palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat külföldi doktori képzésekre

A Balassi Intézet-MÖB Iroda – a 147/2002. (VI. 29.) és az 51/2007. (III. 26.) Korm.rendelet alapján – pályázatot hirdet a kétoldalú nemzetközi oktatási, tudományos és kulturális munkatervekben, valamint megállapodásokban biztosított külföldi teljes- és rész PhD, illetve DLA képzésekre. Az ösztöndíjakat a Magyar Köztársaság oktatási és kulturális minisztere adományozza.
A pályázatra magyar, vagy Magyarországon letelepedési engedéllyel élő külföldi állampolgárok pályázhatnak. Rész PhD, illetve DLA képzésre azok pályázhatnak, akik hallgatói jogviszonyban állnak valamelyik hazai államilag finanszírozott felsőoktatási intézmény doktori iskolájával.A pályázati eljárás: A határidőre benyújtott pályázatokat szakmai kollégiumok értékelik, majd az általuk készített rangsor alapján a különböző területek szaktekintélyeiből álló Magyar Ösztöndíj Bizottság jelölést tesz a külföldi fél számára. Az ösztöndíjas tanulmányútra akkor kerülhet sor, ha a megpályázott ország illetékes hatósága visszaigazolja a pályázó fogadását. (Ez a visszaigazolás nem azonos a pályázó által beküldött, szakmai fogadókészséget kinyilvánító dokumentummal.)
Az ösztöndíjat elnyert pályázó tanulmányi kötelezettségeit a Balassi Intézettel kötendő szerződés határozza meg.

Benyújtandó dokumentumok:
Két, egymástól elválasztott pályázati csomagot kérünk az alábbi sorrendben összeállítani és egy borítékban feladni. Egy pályázati csomag tartalmazzon a felsorolt dokumentumokból egy magyar és egy idegen nyelvű példányt.
1.    a MÖB adatlapja (2 példányban), és az értékelő lap (amelyet nem a pályázó tölt ki);
2.    A MÖB pályázati adatlap honlapunkról elektronikus formában tölthető le. Csak elektronikus formában kitöltött űrlapot fogadunk el.
3.    szakmai életrajz magyar nyelven (2 példányban) és a fogadó ország nyelvén (2 példányban);
4.    tudományos publikációk jegyzéke, TDK eredmények, magyar nyelven (2 példányban) és a fogadó ország nyelvén (2 példányban);
5.    ajánlás két, tudományosan/szakmailag elismert szakembertől, eredeti aláírással ellátva, magyar nyelven (2 példányban) és a fogadó ország nyelvén vagy valamely világnyelven (2 példányban);
6.    munkaterv, programterv magyar nyelven (2 példányban) és a fogadó ország nyelvén (2 példányban);
7.    az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntető leckekönyvi másolat 2 példányban csak magyar nyelven;
8.    a fogadó ország nyelvének ismeretét tanúsító bizonyítvány másolata magyar nyelven (2 példányban) és a fogadó ország nyelvén vagy valamely világnyelven (2 példányban);
9.    a külföldi intézmény fogadólevele (2 példányban). A teljes PhD, illetve DLA képzésre pályázóknak 2009. augusztus 1-jéig be kell nyújtaniuk az akkreditált külföldi állami doktori iskolában tett felvételi sikeréről tanúskodó okiratot.
Figyelem! A fogadó intézmény kiválasztása, a kapcsolatfelvétel és a fogadónyilatkozatok beszerzése a pályázó feladata. Külföldi intézmények listája a www.braintrack.com és a www.esn.org honlapon hozzáférhető. A hazai oktatási intézmények meglévő nemzetközi kapcsolataira is lehet támaszkodni és az intézményi nemzetközi kapcsolatok referenséhez is fordulhatnak információért.

A MÖB adatlap a teljes pályázati kiírással egyetemben megtalálható és letölthető a www.scholarship.hu címen.

Jelentkezési határidő: 2009. március 20. (postai bélyegző)
Kérjük, hogy a borítékra a célország nevét is írják rá.

A pályázatokat az alábbi címre kell eljuttatni:
Balassi Intézet-MÖB Iroda
1519 Budapest Pf. 385
Hungary

További információt a pályázati koordinátoroktól lehet kérni:

Kató Eszter /666-7977/: Csehország, Horvátország, Lengyelország, Szlovákia
Kurucz György /666-7976/: Irán
Molnár Kata /666-7978/: Kína
Rókás Olga /384-9011/: Észtország, Lettország, Oroszország
Dr. Vincze Krisztina /666-7979/: Románia
(www.scholarship.hu)