabb gyermeket egyedül nevelnek, vagy
 • a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesültek, vagy
 • megváltozott munkaképességű személyek, vagyis
 • aki rehabilitációs járadékban részesül, vagy
 • aki a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2012. február 15.

Letölthető dokumentumok

Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és leadásával  lehet.

 • Célcsoport kiválasztása, felkészítése: A kiválasztásban szociális munkás szakemberek vesznek részt. Módszerek: adatok és megfelelőség ellenőrzése (a pályázati célcsoportnak megfelel-e), szociális munkások első interjúja, készségfelmérés pszichológiai módszerekkel, adatlapokkal, szükség szerint további interjúk.
 • Szerződéskötés a projekt résztvevőkkel: A projektben résztvevőkkel együttműködési megállapodást kötünk, amely tartalmazza az egyéni fejlesztési terv alapján nyújtott szolgáltatásokat és a résztvevő kötelességeit.
 • Mentorálás/munkavállalási tanácsadás: A projekt valamennyi résztvevője számára szakképzett mentor/munkavállalási tanácsadó segíti a megfelelő munkahely megtalálását.
 • Gyermekfelügyelet a kiválasztás és képzés ideje alatt
 • A munkavállaláshoz szükséges egészségügyi alkalmassági vizsgálat
 • Készségfelmérés
 • Álláskeresési tanácsadás
 • Család és munkahely tréning: A tréning célja, hogy segítse a kisgyermekeseket a munka és magánélet összehangolásában. Motivációs, álláskeresési és önértékelést javító elemeket tartalmaz. Emellett az idő menedzsment és a családi kötelezettségek és munkahely közötti egyensúlyozásban is segít. A tréning 3 napos, kiscsoportban zajlik, aktív tréning metodikával.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0014

Forrás: http://www.picinke.hu/