palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Városi épített örökség megőrzése pályázat

Norvég Alap pályázatokPályázat az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása a Városi épített örökség megőrzése c. intézkedéséhez.

Kódszám: HU07PA16-A1-2013

A  programterület  célja  a  városi  épített  és  kulturális  örökség,  valamint  a  kapcsolódó  táji örökség  megőrzése  és  bemutathatóvá tétele,  valamint  a  kulturális  örökséghez  való 

hozzáférés  javítása.  Emellett  fontos  szempont  az  is,  hogy  a  különböző  területek gazdaságitársadalmi  fejlettsége  közötti  különbségek  a  kulturális  javakhoz  történő  egyenlő  esélyű

hozzáférés javítása által csökkenjenek.

Pályázók köre 

Jelen felhívás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:

 • Központi költségvetési szervek (GFO 31);
 • Önkormányzatok (GFO 32,34,35,362,37,38);
 • Non-profit szervezetek (GFO 522,525,529,54,599,699);
 • Alapítványok (GFO 56);
 • Egyházak és egyházi intézmények (GFO 551,552,559);
 • Non-profit gazdasági társaságok (GFO 572);
 • Jogi  személyiséggel  rendelkező  önkormányzati  társulások  esetén  maga  a  társulás (GFO 327);
 • Többcélú kistérségi társulás (GFO 326);
 • Az  1997.  évi  CXXXV.  tv.  8.  §-a  alapján  létrejött,  nem  jogi  személyiségű  társulás esetén  a  társulási  megállapodásban  rögzített  székhely  szerinti  önkormányzat (gesztor),  az  1997.  évi  CXXXV.  tv.  9.  §-a  alapján  létrejött,  nem  jogi  személyiségű társulás  esetén  a  tanácsi  határozatban  a  társulás  nevében,  a  társulás  tagjai  közül  a pályázat benyújtására kijelölt önkormányzat (GFO  951).
Amennyiben  a  pályázó  központi  költségvetési  szerv,  akkor  a  projekt  keretében kizárólag  meglévő  és  működő  kulturális funkcióval rendelkező  intézmények fejlesztése lehetséges.

A  felhívás  meghirdetésekor  a  támogatásra  rendelkezésre  álló  keretösszeg  4 000 000  EUR, azaz 1 133 600 000 Ft. A tervezési árfolyam 283,4 Ft /EUR.

Az önerő mértéke

Jelen  felhívás  keretében  megvalósítandó  projektekhez  az  A5.  pont  értelmében  a  pályázó szervezet  jogosultsága  alapján minimálisan  az  elszámolható  költség  0%/5%/10  %-ának megfelelő, minden más támogatástól mentes önerőt szükséges biztosítani.

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: minimum  500 000 EUR (141 700 000 Ft)  – maximum  1 000 000 EUR (283 400 000 Ft). 

Pályázó szervezet

Támogatás  mértéke  az összes  elszámolható költség százalékában 

Központi költségvetési szervek
GFO 31

100%

Önkormányzatok és önkormányzati tulajdonú nonprofit szervezetek
GFO 32,34,35, 362,37,38,522,525,529,54,599,699,951

95%

Független non-profit szervezetek, egyházak és egyházi intézmények
GFO 522,525,529,54,551,552,559,56,572,599,699

90%

Előleg mértéke: Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású projektelemekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 30 %-a.

Támogatható tevékenységek köre:

A  pályázat  keretében  kizárólag  a  jelen  pontban  meghatározott  kötelezően  megvalósítandó tevékenységekre  lehet  támogatást  igényelni.

 1. Az  alapvető  céloknak  megfelelő  ingatlan  kulturális  funkcióinak  megerősítéséhez  és  a nagyközönség  számára  elérhetővé  tételét  szolgáló  megújításához  és  amennyiben releváns  kapcsolódó  táji  környezetük  hiteles  megújításához  szükséges  átalakítás, bővítés,  felújítás  és/vagy  helyreállítás  valamint  kapcsolódó  infrastrukturális fejlesztések.
 2. Az  ingatlan  megújításához,  kulturális  és  közösségi  funkciójának  fenntartásához, kialakításához és széles körben hozzáférhetővé tételéhez kapcsolódó saját kidolgozású és/vagy külső tanácsadással kialakított tartalomfejlesztés.
 3. Projektmenedzsment:  A  projekt  megvalósításához  kapcsolódó  adminisztratív (folyamatkövetési,  pénzügyi-könyvelési,  jogi,  műszaki,  közbeszerzési  eljárásokkal kapcsolatos)  és  projekthez  kapcsolódó  egyéb  tevékenységek,  beleértve  a  donor partnerekkel  közös  Magyarországon  vagy  donor  országban  megvalósuló  bilaterális tevékenységeket.
 4. Nyilvánosság biztosítása az Útmutató 3.1.2. pontjában foglaltak szerint.
 5. Projektszintű könyvvizsgálat. 

A projekt tartalmára vonatkozó technikai előírások

 1. Az  intézkedés  keretében  kizárólag  Magyarországon  található  10  000  fő  feletti  lakosság számú  városi  rangú  településen  megvalósuló  fejlesztések  támogathatóak. A lakosságszám  megállapítása  a  KSH  által  kiadott  2013-as  közigazgatási  helynévkönyv
 2. Kizárólag  országos  műemléki  védettség  alatt  álló  épület  helyreállítása/felújítása támogatható.  Amennyiben  a  védelem  alatt  álló  objektumhoz  szervesen  kapcsolódik zöldfelület,  annak  helyreállítását/rekonstrukcióját  és  a  környezet  rendezését  és bemutatását is biztosítani szükséges.

A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja

A projektjavaslat  magyar nyelven,  egy rövid angol nyelvű ismertetővel,  kizárólag  az online rendszerből  készült pályázati űrlapon  nyújtható be.

Benyújtás helye:

Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása program Városi épített örökség megőrzése
NFFKÜ – Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.
1037 Budapest Montevideo u. 16/A

Benyújtás ideje:

A  pályázatok  benyújtása  az  alábbi  időpontok  között  lehetséges:  2014.  február  21-től 2014. május 21. 24 óráig.

Letölthető dokumentumok

pályázati kiírás

További információk

Az  EGT  és  Norvég  Alapok  hivatalos  honlapja  a  www.egtalap.hu,  illetve  www.norvegalap.hu weboldalon  elérhető.  Itt  találhatóak  az  egyes  pályázatokra  vonatkozó  információk,  az elektronikus  pályázói  felület,  az  Alapokra  vonatkozó  alapvető  jogszabályok,  szabályozások, útmutatók és egyéb információk.

A VÜ által működtetett ügyfélszolgálat elérhetőségei:
NFFKÜ – Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.
1037 Budapest Montevideó u. 16/A
e-mail cím: culture@egtalap.hu
telefonszám: +36-1-999-4400

A pályázatok leghamarabb 2014. február 21-től beadhatóak, azt megelőzően válnak elérhetővé az elektronikus pályázati rendszer (nora.norvegalap.hu), valamint a pályázat beadásához szükséges mellékletek.

Pályázatírás

http://palyazatok.org/palyazatiras/