palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Evezőspálya céltornya építészeti pályázat

A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata „Evezőspálya céltornya 2016″ címmel, 5 000 000 Ft összdíjazású építészeti pályázatot hirdet.

A pályázat tárgya, célja

A magyar kajak-kenu sport évtizedek óta a világ élvonalába tartozik. A világversenyeken és az olimpiákon elért sikerek eredményeképpen nemcsak a sportágat választók száma növekszik, hanem infrastrukturális háttere is dinamikusan fejlődik. Az elmúlt 15 évben a kajak-kenu egyesületek száma 66-ról 145-re emelkedett.
A versenyek rendezésére számos hazai helyszín épült, s ezek között olyan nemzetközileg is kiemelkedően jó adottságú pálya is van, ahol már világbajnokságot, világkupaversenyeket is rendeztek. Már biztos, hogy hazánkban – Moszkva és Duisburg mellett – 2018-ban újabb világkupaverseny lesz, amely méltó felvezetése lesz a szintén itt megrendezendő 2019-es olimpiai kvalifikációs világbajnokságnak, és még előttünk áll a 2024-es Nyári Olimpiai Játékok megrendezésének lehetősége.
Ezt segítendő, egy teoretikus jellegű pályázat keretében várunk egy „ideálisra” elképzelt, a jövőben is jól használható evezőspálya épített környezetének területfejlesztési koncepciójára, valamint a versenyek rendezésére szolgáló létesítmények építészeti megfogalmazására tett gondolatokat és javaslatokat.

A fejlesztési koncepció kialakításánál követendő szempontok:

 • lehetőleg egész évben gazdaságosan üzemeltethető legyen (pl. edzőtábor);
 • további (vizes) sportág edzés-, illetve versenyhelyszíneként is szolgáljon: sárkányhajózás, kajakpóló, szörf, illetve duatlon, triatlon, quadratlon, sporthorgászat;
 • a vonzáskörzet oktatási intézményei számára is lehetőséget teremtsen a testnevelést gazdagító adottságaival.

A versenypálya kialakítása
A versenypálya javasolt szélessége 150 m. A kajak-kenu versenyek esetében 9 db – egyenként 9 m széles – sáv van. A pálya hossza – figyelembe véve a standard versenytávokat: 200 m, 500 m, 1000 m és az indításhoz, illetve a beérkezés után biztosítandó szabad vízfelületeket – 1500 m.
A javasolt pályaszélesség esetén az evezősversenyek lebonyolítására is alkalmas, mert ott 8 db 12,5 m széles sáv kialakítása szükséges, de ebben az esetben 2500 m hosszú, mert itt a versenytáv 2000 m. Ez esetben a hosszútávú kajak-kenu versenyek lebonyolítására is alkalmassá válik a pálya.
Ha a víz mélysége változó, úgy a minimális mélység a versenypályán 3 m. Egyenletes mederfenék esetén elegendő a 2 m.
A pályát teljes hosszában ún. osztósziget választja el egy minimálisan 50 m széles szabad vízfelülettől, mely arra szolgál, hogy a versenyzők bemelegítsenek, valamint futamuk előtt megközelítsék a rajtot. (Így nem keletkeznek zavaró hullámok a versenypályán a bemelegítő és rajthoz igyekvő versenyzők hajói által.) Az osztósziget 500 m-es és 1000 m-es rajt fölötti átvágásai biztosítják, hogy a versenyzők bejussanak a rajthoz.
Az osztósziget megközelítésére a víz felett 2,5 m-es űrszelvényt biztosító gyalogoshíd szolgál, mely max. 1,5 t-s kiszolgáló jármű bejutását is biztosítja. Helyének kijelölése tervezői döntés.
Az osztószigetre telepíthető funkciók: a tv-s közvetítőpontok, óriáskivetítő képernyő és reklámhordozók. Alternatívaként a Céltorony ide is telepíthető.

A versenyek lebonyolítására és a versenypálya folyamatos hasznosítására szolgáló épületek és létesítmények:

 • Céltorony,
 • VIP-épület,
 • a sportolókat kiszolgáló épületek: öltözők, hotel, edzőtermek,
 • hajótárolók,
 • nézők állandó, ill. mobil lelátói,
 • egyéb lebonyolító, kiszolgáló technikai helyiségek: igazgatási épület, karbantartó műhely
 • az osztósziget és a megközelítésére szolgáló híd

Az épületek és a további kiszolgáló létesítmények telepítése

 • a versenypálya teljes hosszában közvetlenül a parti rézsű mellet egy 6 m széles szervizutat kell vezetni,
 • ettől hátrahúzva telepíthetők az épületek, a versenypálya bal oldalán és végén,
 • a föltárásukat szolgáló út és VIP-parkolók mögöttük biztosítandó,
 • a Céltorony–VIP–Lelátó épületegyüttes karéjában tágas rendezvényteret kell kialakítani az eredményhirdetés méltó lebonyolításához,
 • a Céltorony az osztósziget végére is telepíthető,
 • a csapatok/egyesületek számára tagolt hajótárolók a lehető legközelebb legyenek a vízparti stégekhez

Tervezési feladat

 • A létesítményfejlesztési program helyszínrajzi telepítése, a funkcionális kapcsolatok ábrázolásával és gyalogos, közúti forgalmi rend kialakításával M=1:500-as léptékben.
 • A Céltorony épület kidolgozása M=1:100 léptékben, 1:200-as részletességgel.
 • Az új épület(-ek) telepítésénél javaslatot kell adni egy 33 m-es medencéjű uszoda elhelyezésére is, valamint a létesítmények kiszolgálására méretezett parkoló, köztér és park kialakítására.

A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata pályázati felhívásával kíván lehetőséget adni a fiatal építészeknek, hogy a fenti program szerinti fejlesztésre javaslatot adjanak, konkrét tervi és rajzi formában mutathassák meg a szakmai közönségnek és az építészet iránt érdeklődőknek, a tervpályázatokra általában jellemző konkrét megkötések nélkül.

A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata nem kapcsolja a jelen felhívást bármely kivitelezés vagy közvetlen megvalósítás céljához.
Fontos hangsúlyozni, hogy a pályázati felhívás hátterében nem áll építési szándék, a helyszín mellett a funkció teoretikusnak tekintendő, mégis inspirálója lehet egy ilyen témájú jövőbeni közös gondolkodásnak. A pályázatok révén a terület beépítési módjával, a lehetséges funkcionális kapcsolatok átgondolásával a szakmai és a döntéshozó közeg is olyan gondolatokhoz juthat, melyek segítségül szolgálhatnak egy jövőbeni fejlesztéshez.

A pályázat útján a szakmailag megfelelő pályaművek díjazására rendelkezésre álló forrás mértéke
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény XXXIV. fejezete; a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) a) és f) pontjai szerinti feladatok keretében, a költségvetési támogatásból nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.), az államháztartásról szóló törvény (Áht.) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) alapján az MMA közgyűlési döntéssel elfogadott 2016. évi költségvetésében rendelkezésre álló – bruttó 5.000.000.-Ft + járulékai – összesen 6.350.000.-Ft biztosít fedezetet a pályázatok alkotóinak díjazására.
A pályázati felhívás alapján egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amelyre minimum 300.000.-Ft, maximum 1.500.000.-Ft bruttó összegű díjazás állapítható meg.

A pályázók köre: 40. életévét a pályázat benyújtásának határidejéig be nem töltött építészmérnök, építész tervezőművész, építész, belsőépítész végzettségű természetes személyek nyújthatják be pályázatukat.

A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

 • Postai csomagként a pályaművek alábbi címre történő feladási határideje 2017. január 24.
  Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
  1051 Budapest, Vörösmarty tér 1. Kristályház Irodaház IV. em.
  A borítékon fel kell tüntetni „EVEZŐSPÁLYA CÉLTORNYA 2016″! Az ajánlott küldemény „feladó”–rovatában a titkosság miatt az „Építészeti pályázat” megnevezés szerepeljen!
 • Személyesen a pályázat az alábbi címre adható le:
  Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
  1051 Budapest, Vörösmarty tér 1. Kristályház Irodaház IV. emelet
  (bejárat a Deák Ferenc u. felől)
  A személyes benyújtásra rendelkezésre álló időpontok: 2017. január 23. (hétfő) és 24. (kedd) 10.00–14.00 óra között.

Letölthető dokumentumok

adatlap es hozzajarulasi nyilatkozat
evezospalya-10-11

evezospalya_celtornya_2016_palyazati-felhivas

A pályázattal kapcsolatban kérdést 2016. november 15-ig lehet feltenni az epito@mma.hu e-mail címen. A kérdést feltevők 2016. november 25-ig elektronikus levélben kapnak választ a feltett kérdésre.