palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Raoul Wallenberg Díj

wallenberg pályázatA Nemzeti Erőforrás Minisztere (a volt Oktatási és Kulturális Miniszter és a Szociális és Munkaügyi Miniszter), a Raoul Wallenberg Alapítvány, a Raoul Wallenberg Egyesület, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ), és a Roma Polgárjogi Alapítvány által létrehozott Bíráló Bizottság felhívást tesz közzé a Raoul Wallenberg Díj elnyeréséhez.

A magyar társadalomban továbbra is élnek azok az ellentétek, melyek megkülönböztetik az egyik embert a másiktól, annak függvényében, hogy milyen társadalmi csoportba tartoznak. Az előítéletes magatartás, az intolerancia kiváltotta rasszista megnyilvánulások, indulatok már-már mindennapjaink részévé váltak.

A Bizottság a Díj adományozásával etikai mércét és példát kíván állítani a magyar társadalmi- és politikai közélet elé. Szeretnénk elismerni, azon személyek, szervezetek áldozatos munkáját, emberi, közösségi magatartását, akik tevékenységükkel, életútjukkal példát mutatnak embertársaiknak a Magyarországon hátrányos helyzetben élők, diszkriminációban részesülők érdekében, az emberi és állampolgári jogok törvényekben biztosított érvényesítésében kifejtett tevékenységükkel.

A Raoul Wallenberg Díjban részesülhetnek:

 1. Polgár-jogi aktivisták, akik
  1. bátor kiállásukkal,
  2. életútjukkal mutattak példát embertársaiknak a helyi, térségi és országos közéletben.
 2. Település-, intézményvezető, települési önkormányzatok, intézmények, akik /amelyek/
  1. gyakorlati példát mutattak a normális emberi együttélésben,
  2. a konfliktusok feloldásában és megoldásában szerepet vállaltak,
  3. tevékenységükkel közreműködtek az emberi és állampolgári jogok érvényesülésében.
 3. Írók, újságírók, szerkesztőségek, szellemi műhelyek közösségei, akik /amelyek/ munkásságukkal járultak hozzá az előítéletes magatartás, a   rasszizmus, antiszemitizmus, cigány ellenesség leküzdéséhez, rávilágítottak azok demokrácia és szabadság ellenességére.
 4. Egyházi vezetők, egyházi közösségek, akik (amelyek) hitéleti tevékenységük során, a hit erejét felhasználva, aktívan közreműködnek a különböző népcsoportok, különböző felekezetek, vallási közösségek

Raoul Wallenberg Díjra javaslatot tehetnek:

A Díj odaítélésére javaslatot tehetnek az alapítók, támogatók, települési önkormányzatok, önkormányzati szövetségek, emberi jogi, állampolgári, kisebbségi, egyházi szervezetek.

Javaslatot tenni,

 • a kuratórium által közzé tett adatlap kitöltésével és
 • ajánlás megfogalmazásával lehet.

Beküldési határidő: 2010. december 31.

Cím: Raoul Wallenberg Egyesület, 1363. Budapest, Pf. 39.

A Díj összege:

 • Szervezet, csoport, intézmény: 100.000 – 200.000 Ft között
 • Természetes személy: maximum (bruttó) 300.000 Ft

A Díjat a beérkezett javaslatok, ajánlások alapján a Bíráló Bizottság ítéli oda. A Díj átadására 2011. január 17-én kerül sor.

A Díjban részesülőket levélben értesítjük, és a sajtóban nyilvánosságra hozzuk.

A Díjjal kapcsolatos további információval a Bíráló Bizottság titkára, Vízhányó Károly, szolgál.
Telefon: 06-20-527-2896.
Web: http://www.wallenbergegyesulet.hu/

Letölthető dokumentumok

Wallenberg dij felhivas 2010
wallenberg dij adatlap 2010