palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj

A Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj pályáztatásának és odaítélésének rendjéről szóló 68/2012. (X.1.) HM utasítás, valamint annak módosításáról szóló 9/2013. (I. 31.) HM utasítás alapján a Honvédelmi Minisztérium „Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj” pályázatot hirdet azon középiskolai tanulók és felsőfokú intézmények hallgatói részére, akik a katonai alapismeretek szabadon választott érettségi tantárgyat tanulják, illetve felvették a honvédelmi ismeretek tantárgyat.

Az ösztöndíjat azok a magyar állampolgárságú, hátrányos helyzetű, vagy magukat roma származásúnak valló középiskolai tanulók, illetve felsőfokú intézményben tanuló hallgatók nyerhetik el, akik megfelelnek a kiírt pályázati feltételeknek.

Az ösztöndíjat 3,00 feletti tanulmányi eredményt elérő, jó magaviseletű tanuló, fegyelmi felelősségre vonásban nem részesült hallgató nyerheti el féléves időtartamra.

Az ösztöndíj havi mértéke a kormány-tisztviselői illetményalap 25%-ának személyi jövedelemadó előleggel növelt összege.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázó személyi adatai (név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, TAJ-szám, adóazonosító jel, telefonszám és/vagy e-mail cím, saját bankszámlaszám vagy a közvetlen igazolt hozzátartozó bankszámlaszáma);
  • rövid, kézzel írott önéletrajz, amelyből megismerhetők a pályázó családi körülményei, iskolai tanulmányi eredménye és jövőjéről való elképzelése, a Magyar Honvédség eszme- és értékrendszeréhez való kötődése;
  • motivációs, kézzel írott levél;
  • igazolás a tanulói vagy hallgatói jogviszonyról;
  • igazolás a katonai alapismeretek szabadon választott érettségi tantárgy, illetve a honvédelmi ismeretek tantárgy oktatásában történő részvételről;
  • tanulmányi eredményének hitelesített igazolása (a 2012/2013-es tanév II. félévében pályázók részére az azt megelőző félév tanulmányi eredményei);
  • adatkezelési nyilatkozat;
  • a pályázó iskolájának véleménye a tanuló/hallgató tevékenységéről;
  • hátrányos helyzetet igazoló dokumentum (szociális/gyermekvédelmi ellátásban történő részesülés igazolása) a helyi önkormányzattól;
  • a nemzetiségi hovatartozás igazolása a helyi roma önkormányzattól.

A pályázatok benyújtási határideje: 2013. február 20. (Csak azokat a pályázatok kerülnek elfogadásra, mely pályázatokon a postai bélyegző legkésőbbi dátuma: 2013. február 20. )

A pályázat beküldési címe: Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály, Budapest, 1885, Pf. 25

Kérjük, hogy a pályázati felhívásban kért adatokat maradéktalanul szíveskedjenek megküldeni, mert érvényes pályázatnak csak a minden adatot és dokumentumot tartalmazó pályázatokat tekintjük. A pályázaton utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség!A pályázat nyertesei az ösztöndíj odaítéléséről írásban kapnak tájékoztatást. Az ösztöndíj ünnepélyes átadására a Honvédelmi Minisztériumban kerül sor, mely rendezvényen minden esetben kérjük az ösztöndíjban részesültek személyes megjelenését.

A pályázattal kapcsolatban információ és tájékoztatás az alábbi elérhetőségen kérhető:

Szabóné Szabó Andrea alezredes:
Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály, Társadalmi Kapcsolatok Osztály, kiemelt főtiszt, esélyegyenlőségi referens.
Telefon: + 36 1 474-1111/21-771. mellék, e-mail: andrea.szabo@hm.gov.hu

 

Forrás: http://www.kormany.hu/