palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Babits Mihály műfordítói ösztöndíj 2010

mka_logo01Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából a Magyar Könyv Alapítvány ösztöndíjas pályázatot hirdet fiatal műfordítók részére, akik szépirodalmi (próza, líra, színmű), kritikai, szociográfiai vagy bölcseleti műveket ültetnek át magyar nyelvre, s munkájuk időigénye három hónaptól egy évig terjed. Az ösztöndíj célja, hogy kedvező feltételeket teremtsen a magas színvonalú műfordítói tevékenységhez.

Pályázhatnak a magyar irodalom külföldi fordítói is. Ők igénybe vehetik a balatonfüredi Magyar Fordítóház kínálta lehetőségeket. (Az ott-tartózkodás ideje szükségszerűen rövidebb az ösztöndíj időtartamánál.)

Pályázhatnak: az 1970. január 1. után születettek
Az ösztöndíj bruttó összege: 80 000 Ft/hó
Ösztöndíjkeret: 48 hónap, amely a megpályázott időtartamnak megfelelően megosztható

A pályázati kérelemhez csatolni kell:

  • a pályázati adatlapot,
  • szakmai önéletrajzot,
  • publikációs jegyzéket,
  • részletes munkatervet (mely tartalmazza a tervezett fordítás pontos terjedelmét),
  • a szakma elismert képviselőjének ajánlását,
  • magyar vagy magyar nyelven publikáló könyvkiadóval  vagy a külföldi   könyvkiadóval kötött szerződést vagy szándéknyilatkozatot,
  • műfordítási szövegmutatványt az eredeti csatolásával max. 20 oldalnyi terjedelemben.

A pályázó az ösztöndíj időtartama alatt nem részesülhet más magyarországi ösztöndíjban.
Az ösztöndíjak odaítéléséről az Oktatási és Kulturális Minisztérium által felkért szakmai kuratórium dönt.

Az ösztöndíjasnak vállalnia kell, hogy az ösztöndíj lejártakor egy közzétételre is alkalmas beszámolóval (3-5000 n terjedelemben), valamint az elkészült mű kéziratával ad számot a támogatás idején végzett munkájáról. Bármilyen megjelenés esetén közli azt a tényt is, hogy a munka idején ösztöndíjban részesült. Az ösztöndíj megvonható vagy részlegesen visszatartható, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, beszámolóját a kuratórium nem fogadja el.

A pályázatokat a Magyar Könyv Alapítványhoz kell benyújtani személyesen munkaidőben vagy postai úton. Cím: 1146 Budapest, Hermina út 57-59.

Feladás határideje (postabélyegző): 2010. március 18.

Az elbírálás határideje: a beadástól számított legfeljebb 40 munkanap.

Letölthető pályázati kiírás és adatlap

A pályázati kiírás és adatlap beszerezhető az Oktatási és Kulturális Minisztérium ügyfélszolgálati irodáján, letölthető a minisztérium honlapjáról (www.okm.gov.hu), valamint a Magyar Könyv Alapítvány honlapjáról (www.konyvalapitvany.hu).

Forrás: Magyar Könyv Alapítvány