palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése pályázat

Norvég Alap pályázatokPályázat az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 „Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása a Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése c. intézkedésre.

Kódszám: HU07PA16-A2-2013

A program  célja a  vidék kulturális és természeti örökségét magában foglaló táji örökségének megőrzését,  fenntartását,  helyreállítását  célzó  fejlesztések  társadalmilag  integrált megvalósítása.  A fejlesztéseknek  szolgálniuk  kell  a  kulturális  és  természeti  örökségi elemek folyamatos,  széles  körű  társadalmi  hozzáférhetőségét,  megismerhetőségét, befogadást segítő, élményszerű bemutatásukat.

Pályázók köre

Jelen felhívás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:

  • Központi költségvetési szervek (GFO 31)
  • Önkormányzatok (GFO 32,34,35,362,37,38)
  • Non-profit szervezetek (GFO 522,525,529,54,599,699)
  • Alapítványok (GFO 56)
  • Egyházak és egyházi intézmények (GFO 551,552,559)
  • Non-profit gazdasági társaságok (GFO 572)
  • Jogi  személyiséggel  rendelkező  önkormányzati  társulások  esetén  maga  a  társulás (GFO 327);
  • Többcélú kistérségi társulás (GFO 326);

Az  1997.  évi  CXXXV.  tv.  8.  §-a  alapján  létrejött,  nem  jogi  személyiségű  társulás esetén  a  társulási  megállapodásban  rögzített  székhely  szerinti  önkormányzat (gesztor),  az  1997.  évi  CXXXV.  tv.  9.  §-a  alapján  létrejött,  nem  jogi  személyiségű társulás  esetén  a  tanácsi  határozatban  a  társulás  nevében,  a  társulás  tagjai  közül  a pályázat benyújtására kijelölt önkormányzat (GFO 951).

A  felhívás  meghirdetésekor  a  támogatásra  rendelkezésre  álló  keretösszeg  4 000 000  EUR, azaz 1 133 600 000 Ft. A tervezési árfolyam 283,4 Ft /EUR.

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: minimum  200 000 EUR (56 680 000 Ft)  maximum  500 000 EUR (141 700 000 Ft).

A támogatás mértéke

Pályázó szervezet Támogatás  mértéke  az összes  elszámolhatóköltség százalékában
Központ költségvetési szervek
GFO 31
 100%
Önkormányzatok és önkormányzati tulajdonú nonprofit szervezetek
GFO 32,34,35, 362,37,38,522,525,529,54,599,699,951
 95%
Független non-profit szervezetek, egyházak és egyházi intézmények
GFO 522,525,529,54,551,552,559,56,572,599,699
 90%

Előleg mértéke: Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású projektelemekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 30 %-a.

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek

Támogatás  az  alábbi  tevékenységekre  igényelhető.  Az  1-es  és  2-es  támogatható tevékenységek  csoportja  választható,  azon  belül  azonban  mindkét  tevékenység megvalósítása kötelező. Lehetőség van mindkét tevékenységcsoport választására is.

1.  csoport:
A  hagyományos  vidéki  életmódhoz,  a  természetközeli  területhasználathoz  és tájgazdálkodáshoz  kapcsolódó  épített  örökség  és  táji  környezet ének  fenntartható módon,  a  helyi  szereplők  bevonásával  történő  felújítása  és/vagy  helyreállítása valamint a kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés.

ÉS

A  hagyományos  vidéki  életmódhoz,  a  természetközeli  területhasználathoz  és tájgazdálkodáshoz  kapcsolódó  örökségi  értékek  megőrzése  és  élményszerű bemutatása  saját  kidolgozású  és/vagy  külső  tanácsadással  kialakított tartalomfejlesztésen keresztül.

ÉS/VAGY

2.  csoport:

A  kunhalmok,  földvárak,  fülkés  sziklák,  kulturális  örökségi  jelentőségű  barlangok  és környezetük  megőrzése,  fenntartása, helyreállítása,  valamint  kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés.

ÉS

A kunhalmok, földvárak, fülkés sziklák, kulturális örökségi jelentőségű barlangok és az eredeti  funkciójának,  működésének élményszerű  bemutatása  saját  kidolgozású és/vagy külső tanácsadással kialakított tartalomfejlesztésen keresztül.

A projekt tartalmára vonatkozó technikai előírások

1.   A  fejlesztésnek  Magyarországon  kell  megvalósulnia  és  a  fejlesztéssel  érintett ingatlan,  amennyiben  10  000  fő  lakosságszám  feletti  település  valósul  meg, vidékies  környezetben,  városias  zöldfelületben  helyezkedik  el.  A  fejlesztést a  projektgazda  valósítja  meg.  A  lakosságszám  megállapítása  a  KSH  által  kiadott  a KSH által kiadott 2013-as közigazgatási helynévkönyv alapján történik. (http://www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=15906&p_temakor_kod=KSH&p_lang=HU)

2.   Kizárólag országos műemléki vagy helyi védettség alatt álló épület és/vagy kiemelt természeti  oltalom  alatt  lévő  örökségi  elem,  valamint  ezekhez  funkcionálisan kapcsolódó környezetük helyreállítása/felújítása támogatható.

3.  Amennyiben  releváns  a  pályázónak  a  pályázat  beadásakor  rendelkeznie  kell hatályos építési engedéllyel ennek másolatát a pályázathoz csatolnia szükséges.

A projektjavaslat  magyar nyelven, egy rövid angol nyelvű ismertetővel, kizárólag az online rendszerből készült pályázati űrlapon nyújtható be.

Benyújtás helye :

Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása program Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése
NFFKÜ – Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.
1037 Budapest Montevideo u. 16/A

Benyújtás ideje: A  pályázatok  benyújtása  az  alábbi  időpontok  között  lehetséges:  2014.  február  21-től 2014. május 21. 24 óráig.

Letölthető dokumentum

pályázati kiírás

További információk

A VÜ által működtetett ügyfélszolgálat elérhetőségei:

NFFKÜ – Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.
1037 Budapest Montevideó u. 16/A
e-mail cím: info@norvegalap.hu
telefonszám: +36-1-999-4400

Pályázatírás
http://palyazatok.org/palyazatiras/