palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

EACEA/01/10-MEDIA 2007–GYÁRTÁS-ELŐKÉSZÍTÉS, FORGALMAZÁS, PROMÓCIÓ ÉS OKTATÁS

media_internatonal_palyazatEz az ajánlati felhívásról szóló hirdetmény az európai audiovizuális ágazatot támogató program végrehajtásáról (MEDIA 2007) szóló, 2006. november 15-i 1718/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozaton alapul. Az említett határozat alkalmazásában végrehajtandó fellépések közt szerepel az audiovizuális ágazatban működő szakemberek képzése azzal a céllal, hogy hozzájussanak az európai és más piacokon versenyképes termékek létrehozásához szükséges ismeretekhez és szaktudáshoz.


Támogatható pályázók

A pályázóknak a következő országok egyikében kell székhellyel rendelkezniük:

 • az Európai Unió 27 országa,
 • az EFTA és az EGT országai: Izland, Liechtenstein, Norvégia,
 • Svájc és Horvátország.

Ez a felhívás a következőkben felsorolt kategóriákba tartozó pályázóknak szól, akik munkájukkal hozzájárulnak a fent említett tevékenységekhez:

 • filmművészeti iskolák,
 • egyetemek,
 • különleges szakképzést nyújtó intézmények,
 • az audiovizuális ágazatban működő magánvállalatok,
 • az audiovizuális ágazatban működő szakmai szervezetek/egyesületek.

Támogatható tevékenységek
A MEDIA-országokban az alábbi intézkedések és az azokon belüli alábbi tevékenységek támogathatók: Olyan tevékenységek, amelyek célja az audiovizuális szakemberek tudásának fejlesztése annak érdekében, hogy megértsék és munkájukba integrálják az európai dimenziót a szaktudásuk alábbi területeken történő elmélyítésével:

 • a gazdasági, pénzügyi és a kereskedelmi irányítás területén folytatott képzések,
 • az új audiovizuális technológiák területén folytatott képzések,
 • a forgatókönyvekkel kapcsolatos projektek fejlesztése területén folytatott képzések.

A projektek időtartama legfeljebb 12 hónap.

Odaítélési kritériumok
A maximális 100 pontból az alábbi súlyozás szerint történik a megfelelő pályázatok pontozása:

 • A tevékenység tartalmi elemeinek minősége (20 pont),
 • Projektmenedzsment (20 pont),
 • Az ágazattal fenntartott partnerségi kapcsolatok minősége (20 pont),
 • Európai dimenzió (20 pont),
 • Hatás (20 pont).

Költségvetés
A jelen pályázati felhívás keretében rendelkezésre álló költségvetési összeg legfeljebb 2 500 000 EUR. A Bizottság által nyújtott pénzügyi támogatás mértéke nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50/60 %-át. Az Ügynökség fenntartja a jogot arra, hogy ne ítélje oda az összes rendelkezésre álló pénzeszközt.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. július 9.

A pályázatokat a következő címre kell megküldeni:
Education, Audiovisual and Culture Agency (EACEA)
Call For Proposals EACEA/01/10
Mr. Constantin Daskalakis
BOUR 03/30
Avenue du Bourget 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Kizárólag a megfelelő űrlapon benyújtott, megfelelően kitöltött, keltezéssel ellátott és a pályázó szervezet nevében jogi kötelezettség vállalására felhatalmazott személy által aláírt pályázatok kerülnek elfogadásra.
Faxon vagy e-mailben küldött pályázatok nem fogadhatók el.

További információk
A pályázóknak szánt részletes iránymutatások, illetve a pályázati űrlapok a következő címen érhetők el: http://eacea.ec.europa.eu

Letölthető dokumentumok:

Pályázati felhívás_hu
Pályázati felhívás_eng

Guidelines

Application form

Budget form

Financing plan form

A pályázatokat az előírt űrlapon kell benyújtani, illetve azoknak valamennyi kért mellékletet és tájékoztatást tartalmazniuk kell.

Forrás: EURLEX