palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Raoul Wallenberg Díj

wallenberg dijAz Oktatási és Kulturális Miniszter, a Raoul Wallenberg Alapítvány, a Raoul Wallenberg Egyesület, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ), Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a Roma Polgárjogi Alapítvány által létrehozott Bíráló Bizottság felhívást tesz közzé a Raoul Wallenberg Díj elnyeréséhez.

A magyar társadalomban továbbra is élnek azok az ellentétek, melyek megkülönböztetik az egyik embert a másiktól, annak függvényében, hogy milyen társadalmi csoportba tartoznak. Az előítéletes magatartás, az intolerancia kiváltotta rasszista megnyilvánulások, indulatok már-már mindennapjaink részévé váltak.

A Bizottság a Díj adományozásával etikai mércét és példát kíván állítani a magyar társadalmi- és politikai közélet elé. Szeretnénk elismerni, azon személyek, szervezetek áldozatos munkáját, emberi, közösségi magatartását, akik tevékenységükkel, életútjukkal példát mutatnak embertársaiknak a Magyarországon hátrányos helyzetben élők, diszkriminációban részesülők érdekében, az emberi és állampolgári jogok törvényekben biztosított érvényesítésében kifejtett tevékenységükkel.

A Raoul Wallenberg Díjban részesülhetnek:

1. Polgár-jogi aktivisták, akik

  • bátor kiállásukkal,
  • életútjukkal mutattak példát embertársaiknak a helyi, térségi és országos közéletben.

2. Település-, intézményvezető, települési önkormányzatok, intézmények, akik /amelyek/

  • gyakorlati példát mutattak a normális emberi együttélésben,
  • a konfliktusok feloldásában és megoldásában szerepet vállaltak,
  • tevékenységükkel közreműködtek az emberi és állampolgári jogok érvényesülésében.

3. Írók, újságírók, szerkesztőségek, szellemi műhelyek közösségei, akik
/amelyek/ munkásságukkal járultak hozzá az előítéletes magatartás, a rasszizmus, antiszemitizmus, cigány ellenesség leküzdéséhez, rávilágítottak azok demokrácia és szabadság ellenességére.

Egyházi vezetők, egyházi közösségek, akik (amelyek) hitéleti tevékenységük során,
a hit erejét felhasználva, aktívan közreműködnek a különböző népcsoportok, különböző felekezetek, vallási közösségek együttéléséhez, az egymás iránti előítélet leküzdéséhez.

Raoul Wallenberg Díjra javaslatot tehetnek:
A Díj odaítélésére javaslatot tehetnek az alapítók, támogatók, települési önkormányzatok, önkormányzati szövetségek, emberi jogi, állampolgári, kisebbségi, egyházi szervezetek.

Javaslatot tenni,

  • a kuratórium által közzé tett adatlap kitöltésével és
  • ajánlás megfogalmazásával lehet.

Beküldési határidő: 2009. december 31.

Cím: Raoul Wallenberg Egyesület, 1363. Budapest, Pf. 39.

A Díj összege:

  • Szervezet, csoport, intézmény 100.000 – 200.000 Ft között
  • Természetes személy maximum (bruttó) 300.000 Ft

A Díjat a beérkezett javaslatok, ajánlások alapján a Bíráló Bizottság ítéli oda. A Díj átadására 2010. január 17-én kerül sor.

A Díjban részesülőket levélben értesítjük, és a sajtóban nyilvánosságra hozzuk.

A Díjjal kapcsolatos további információval a Bíráló Bizottság titkára, Vízhányó Károly, szolgál. Telefon: 1-795-44-58.

Forrás: http://www.wallenbergegyesulet.hu