palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Útravaló ösztöndíj – Út a tudományhoz alprogram

Az EMMI támogatásának célja a természettudományok, a műszaki tudományok és a matematika területe iránt kiemelt érdeklődést mutató tanulók tehetséggondozása.

A középfokú iskolai oktatásban részt vevő tanulók természettudományi és műszaki ismereteinek, a műszaki kompetenciák gyakorlatorientált fejlesztésének támogatása kutatócsoportban, illetve tervező/innovációs csoportban végzett egyéni, de elsősorban a csoportos tevékenység segítségével, mentori támogatással.

Az alprogram a köznevelési intézmények számára – a kutatási program megvalósításában – kötelezővé tette az együttműködést kutatással foglalkozó szervezetekkel, így különösen kutatóintézetekkel, felsőoktatási intézményekkel, továbbá kutatást végző országos szakmai intézetekkel, amelynek célja, hogy a kutatócsoport a kutatási program megvalósítása során lépjen ki az intézmény keretei közül, a tanulók természettudományos és komplex kutatási szemlélete és ilyen irányú jártasságai tovább bővüljenek, melynek eredményeképpen kapcsolatrendszerük is szélesebbé válhat.

A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás.

A támogatási előleg mértéke 100%, melynek folyósítására egy összegben kerülhet sor.

A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

A pályázaton legalább 100 000 Ft, illetve legfeljebb 750 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A ályázat  keretében az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények nyújthatnak be pályázatot:

 • Magyarország területén működő köznevelési intézmények, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdésének c)-e) és j) pontokban meghatározot
  • gimnázium,
  • szakgimnázium
  • szakközépiskola,
  • kollégium,

amelyek a kutatási program megvalósításában együttműködnek kutatással foglalkozó szervezetekkel, így különösen kutatóintézetekkel, felsőoktatási intézményekkel, kutatást végző országos szakmai intézetekkel.

A pályázatból támogathatóak köre:

 • A kutatócsoportot egy mentor és a mentorral együttműködő legalább kettő, de legfeljebb öt – a pályázó köznevelési intézménnyel tanulói, illetve kollégiumi tagsági vagy externátusi jogviszonyban álló – tanuló alkotja.
 • A kutatócsoport tagjai csak egy kutatási program megvalósításában vehetnek részt, továbbá egy kutatási programot az alprogram keretei között – a 2016/2017. tanév során – csak egy kutatócsoport valósíthat meg.
 • A mentor a pályázatot benyújtó köznevelési intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott személy, aki az Út a tudományhoz alprogram keretében meghatározott feladatait a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott munkaköri feladatain felül látja el.

Letölthető dokumentumok

ut-a-tudomanyhoz_palyazat

Pályázati útmutató
Együttműködési megállapodás
Munkaterv sablon
Mentori nyilatkozat
Tanulói és szülői nyilatkozatok
Nyilatkozat beküldött dokumentumokról

Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2016. november 28. 23:59 óra.

Bővebb információ: 
E-mailben: utravalo-tudomany@emet.gov.hu
Telefonon: 06-1-795-5900

Link: Útravaló ösztöndíj – Út a tudományhoz alprogram