palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szent-Györgyi Albert Hazahívó Posztdoktori Ösztöndíj (Konvergencia)

A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program (NKP) célja a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése.  A Program elsősorban a műszaki és a természettudományok, a matematika és az élettudományok területére kíván anyagi erőforrásokat összpontosítani, elősegítve ezzel az Innovatív Unió kezdeményezésében megfogalmazott tagállami feladat érvényre juttatását.

Az ösztöndíj célja a kiemelkedő tudományos teljesítménnyel és nemzetközi elismertséggel bíró fiatal oktató-kutatók hazatérésének elősegítése, továbbá a hazai felsőoktatásba történő beilleszkedésük anyagi és szakmai támogatása.

Jelen ösztöndíjra a műszaki és természettudományok, matematikai, informatikai, valamint az élettudományok területét képviselő oktató-kutatók pályázhatnak az útmutatóhoz mellékelt tudományági besorolásnak megfelelően.

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal a pályázatot a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával hirdeti meg.

A jelen ösztöndíj felhívás teljes támogatási keretösszege: 140 000 000 Ft.

Jelen pályázati felhívás keretében várhatóan  15-25 ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban.

Az ösztöndíj havi összege: 500 000 Ft.

Az ösztöndíj időtartama: 6-16 hónap között.

Letölthető dokumentumok

A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani. A pályázat benyújtásának előfeltétele, hogy a pályázó az informatikai rendszerben  (www.nemzetikivalosag.hu) regisztrálja magát. A regisztrációt igazoló regisztrációs nyilatkozatot – melyet a rendszer generál  – a pályázó köteles kinyomtatni, aláírni és a pályázat beadási határidejéig postára adni (a postai bélyegző dátuma számít) a következő címre:  Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Nemzeti Kiválóság a Konvergencia Régióban Projektiroda, 2801 Tatabánya, Pf.:  1826. A borítékra kérjük, írják rá a megpályázott ösztöndíj nevét.

A pályázatot és annak összes mellékletét magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatot az informatikai rendszerben kell feltölteni, annak véglegesítésével a pályázat beadottnak minősül. A véglegesítésnek  2013. április 30. 18:00-ig (magyar idő szerint)  kell megtörténnie, a határidő lejártával a rendszer azt nem engedélyezi.

A pályázat benyújtása az informatikai rendszerben 2013. január 16-tól lehetséges.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket  az elektronikus pályázati rendszeren keresztül, illetve a következő e-mail címen tehetik fel: szentgyorgyi424@kih.gov.hu.

A pályázat kitöltésére szolgáló informatikai rendszer elérhetősége: www.nemzetikivalosag.hu.

Forrás: Szent-Györgyi Albert Hazahívó Posztdoktori Ösztöndíj (Konvergencia)