palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

MOL tehetségtámogató program – Művészet-tudomány kategória 2013

A MOL Új Európa Alapítványa pályázatot hirdet 10-18 éves magyarországi általános és középiskolás diákok, diákcsoportok, ifjúsági csoportok részére, amelyek országos vagy nemzetközi versenyeken, kiállításokon kiemelkedőteljesítményt értek el eddig,és szakmai fejlődésükhöz további támogatásra van szükség.
Pályázni az alábbi célokra lehet: 
  • A. Eszközvásárlásra, amely az országos és nemzetközi  versenyekre való felkészülést, a szakmai fejlődést segíti (művészeti eszközök, kellékek,tudományos eszközök stb.)
  • B. Útiköltség-térítéshez, amely segíti a pályázók eljutását a hazai és nemzetközi versenyekre, kiállításokra, valamint az azokra felkészítőszakkörökre, táborokra (útiköltség, szállás, étkezés, nevezési díj,részvételi díj stb.)
A pályázatokat csak pályázati űrlapontudjuk elfogadni. A pályázati adatlaphoz kötelező mellékletként csatolni kell az alábbiakat (hiányuk esetén formai hibásnak minősül a pályázat):
  • 1. sz. melléklet: érvényes árajánlatok a beszerezni kívánt eszközökről (A kategória) vagy a tervezett versenyek, mesterkurzusok, fellépések, kiállítások ütemezése költségvetéssel (B kategória)
  • 2. sz. melléklet: a felkészítőtanár támogató nyilatkozata
  • 3. sz. melléklet a pályázó elmúlt 2 tanévben (2011-12 és 2012-13) elért eredményeinek táblázata és dokumentációja (oklevelek másolataival vagyhivatalos internetes eredménylistákkal alátámasztva),
A média-megjelenések előnyt jelentenek, kérjük, ezek listáját is csatolják(nem kötelezőmelléklet).
A rendelkezésre álló támogatási keretösszeg: 16.000.000 forint.
Kik pályázhatnak? 
  • egyéni (vagy páros) pályázatot nyújthatnak be, akik rendelkeznek magyar állampolgársággal,  állandó magyarországi lakhellyel és magyarországi közoktatási intézményben folytatják tanulmányaikat
  • 10. életévüket legalább ebben az évben betöltik vagy 18. életévüket legfeljebb 2013-ban töltik be, ill. 18. életévüket már betöltötték, de még középiskolás tanulók lesznek a 2013-2014-as tanévben
  • csoportos pályázatot nyújthatnak be iskolai csapatok, csoportok (pl. színjátszó-kör, kórus, tudományos vetélkedősorozaton induló csapat, állandó szakköri csoport stb.).
A pályázat benyújtási határideje (a postai bélyegződátuma számít): 2013. szeptember 30.,(péntek).
A pályázati támogatásokról a végső döntést az Új Európa Alapítvány kuratóriuma hozza meg legkésőbb 2013. november végéig. Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk.
A pályázat elbírálásánál az eddig elért eredményeket vesszük figyelembe, illetve előnyös elbírálásban részesül az a pályázó, akinek anyagi és családi körülményei ezt indokolják.
A nyertesekkel az Új Európa Alapítvány támogatási szerződést köt. A támogatást részleges vagy teljes előfinanszírozás formájában nyújtja az alapítvány, amelynek felhasználásáról a pályázó nevére szóló számlamásolatokkal alátámasztott elszámolást kell a pályázónak benyújtani a program megvalósulását követő 30 napon belül.
A támogatást az alábbi időszakban lehet felhasználni: 2013. szeptember 1 – 2014. augusztus 31.
Egy pályázó csak egy kategóriában (A vagy B) nyújthat be pályázatot!
Önerő megléte nem feltétele a pályázat benyújtásának, de további előnyt jelent az értékelésnél.
Kizáró okok: Nem fogadható el annak a pályázónak az anyaga, akinek korábbi pályázata nem zárult még le, vagy annak támogatásával nem számolt el.
A pályázatot mellékleteivel együtt egy példányban kell postára adni az alábbi címre:
Új Európa Alapítvány, 1431 Budapest, Pf. 180.
Kérjük, a borítékra írják rá: MOL Tehetségtámogató program 2013 Művészet-tudomány.
A határidőn túl postára adott pályázatokat az alapítvány nem tudja elfogadni, azokat értékelés nélkül visszaküldi. Hiánypótlásra van lehetőség. A pályázatok formai értékelését követően erre elektronikus levélben kap felszólítást a pályázó, aminek a megadott határidőig eleget tehet. Ha a megadott határidőig nem érkezik be a hiánypótlás, a pályázat további értékelésre nem kerül.
A pályázatok kezelésének és feldolgozásának folyamatával kapcsolatos egyéb tudnivalókat az érdeklődők a Pályázati Kézikönyvből ismerhetik meg, amely letölthető az internetről.
Letölthető dokumentumok
További információ kérhető: info@ujeuropaalapitvany.hu
Infovonal: (0640) 180 280 (munkaidőben)
Bővebben: http://www.mol.hu