palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégiumba történő felvételre

A Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium (SzKRSz) felvételt hirdet 2013/2014. tanévre szegedi felsőoktatási intézmények bármely szakán tanuló roma/nem roma származású diákok számára. Amennyiben érdeklődsz a kereszténység, a cigány kultúra, a cigány-magyar kettős identitástudat mibenléte iránt és fontosnak tartod a társadalmi problémák megoldását, nálunk a helyed. Egyetemi tanulmányaid mellett olyan belső képzésben vehetsz részt, amely lelkileg és szellemileg is megalapozza képességeid kibontakozását, egyéni boldogulásodat és pozitív társadalmi szerepvállalásodat. A hitéleti, közismereti, kulturális és identitástudatot erősítő kurzusokon túl, sok közösségi programban is részt vehetsz, akár szervezőként is.

A Szeged-Csanádi Egyházmegye által alapított és fenntartott intézménybe azokat a diákokat várjuk, akik a felsőoktatási tanulmányaik magas szintű elvégzése mellett azonosulni tudnak a szakollégium keresztény értékrendjével, vállalják a cigány és magyar identitásra egyként építő tanulmányi, kulturális és közösségi programokat, és a közös diákéletet roma és nem roma társaikkal.

Célunk hozzájárulni a közéleti feladatvállalás iránt elkötelezett, aktív társadalmi párbeszédet folytató, sikeres értelmiségiek formálódásához, akik a szakmai kiválóságot ötvözik a társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenységgel, a roma közösségek erősítésének társadalmi szolgálatával.

Elhelyezés: A hallgatókat felújított kétágyas szobákban helyezzük el.

Képzés: A Szegeden tanuló hallgatók számára a roma identitást is erősítő közösségi teret, és a szakmai fejlődéshez nélkülözhetetlen professzionális légkört biztosít az intézmény. A kollégiumi programok segítenek a főiskolai/egyetemi tanulmányok sikeres elvégzésében, de a szakkollégiumi jellegnek megfelelő belső tanulmányi program is van, amelynek elvégzéséről a diákok bizonyítványt kapnak.

Az intézmény arra törekszik, hogy a szakkollégiumi évek olyan többletet adjanak, amely segíti a végzés utáni elhelyezkedést, a sikeres pályakezdést.

Ösztöndíjak és kollégiumi díjak: A szakkollégiumi ösztöndíj nagysága a tanulmányi előmeneteltől, a szociális rászorultságtól és a közösség érdekében végzett munkától függ. A kollégisták ezen felül más forrásból is kaphatnak ösztöndíjat.

kollégiumi díj: 12.000 Ft havonta, amely a kollégiumi ösztöndíjból fedezhető.

A felvételi:  A felvétel két körben zajlik. Az első körben a beküldött dokumentumokat értékeli a szakkollégium felvételi bizottsága. A második körben a pályázati kiírásnak megfelelt fiatalok részt vesznek egy rövid, szóbeli meghallgatáson. Ezután alakul ki a felvételt elnyert hallgatók listája.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  1. fényképes önéletrajz
  2. kitöltött jelentkezési lap
  3. felsőoktatási tanulmányaikat most kezdőktől érettségi bizonyítványuk és felsőoktatási felvételi értesítésük másolata, a felsőoktatásban jelenleg már tanulóktól (magasabb évfolyamosoktól) a legutolsó aktív félév indexmásolata vagy ETR kivonata (Az előző félév teljesítését igazoló, a Tanulmányi Osztály által hitelesített (bélyegző, aláírás) hallgatói törzslap.)
  4. aláírt motivációs levél
  5. csatolható valamely roma civil szervezet ajánlása (ez csak javasolt, de nem kötelező)

A jelentkezéseket kérjük eljutatni postai úton, ill. személyesen a szakkollégium címére: 6725 Szeged, Indóház tér 1.

Jelentkezési lap és további információ: www.szkrsz.hu

A jelentkezés folyamatos.

A pályázati kiírás érvényessége: 2013. augusztus 9.

További tájékoztatás: a +36-62-559-004-es telefonszámon, vagy a tikarsag@szkrsz.hu e-mail címre írt levélben kérhető.