palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Változnak a tanyafejlesztési program feltételei

Már kormányrendeletben olvasható, hogy miként változik a 2019. évben a Tanyafejlesztési Program támogatási feltételrendszere.

A felhívás keretében, visszatérítendő támogatás keretében az alábbi célterületekre lehet pályázatot benyújtani:

 • 1. célterület: a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez;
 • 2. célterület: a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését szolgáló gazdaságok indításához és fejlesztéséhez;
 • 3. célterület: a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztésekre.

Az 1. célterületre települési önkormányzatok, önkormányzati társulások, egyházi jogi személyek és civil szervezetek nyújthatnak be pályázatot.
A 2.és 3. célterületre, olyan természetes személyek, őstermelők vagy egyéni vállalkozók pályázhatnak, akik a tanyás térségben található települések valamelyikén e rendelet hatálybalépésétől kezdődően életvitelszerűen a fejlesztés helyszínéül szolgáló gazdaság részét képező tanyán mint tartózkodási helyén élnek.

A támogatási intenzitás a 2. célterületnél, attól függően, hogy a pályázó elmúlt vagy sem 40 éves, az elszámolható költségek 75%-90%-a lehet. Az így igénybe vett támogatás vissza nem térítendő, de minimis, csekély összegű támogatásnak minősül.

Tanyafejlesztés és eszközbeszerzések esetén 75%-os a támogatási intenzitás.

A 2. célterület keretein belül induló gazdaság fejlesztésére lehet támogatást igényelni, az alábbi célok megvalósítása érdekében:

 1. tanyai lakóépület felújítására a pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 50%-áig – villamos energiához, ivóvízhez, valamint szennyvíz-kezeléshez és -elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével,
 2. gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére,
 3. gazdálkodást segítő gépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére,
 4. karám, kerítés létesítésére, felújítására
 5. növényi- és állati szaporító anyag vásárlására, beszerzésére,
 6. állatállomány kialakítására, bővítésére,
 7. a tanyán, a tanyagazdaságban előállított mezőgazdasági, élelmiszeripari és kézműves (népi iparművészeti termék, népi kézműves termék, kézműves háziipari termék, kézműves élelmiszer) termék első eladásához szükséges, a gazdaságon belül történő előkészítő tevékenységet biztosító, feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére, villamos energiához, ivóvízhez, valamint szennyvíz-kezeléshez és -elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével,
 8. mezőgazdasági termelést és élelmiszer-előállítást megalapozó mérésekre, vizsgálatokra és azok értékeléséhez kapcsolódó szolgáltatásokra,i) tanyák energetikai megújítására, villamos energia fejlesztések kivételével,
 9. tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére.

A 3. célterületen belül az alábbi célokra igényelhető támogatás:

 1. tanyai lakóépület felújítására, kivéve a villamos energiához, ivóvízhez, valamint szennyvíz-kezeléshez és -elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztéseket,
 2. tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére.

Tanyafejlesztési pályázat 2023

A teljes kormányrendelet itt olvasható.

Elérhető pályázati kiírások: