palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szent-Györgyi Albert Hazahívó Ösztöndíj tapasztalt kutatóknak (Országos)

A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program (NKP) célja a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése.  A Program elsősorban a műszaki és a természettudományok, a matematika és az élettudományok területére kíván anyagi erőforrásokat összpontosítani, elősegítve ezzel az Innovatív Unió kezdeményezésében megfogalmazott tagállami feladat érvényre juttatását.

Az ösztöndíj célja a kiemelkedő szakmai, tudományos teljesítménnyel, jelentős kutatási projektmenedzsment tapasztalattal és nemzetközi elismertséggel bíró tapasztalt oktató-kutatók hazatérésének elősegítése, továbbá a hazai felsőoktatásba történő beilleszkedésük anyagi és szakmai támogatása Jelen ösztöndíjra a műszaki és természettudományok, matematikai, informatikai, valamint az élettudományok területét képviselő oktató-kutatók pályázhatnak az útmutatóhoz mellékelt tudományági besorolásnak megfelelően.

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (továbbiakban: KIH) a pályázatot a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával hirdeti meg.

A jelen ösztöndíj felhívás teljes támogatási kerete: 16 000 000 Ft.

Jelen pályázati felhívás keretében várhatóan 1-5 ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban.

Az ösztöndíj havi összege: 1 000 000 Ft.

Az ösztöndíj időtartama: 6-16 hónap között.

Letölthető dokumentumok

A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani. A pályázat benyújtásának előfeltétele, hogy a pályázó az informatikai rendszerben (www.nemzetikivalosag.hu) regisztrálja magát. A regisztrációt igazoló regisztrációs nyilatkozatot – melyet a rendszer generál  – a pályázó köteles kinyomtatni, aláírni és a pályázat beadási határidejéig postára adni (a postai bélyegző dátuma számít) a következő címre:  Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Nemzeti Kiválóság Projektiroda, 1088 Budapest, Múzeum u. 17. A borítékra kérjük írják rá az ösztöndíj pályázat nevét.

A pályázatot és annak összes mellékletét magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatot az informatikai rendszerben kell feltölteni, annak  véglegesítésével a pályázat beadottnak minősül. A  véglegesítésnek  2013.  február 15. 18:00-ig (magyar idő szerint) kell megtörténnie, a határidő lejártával a rendszer azt nem engedélyezi.

A pályázat benyújtása az informatikai rendszerben 2013. január 16-tól lehetséges.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket  az elektronikus pályázati rendszeren keresztül, illetve a következő e-mail címen tehetik fel: szentgyorgyi424@kih.gov.hu.

A pályázat kitöltésére szolgáló informatikai rendszer elérhetősége: www.nemzetikivalosag.hu.