palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Stratégiai partnerség-a Magyar Telekom pályázata civil szervezetek számára

magyar telekom pályázatA Magyar Telekom pályázati felhívása civil szervezetek számára három évre szóló stratégiai partnerségre vonatkozóan. A Magyar Telekom Magyarország vezető infokommunikációs szolgáltatójaként – küldetésével összhangban – elkötelezett a fenntartható fejlődés elve, ezen belül a társadalmi szerepvállalás ügye iránt, melyet számos példával bizonyít. Jelen pályázati kiírással a vállalat célja, hogy olyan partneri viszonyt alakítson ki civil szervezetekkel, mely három éven keresztül biztos pénzügyi alapot nyújt a pályázaton nyertes szervezetek programjainak megvalósításához, elősegítve a magyar társadalom számára kiemelten hasznos célok megvalósulását. Ehhez kapcsolódóan kiemelt cél a Magyar Telekom támogatói ismertségének növelése.
A pályázó szervezeteknek szem előtt kell tartaniuk a vállalat által képviselt alapelvet, mely szerint a Magyar Telekom kiemelt hangsúlyt fektet az innovációra, azaz a legújabb technológiák alkalmazásával, és az ezen alapuló termékek és szolgáltatások nyújtásával teremti meg a lehetőségét annak, hogy ügyfelei ezen eszközök segítségével kommunikáljanak és megosszák élményeiket szeretteikkel, barátaikkal és ismerőseikkel. Az Együtt. Veled jelmondatnak jelen pályázati kiírás esetében is érvényesülnie kell. Az alábbiakban felsorolt három fókuszterület mindegyikében azokat a pályázatokat várjuk, melyek a társadalmi és környezeti problémákra vonatkozóan olyan programot terveznek megvalósítani, melyek a lehető legszélesebb rétegekhez jutnak el, és az érintettség megteremtésével összekovácsolnak különböző társadalmi csoportokat. Fontos a közös sikereken és élményeken alapuló közösségteremtés.

A pályázati lehetőség három területre terjed ki:

 1. Fenntarthatóság, azon belül kiemelten a digitális felzárkóztatás, valamint a felnövekvő nemzedék szemléletformálása a fenntartható fejlődés elvei mentén.
 2. Tudományos ismeretterjesztés, olyan kezdeményezések, melyek a mindennapi tudományt, az alkalmazott technológiákat, valamint napjaink innovatív tudományos felfedezéseit közérthető módon közvetítik a lakosság felé.
 3. Egészségügy, azon belül specifikusan egészségvédelem, megelőzés – prevenciós programok.

Általános követelmények:

 • a pályázó olyan eszközök segítségével valósítsa meg a kitűzött célt, melyek megfelelnek a Magyar Telekomnál kiemelt márkaértékként kezelt innovációnak. Lehetőség szerint az adott probléma megoldásához használja fel a korszerű infokommunikációs technológiákat,
 • a pályázat kötelező eleme a részletes kommunikációs terv (a program megvalósítása során a kommunikáció megszervezésére pályázó szervezet kommunikációs ügynökséget alkalmazhat).

Pályázatot nyújthatnak be a támogatásra pályázó program megvalósításában közvetlenül érintett, Magyarországon bejegyzett és működő, kiemelten közhasznú és közhasznú társadalmi szervezetek – alapítványok, egyesületek.

Nem pályázhatnak állami, kisebbségi, vallási, illetve politikai szervezetek.

A pályázaton maximum három nyertest hirdetünk. A nyertes szervezetekkel 2010. január 1-től 2012. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan tartós adományozási megállapodást kötünk.
Az éves adomány mértéke szervezetenként 10 millió forint. A pályázónak rendelkeznie kell a program megvalósításához szükséges összeg 30 százalékával éves bontásban. Ezen évi 3 millió forint, készpénzben rendelkezésre álló forrást jelent, melyet a pályázó biztosíthat egyéb pályázatokon nyert támogatásokból (állami, önkormányzati, uniós) kivéve más vállalatoktól származó támogatások. A program megvalósításához ezen felül felhasználhatóak egyéb szolgáltatás- vagy tárgyi eszköz adományok, illetve pro bono felajánlások, de itt is érvényes az egyéb vállalati támogatásokra vonatkozó kitétel. Működési költségekre éves szinten a Magyar Telekom által biztosított adomány összeg legfeljebb 25 százaléka használható fel.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy eredménytelen pályázat esetén a támogatást a fenti témakörben nem adja ki, újra meghirdeti, vagy más pályázati célokra ajánlja fel.

A támogatás már megvalósított programok utófinanszírozására nem nyújtható.

A pályázatok értékelésekor a kuratórium az alábbi szempontok alapján hoz döntést:

 • a pályázó közhasznúsági jelentése,
 • a pályázó szakmai háttere, referenciái, eredményei, a megvalósítás szakmai garanciái,
 • a program hatókörének mérete, időbeli terjedelme,
 • a program költségvetését alátámasztó dokumentumok (hiteles költségterv), transzparencia,
 • a program aktualitása, egyedisége, megkülönböztető jellemzői (progresszivitása), innovatív jellege
 • a programhoz kapcsolódó kommunikációs terv egyedisége, hatékonysága (milyen mértékben segíti a végrehajtott társadalmi célú program, a civil szervezet illetve a Magyar Telekom támogatói ismertségének növelését), költséghatékonysága.

A pályázaton nyertes szervezetek kötelesek negyedévente beszámolót készíteni a program megvalósításának státuszára vonatkozóan (akciók, részvétel, költségek, kommunikációs aktivitás), illetve évente tételes pénzügyi elszámolást benyújtani a Magyar Telekom által adományozott összegre vonatkozóan, a transzparencia jegyében.

A támogatott programok kommunikációjának hatékonyságát nyomon követendő a Magyar Telekom az adott év folyamán zajló kutatásaiban az erre vonatkozó kérdéseket szerepelteti.

A pályázat terjedelme mellékletek nélkül maximum 8 oldal lehet.
A pályázatot egy nyomtatott példányban és egy teljes terjedelmében cd-re vagy dvd-re másolt példányban kérjük benyújtani.
A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek. A kuratórium által legjobbnak ítélt pályázatokat prezentáció keretében mutatják be a szervezetek „a Magyar Telekom Hozzáad” program kuratóriumának.
A kuratórium a döntését nem köteles indokolni, és ez ellen fellebbezésnek nincs helye.
A kuratóriumi ülést követően a pályázók 15 munkanapon belül kapnak értesítést.

A pályázat beérkezésének határideje: 2009. augusztus 14.

A pályázat elbírálásának időpontja: 2009. szeptember 17.
Ezt követően a kuratóriumi döntés eredményéről a pályázatot benyújtott szervezetek a pályázati kiírás internetes oldalán tájékozódhatnak. Külön értesítést nem küldünk ki.
Az elutasított pályázatokat nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza.
Pályázni kizárólag a Magyar Telekom honlapján letölthető pályázati adatlappal és az abban foglalt mellékletek megküldésével lehet.

A pályázati adatlap letölthető innen: palyazati_adatlap_strategiai_partnerseg

Kontakt: Márton Csilla (marton.csilla@telekom.hu) és Olasz Mihály (olasz.mihaly@telekom.hu)

Forrás: Magyar Telekom