palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Soroksári Polgármesteri Hivatal pályázata ösztöndíjas foglalkoztatására

Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján a Soroksári Polgármesteri Hivatal ösztöndíjas foglalkoztatásra (2004. évi CXXIII. tv.) keres pályakezdő fiatalokat.

Az ösztöndíjas foglalkoztatás célja, hogy ennek keretében a pályakezdő diplomások a szakmai készségek megszerzése érdekében gyakorlati munkatapasztalatot szerezzenek, ezáltal nagyobb esélyük legyen a későbbi elhelyezkedésben.

Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony jellemzői, feltételei:

Időtartama: 2013. szeptembertől kezdődően 10 hónap.

Az ösztöndíjas foglalkoztatásra a Soroksári Polgármesteri Hivatalra irányadó munkarenden (hétfőn: 8-18 óráig, kedd, csütörtök 8-16 óra, szerda: 8-16,30 óra közötti és pénteken 8-13,30 óra közötti időtartam) belül kerül sor, összességében heti 40 óra időtartamban. Az ösztöndíjas foglalkoztatott ösztöndíja: havi bruttó 114.000,- Ft. Az Szja. tv. szerint az ösztöndíj a minimálbér összegéig adómentes. Társadalombiztosítás szempontból az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban álló személy biztosítottnak, az ösztöndíj járulékalapot képező jövedelemnek minősül. Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony időtartama a jogász végzettségű ösztöndíjasok esetében a jogi szakvizsga (joggyakorlat) idejébe – az 5/1991. IM. rendelet 2.§ (2) b) pontja értelmében – beszámítható.

Az ösztöndíjas foglalkoztatott az a személy lehet:

  • magyar állampolgár
  • cselekvőképes
  • büntetlen előéletű
  • aki az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítésének időpontjában a 30. életévét még nem töltötte be,
  • akinek a diplomája az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítését megelőző két éven belül került kiadásra és
  • nem áll munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban – ide nem értve az egyszerűsített foglalkozatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szerinti jogviszonyt – (együtt: munkaviszonyban).

Az ösztöndíjasok foglalkoztatására a megjelölt szakterületeken, meghatározott végzettséggel kerül sor:

  • költségvetési, pénzügyi terület (közgazdász, pénzügyi, gazdasági végzettség)
  • jogi és igazgatási terület (jogász, igazgatásszervező, politológus)
  • műszaki, építési terület: egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik; építészmérnöki alapképzési szak építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik, tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon, osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik)
  • humán terület (szociálpedagógus)

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 31.

A benyújtási határidőn túl beérkezett pályázatokat nem tudjuk elfogadni. Határidőben beérkezett pályázatnak azt tekintjük, amely 2013. július 31. 16 óráig beérkezik a jegyzői titkárságra.

A jelentkezés módja:

A pályázatot Pálfi Csilla Zita ügyintéző részére a palfi.csilla@ph.soroksar.hu e-mail címre, vagy a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Jogi és koordinációs Osztálya részére (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) szíveskedjen eljuttatni az alábbi kötelező tartalmi elemekkel:

a 45/2012.(III.20.) Kormányrendelet 1.sz. melléklete alapján meghatározott adattartalomnak és formának megfelelő önéletrajz, fényképes motivációs levél (melyben össze kell foglalni a hosszabb távú szakmai terveit), 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az igénylőlap postára adását igazoló szelvény), bizonyítványainak másolata, valamint a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagát a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik

Tárgyként kérjük feltüntetni: „Ösztöndíjas foglalkoztatás”

A pályázatok elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat egy a Jegyző által kijelölt háromtagú bizottság bírálja el. A bírálat során kiválasztásra kerülő pályázók egy szóbeli meghallgatást követően kerülnek kiválasztásra. A bíráló bizottság javaslata alapján a pályázat nyerteséről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

További információ kérhető: info@ph.soroksar.hu

Forrás: http://soroksar.hu