palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

L’ORÉAL-UNESCO 2009 Ösztöndíj pályázat fiatal kutatónőknek

A L’ORÉAL Magyarország és a Magyar UNESCO Bizottság – a Szociális Innováció Alapítvány a Kelet-Európai Térség Fejlesztéséért – útján, a Magyar Tudományos Akadémia védnökségével – idén már hetedik alkalommal hirdeti meg ösztöndíjpályázatát a nemzetközi L’ORÉAL-UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE program szellemében, 2009. évre.
A pályázat neve: L’OREAL – UNESCO MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ: a Nőkért és a Tudományért
Az ösztöndíj célja, hogy a fiatal tudós nőket és kutató szakembereket kiemelkedő és gyakorlatba vehető tudományos eredmények elérésére serkentse, továbbá ösztönözze és előmozdítsa a magyar nők helyzetét a tudományos és kifejezetten kutatói pályán, a legkülönbözőbb kutatási területeken.A L’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj feltételrendszere: A pályázaton a Magyar Köztársaság területén az állami felsőoktatási intézményekben, ezek kutató intézményeiben, és az MTA kutatóintézetekben dolgozó, magyar állampolgárságú, az alább megjelölt tudományterületek valamelyikén tudományos kutatással foglalkozó nők vehetnek részt:
1/ természettudományok, élettudományok
2/ anyagtudományok
A 2009. évi pályázat 3 ösztöndíj-támogatást tartalmaz:
A) 30 év alatti (vagy 2009-ben 30. életévüket betöltő), doktori (PhD) képzésben részt vevő kutató, vagy a közelmúltban PhD fokozatban részesített nők pályázhatnak egy 3500 eurós ösztöndíjra.
B) 35 év alatti (vagy 2009-ben 35. életévüket betöltő), doktori (PhD) képzésben részt vevő kutató, vagy a közelmúltban PhD fokozatban részesített nők pályázhatnak egy 3500 eurós ösztöndíjra.
C) 45 év alatti (vagy 2009-ben 45. életévüket betöltő), jelentős kutatási részeredményeket elért, illetve kiemelkedő fontosságú eredményeket ígérő kutatásban résztvevő nők nyújthatnak be pályázatot egy 4000 eurós ösztöndíj elnyerésére.
Az ösztöndíjak odaítéléséről – a Szociális Innováció Alapítvány a Kelet-Európai Térség Fejlesztéséért – keretei között tudományos, szakmai zsűri dönt. A zsűri elnöke Dr. Ádám Veronika, akadémikus; tagjai: Dr. Ránky Katalin, vegyészmérnök, a L’ORÉAL Magyarország vezérigazgatója, Dr. Hollósi Miklós, egyetemi tanár, ELTE Szerves Kémiai Tanszék, Dr. Kondor Imre, egyetemi tanár, a Collegium Budapest rektora, Dr. Hunyady László egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Élettani Intézet.
A magyar nyelven benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
•    A következő adatokat (1.adatlap): a pályázó neve, születési helye és ideje, végzettsége, felsőfokú szakképzettségének, illetve szakterületének megjelölése, beszélt idegen nyelvek és nyelvvizsgák felsorolása, munkahelye, beosztása, munkahelyi és lakáscíme, telefon és fax száma, e-mail címe;
•    Az alábbi információkat (2.adatlap): a pályázót ajánló két, tudományos fokozattal rendelkező szakember neve, munkahelye, beosztása, tudományos fokozata, elérhetőségi címe és telefonszáma,
•    a pályázó tudományos kutatói önéletrajzát, mely kitér a pályázó tudományos és kutatói érdeklődésére, jövőbeli terveire is;
•    publikációs listát, melyben szerepel az adott folyóiratnak a közlemény megjelenésének évében érvényes impakt faktora, és az adott cikkekre érkezett független hivatkozások felsorolása (független az idézés, ha az idéző és az idézett cikknek nincsen közös szerzője); valamint a megjelent publikációk összesített impakt faktorát, és az összes független hivatkozás számát;
•    a pályázó kutatási eredményeit, esetleg szabadalmazott találmányainak és erkölcsi (kitüntetési) elismeréseinek listáját;
•    a pályázó pályázati témájának összefoglalását maximum 3 gépelt oldalon.
•    a pályázót bemutató, támogató, két ajánlólevelet, a pályázóval azonos szakterületen dolgozó, tudományosan elismert, a 2. adatlapon megjelölt két szakembertől;
•    a pályázó pályázati témájának rövid, angol nyelvű összefoglalóját.
•    a Pályázó által legfontosabbnak ítélt három, folyóiratban publikált tudományos közleményének másolatát;
A pályázatot 2 példányban kell megküldeni kinyomtatott és aláírt formában az alábbi névre, címre: L’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj Bizottság – Szociális Innováció Alapítvány a Kelet-Európai Térség Fejlesztéséért, 1537. Budapest Pf.: 453/27
A postai küldeményen fel kell tüntetni a „L’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj 2009” megjelölést. A Pályázat beérkezéséről a Pályázó elektronikus úton értesítést kap.
További információ: Sasvári Tünde, tel: 438-2236, email: tsasvari@hu.loreal.com
A Pályázat postára adásának határideje: 2009. április 30.
A Pályázatok elbírálási határideje: 2009. június 15.
A pályázók írásban kapnak értesítést pályázatuk eredményéről, és az eredményhirdetés időpontjáról. Az ösztöndíjat nyert pályázók nevét/személyét a pályázat kiírója nyilvánosságra hozhatja. A nyertesek vállalják, hogy az ösztöndíj elnyerését követően 3 hónapig a média rendelkezésére állnak tudományos munkásságuk ismertetésével.
A pályázatok eredményének nyilvános kihirdetése, az Ösztöndíjak és az Ösztöndíj Oklevelek átadása 2009. októberben lesz.
Pályázati formanyomtatvány letölthető itt: http://www.unesco.hu/documents/formanyomtatvany_090212.doc