palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Mohács 500 verspályázat

Mohács városa versíró pályázatot hirdet hazánk 2026-ban esedékes jelentős eseménysorozata, a Mohácsi csata 500. évfordulójára való méltó megemlékezés jegyében.

A Mohács 500 projekttel kapcsolatos háttér információk

Az 1526-os csatavesztés nemzeti tragédiánk, amely során elesett több tízezer keresztény harcos, meghalt II. Lajos király, elnéptelenedett a vidék, az ország 150 évig oszmán megszállás alá került. A „mohácsi vész” évszázadokig az ország pusztulásának jelképe lett, melyhez mérhető sokk a trianoni tragédia volt ezeréves államunk történetében.

Három év múlva elérkezik 2026., azaz a mohácsi csata 500. évfordulója. Egy olyan, jelentős dátum, ami apropót szolgáltat megállni, visszatekinteni, emlékezni, értékelni az elmúlt félezer évet és ebből okulva célokat tűzni jövőnk felé.

Helye van objektíven értékelnünk az akkori veszteségeket, a szomorú következményeket, de látnunk és láttatnunk is kell, hogy a történelmi tragédiák nem elpusztították, hanem megedzették, megerősítették nemzetünket. 500 év múltba nézés és kesergés után vízválasztó időszakhoz értünk. Erőt gyűjtve, lehetőségeinket kihasználva kell a jövőbe vezetni nemzetünket. Ahogy a csodálatos Duna folyam 1444 kilométert halad Mohácsig, a felezőpontig, hogy aztán újból pont ennyit megtéve úti céljához, a tengerhez érjen.

Látnunk, láttatnunk kell, hogy ezer évvel államalapításunk után itt élünk őseink földjén, a Szent Korona országa tízmillió magyarnak hazája ma is. Magyar nyelven beszélünk, kultúránk él és fejlődik.

A csata idején elnéptelenedett vidékünkön sokféle népcsoport lelt otthonra. Magukkal hozták őshazájukból szokásaikat, nyelvüket, tudásukat, gasztronómiájukat, tehetségünket gazdagítva beépültek nemzetünkbe. Így született meg a mai sokszínű, soknemzetiségű, izgalmas Mohács is.

Mohács Város Önkormányzatának célja a csata 500. emlékévére méltón felkészülni. Programjainkkal, megemlékezéseinkkel ki kell fejezzük tiszteletünket keresztény hazánk megmentéséért hadba szálló hősök iránt, azon névtelen harcosok iránt, akik a kilátástalan küzdelmet is felvállalva vonultak csatába az ország megvédéséért. A hősiességről szóló megemlékezésen túl feladatunknak tartjuk a magyarság hagyományainak, a kereszténység megélésének, a hazaszeretetnek, büszkeségnek, és bátorságnak a népszerűsítését.

A Mohács 500 emlékév eseményei messze túlmutatnak a város és az ország határain, hiszen nem feledkezünk meg a seregeinket támogató horvát, cseh, lengyel, szerb és német hősökről sem.

A versíró pályázat célja

A mohácsi csata szomorú eseménye a magyarság történelmének. Lefolyása, következményei ismertek, sok tekintetben máig hatóak. Az ütközet óta eltelt közel félezer évben sokan, sokféleképpen megfogalmazták a történtekkel kapcsolatos gondolataikat. Immár ötszáz év távlatából, a csatánál nagyobb történelmi sokkot is túlélve ma is él nemzetünk. Célunk a történelmi hűség mellett színvonalas irodalmi alkotásban kidomborítani a korabeli keresztény harcosok hősiességét, cselekedetük nagyságát, és a szomorúság mellett hangot adni a magyarság kultúrájának, értékeinek, élni akarásának és sokszínűségének. Azaz utalni arra, hogy „Mohács” nem a vége volt nemzetünk történelmének, hanem egy fájdalmas megállója.

A pályázók köre

A pályázat nyilvános, azon bárki indulhat, aki tudomásul veszi, hogy a pályamű benyújtásával a pályázat szabályzatát magára nézve kötelezőnek ismeri el. Pályázni egyénileg lehet.

A pályázat tartalmi követelményei

 • a verspályázaton magyar nyelvű, még semmilyen módon nem (elektronikusan sem) publikált, más pályázaton nem szerepeltetett, illetve szereplő költeménnyel lehet részt venni,
 • legalább egy, legfeljebb három darab, maximum 100 soros költemény beadása szükséges,
 • a pályaművek tekintetében műfaji megkötés nincs (azaz lehet vers, szabadvers, slam poetry, prózavers, stb.)

Bármelyik kért elem hiányában a pályázati munka érvénytelen. A kiíró egy alkalommal hiánypótlási felhívást küld.  A kiíró a befogadott, érvényes pályázatról írásban értesíti a pályázót.

A pályázat díjazása

 • A nyertes pályázó bruttó 600.000,- Ft díjazásban részesül.
 • A II. helyezett pályázó bruttó 300.000 forint díjazásban részesül
 • A III. helyezett pályázó 100.000 forint értékű mohácsi turisztikai szolgáltatáscsomagban részesül.
 • A Kiíró a zsűri által előválogatott pályaművekből közönségszavazás alapján bruttó 300.000 forint díjazással különdíjat is hirdet.

Beadás, elbírálás, eredmény

 • a pályázóknak a pályaműve(ke)t a pályázati anyaggal és a hiánytalanul kitöltött adatlappal (3. melléklet) kizárólag elektronikus úton május 31-ig beérkezően kell feltölteni a vers.mohacs500.hu internetes oldalra. A határidő után érkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra;
 • a pályaműveket a Kiíró által felkért kortárs szakmai, és a Kiíró által delegált tagokból álló ötfős zsűri bírálja el;
 • a Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a Zsűri saját diszkrecionális jogkörében jogosult a Pályaművek elbírálására, illetve a nyertes kiválasztására;
 • a pályázat elbírálása egy fordulóban történik;
 • a nyertes pályázatot a Kiíró legkésőbb augusztus 29-ig hirdeti ki;
 • a döntés ellen jogorvoslati lehetőség nincs;
 • a döntésről valamennyi pályázó értesítést kap;
 • A Kiíró a csataévfordulóra a beérkezett pályaművek E-bookban történő kiadását tervezi.

Pályázatok benyújtásának határideje: 2024. május 31.

Bővebb információ

A Kiíró lehetőséget biztosít a pályázók részére a pályázati felhívással kapcsolatos tisztázó, illetve pontosító kérdéseik feltételére e-mailen keresztül  strart@mohacs500.eu
Kiíró a beérkezett kérdésekre legkésőbb hét munkanapon belül válaszol. A pályázat hivatalos weboldala a vers.mohacs500.hu, melyen a pályázattal kapcsolatos minden hivatalos dokumentum és információ megtalálható.
A Kiíró ezen oldalon teszi közzé a pályázat ideje alatt esetlegesen eszközölt módosításokat, pontosításokat, egyéb információkat. A közérdeklődésre számot tartó, azaz általános kérdések válaszai is elérhetőek lesznek a vers.mohacs500.hu oldalon.