palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Gábor Dénes középiskolai ösztöndíj

Gábor Dénes Nobel-díjas mérnök, fizikus, társadalmi gondolkodó emlékére, a NOVOFER Alapítvány a Műszaki-szellemi Alkotásért kuratóriuma, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, és a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány közreműködésével pályázatot hirdet „Találjuk fel a jövőt! Középiskolai ösztöndíj elnyerésére.

A pályázat célja:

Dennis Gabor, Inventing the future! (Találjuk fel a jövőt!) címmel 50 évvel ezelőtt, 1963-ban megjelent, több világnyelvre lefordított és Aldous Huxley-nak ajánlott művében az emberi társadalom fejlődésének lehetséges útjait fürkészi. Gábor Dénes társadalomtudományi munkássága sok tekintetben aktuálisabb ma, mint születésének időpontjában.

Célunk, a reál és humán tárgyak magas szintű elsajátításának ösztönzése, Gábor Dénes életművének, műszaki- és társadalomtudományi szemléletének megismertetése útján, a középiskolai oktatásban résztvevő tanulók körében

Pályázati feltételek:
A pályázaton részt vehetnek a magyarországi középiskolák tanulói.

A jeligés pályázat részei:

1. Adatlap: a pályázó nevével, születési adataival, elérhetőségével (lakáscím, telefon, e-mail), iskolájának adataival (iskola neve, címe, igazgató neve, e-mail címe), valamint a dolgozat azonosítására alkalmas jeligével és egyéni címmel,a pályázó aláírásával (az adatlap letölthető a www.novofer.hu/alapitvany és www.messzehangzo.hu internet címről).

2. Dolgozat: 5-10 oldal terjedelemben, jeligével ellátva, saját, egyéni címmel.

A dolgozat tartalma:

A Pályázó diák saját elképzelése a műszaki fejlődés és a társadalmi haladás összefüggéseiről. A dolgozat térjen ki arra, hogy a Pályázó miként látja saját- és a társadalom jövőjét, 15-, 30-, 50 évre előre, amint Gábor Dénes tette azt annak idején.

A Pályázó érdeklődési körétől függően fejtheti ki gondolatait a technika, a társadalom, a család, a szabadidő, a környezet, a közlekedés, az energetika, az informatika témakörében. Önálló gondolatokat, sajátos prognózisokat várunk. (Pl.: Mire figyelmeztetné környezetét 30-50 év saját víziójával, képzeletével? Milyen előnyös vagy hátrányos következményekkel járhat magára, a családjára, vagy a társadalomra nézve a technológiai fejlődés? Nem követelmény a felsorolt összes témakör érintése!)

Formai követelmény:

Az írott szöveg 12 pont nagyságú Times New Roman betűtípussal, 1,5-es sortávolsággal készüljön, az oldalmargók mérete2 cmlegyen. A dolgozat tartalmazhat képeket, illusztrációkat vagy vonatkozó mellékleteket. Az írott szöveg terjedelme ne haladja meg a 10 oldalt.

A dolgozat tartalmazzon címoldalt a jelige és egyéni cím feltüntetésével, tartalomjegyzéket, oldalszámot és egy maximum 1 oldal terjedelmű összefoglalót (absztraktot), valamint a felhasznált irodalom jegyzékét is. Nem lehet a dolgozaton semmilyen személyes adat vagy a pályázó fényképe.

A jelige legalább 5 betű és legalább 3 szám karakterből álljon. A pdf file neve a jelige legyen!

Az elbírálás szempontjai:

  • a dolgozat eredetisége, az önálló gondolatok aránya;
  • a mondanivaló figyelemfelkeltő hatása;
  • a megfogalmazás érthetősége;
  • a megadott témakörökhöz való illeszkedése.

A bírálat során a zsűri csak az eredeti gondolatokat értékeli, és figyelmen kívül hagyja a Gábor Dénes életrajzából átvett, írásait idéző, ill. műveit ismertető, vagy más forrásból származó (kimásolt) szövegeket.

A pályázati adatlap benyújtási/postára adási határideje: 2013. május 6. éjfélig.

A pályázati adatlap benyújtási helye és módja: Elektronikusan az osztondij@novofer.hu e-mail címre és a kinyomtatott, aláírt példányt postai úton, a NOVOFER Alapítvány, 1112 Budapest, Hegyalja út 86. szám alatti címre

A dolgozat benyújtási határideje: 2013. június 5.-e éjfélig. (Gábor Dénes születésének évfordulója)

A dolgozat benyújtási helye és módja:

A jeligével és egyéni címmel azonosított dolgozatot csak elektronikus formátumban (PDF file) kell megküldeni az osztondij@novofer.hu e-mail címre. A pdf file neve a jelige legyen! Az e-mail tárgyában a jeligét és az egyéni címet kell feltüntetni.

Elbírálás:

A pályázatokat az Alapítvány által felkért pedagógusok és Gábor Dénes-díjas szakemberek értékelik, rangsorolják. Az egyszeri ösztöndíjra vonatkozó döntést a beérkezett értékelések figyelembevételével a NOVOFER Alapítvány kuratóriumi elnöke hozza.

A bírálók a jeligével és egyéni címmel azonosított dolgozatokat kapják meg az Alapítványtól. Az elbírálásból kizárjuk az azonosíthatatlan vagy határidő után benyújtott pályázatokat.

Nyilvános eredményhirdetés:

A 2013. decemberi Gábor Dénes-díj átadó ünnepségen, melyet hagyományaink szerint a Parlamentben tartunk.

Díjazás:

A NOVOFER Alapítvány a Pályázók természettudományos érdeklődésének ösztönzésére, a legjobb pályázatok kidolgozóit minimum 50.000, maximum 100.000 forint összegű, egyszeri ösztöndíjban, valamint oklevélben részesíti. A nyertes dolgozatokat a NOVOFER Alapítvány honlapján, a szerzők nevének feltüntetésével hozzáférhetővé tesszük.

További felvilágosítás:

NOVOFER Alapítvány 1112 Budapest, Hegyalja út 86., E-mail: osztondij@novofer.hu, Tel: +36 1 319-8913 Mobil: +36 30 4848-004

WEB: www.novofer.hu/alapitvany

Messzehangzó Tehetségek Alapítvány 1011 Budapest, Hunyadi János út 13, E-mail: messzehangzo@messzehangzo.hu

Mobil:: +36 20 6659-996 WEB: www.messzehangzo.hu

A felkészüléshez segítséget nyújtanak a megyei és városi könyvtárak, valamint a „Messzehangzó Tehetségek” Alapítvány!