palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Profi nonprofitok-szervezetfejlesztési program civil szervezetenek

profi-nonprofitA NIOK Alapítvány (partnerségben az Ifjúsági Koordinációs és Szolgáltató Egyesülettel, a Tanácsadók a Fenntartható Fejlődéséért Egyesülettel valamint a Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetségével) – az Európai Unió Társadalmi Megújulás Operatív Programja keretében – meghirdeti a „Profi Nonprofitok” pályázat második kiírását a fővárosban bejegyzett helyi, regionális és országos civil szervezetek számára komplex szervezetfejlesztő programban való részvételre, fejlesztő szolgáltatások igénybevételére.

A pályázatra azon civil szervezetek jelentkezését várjuk, melyek az első kiíráskor nem tudtak élni a pályázási lehetőséggel. Nem pályázhatnak azok a szervezetek, amelyek az első kiírásra beadták a pályázatukat.

A szolgáltatás létrejöttének az a tapasztalat szolgál alapul, hogy sok civil szervezetnél valós igény van működésük rendbetételére, problémáik kibontására és azok közös megoldására, emberi és szakmai elakadások feloldására. A szervezetek nagy részének nincsen saját forrása komplex fejlesztő folyamat finanszírozására.
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 553.-as konstrukciója lehetővé teszi a fővárosban és a megyékben működő szervezetek támogatott szervezetfejlesztését.

A fővárosban jellemzően 6-11 napos, szervezetre szabott fejlesztési folyamatokra és ezt kiegészítő tréningeken való részvételre lehet pályázni, melyet a NIOK Alapítvány és három szakmai partnere valósít meg.

A szervezetfejlesztés keretében megvalósuló program formája az adott szervezettől függően lehet tréning, coaching, tanácsadás, facilitálás, közös fejlesztő folyamat (projekt, alaptevékenység, szervezet), vagy akár mediáció, szupervízió is.

A pályázat keretében a fejlesztő szakemberek munkadíját támogatjuk, amennyiben a program megvalósulásához egyéb forrás biztosítása szükséges az a fejlesztésben résztvevő szervezet köteles biztosítani. (terem, ellátás, munkatársak munkaideje). A nyertes pályázók anyagi támogatásban nem részesülnek.

A fejlesztésben résztvevő szervezetek számára 2010 elején több tematikus tréningen biztosítjuk az ingyenes részvétel lehetőségét; leginkább olyan tematikus képzéseket javaslunk majd, melyek illeszkednek a fejlesztési tervben megfogalmazott elképzelésekhez.

A programban a szervezetfejlesztés két körös, azaz a kiválasztás után a szervezetek egy része
2009 szeptembere és 2010 januárja között, más részük
2010 márciusa és 2010 júliusa között vehetik igénybe a szervezetfejlesztési napokat.

A támogatás mértéke

 • Az egy pályázó által elnyerhető maximális fejlesztő szolgáltatás piaci értéke:    1.500.000 Ft
 • Az egy pályázó által elnyerhető fejlesztő szolgáltatás átlagos ideje:  7-8 fejlesztési nap és igény szerinti tréningnapok
 • A támogatott szervezetek várható száma:  32 szervezet

Tapasztalatunk azt mutatja, hogy nagyobb elköteleződés születik a változás iránt, ha a résztvevő szervezetek idejük mellett további saját forrást is szentelnek a fejlesztési programnak. Célunk, hogy a saját anyagi áldozat elősegítse a szervezetek „tudatos megrendelőként” való működését, amely bennünk is megerősíti a változásokért való felelősségvállalást.
Ezért előnyt élveznek azok a szervezetek, amelyek vállalják, hogy erejükhöz mérten saját forrással bővítik a pályázati összegként rendelkezésre álló fejlesztési keretet.
A pályázati adatlapon kérjük jelezzék, hogy milyen saját forrással (pénzbeli és tárgyi esetleg szolgáltatás) tudnak hozzájárulni a fejlesztés sikerességéhez.

Kinek szól ez a felhívás?

Olyan civil szervezeteket várunk a programban való részvételre, akik egy lépést hátra lépve készek rátekinteni saját magukra, és készek időt és energiát áldozni azért, hogy projektjük, alaptevékenységük, szervezetük jobban működjön.

Pályázatot nyújthatnak be
a fővárosban bejegyzett civil szervezetek, egyesületek, alapítványok.

Nem nyújthatnak be pályázatot:

 • a pártok;
 • közalapítványok
 • a munkaadói és munkavállalói érdekképviselet szervezetek;
 • közhasznú társaságok, nonprofit kft.-k
 • egyházak

Hogyan lehet jelentkezni?
A programra való jelentkezés módja: Pályázati adatlap géppel vagy kézzel való kitöltése és a kötelező mellékletek 2010. január 29-éig történő megküldése. A pályázatot papír alapon és elektronikusan is be lehet nyújtani.

A pályázati adatlapon kell majd kifejteni azokat az igényeket, melyeket a fejlesztést kérő szervezet fogalmaz meg.

Példák a teljesség igénye nélkül: az értékelési rendszer kidolgozása a szervezetben, munkahatékonyság-időgazdálkodás fejlesztése, csapatépítés, szolgáltatásfejlesztési terv elkészítése, stratégiai tervezés, pénzügyi menedzsment és forrásteremtés fejlesztése, konfliktuskezelés szervezeten belül, vezetői tanácsadás, projekttervezési folyamat facilitálása, motivációs rendszer fejlesztése, stb. Természetesen a felsoroltaktól eltérő igények is lehetnek.

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás

Pályázati adatlap

A programban való részvétel feltételei:

 • a pályázó szervezet biztosít egy fő kapcsolattartót, aki az előmonitoring fázisban, illetve a program időtartama alatt a szervezési feladatokban elérhető és rendelkezésre áll,
 • a pályázó szervezet vállalja, hogy a közösen meghatározott fejlesztéshez szükséges időtartamra az érintett munkatársait felszabadítja a közös munkában való részvételre,
 • a pályázati programja tartalmaz az eredménynek szakmai fenntarthatóságára vonatkozó programelemet.

A pályázati programnak 2009 szeptembere és 2010 januárja között vagy 2010 márciusa és 2010 júliusa között kell megvalósulnia.

Pályázattal kapcsolatos formai követelmények:

 1. Hiánytalanul kitöltött ADATLAP 1 eredeti és 1 másolati példányban történő beküldése papír alapú pályázatok esetében. Elektronikus pályázatoknál az eredeti dokumentumot kérjük szkennelve. (Kérjük, hogy az adatlapot számítógépen vagy nyomtatott nagy betűkkel töltse ki. Az adatlap Word formátumban letölthető a http://www.nonprofit.hu/profinonprofitok/ weboldalról. Papír alapú példányokat ingyenesen biztosítunk a Civil Szolgáltató Központban: 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. IV./3 H-Cs 9-17 óráig.
 2. Kötelező mellékletek beadása (1 eredeti és 1 másolati példányban) (papír alapú pályázatok esetében, elektronikus pályázatoknál az eredeti dokumentumokat kérjük szkennelve)
 • Alapító okirat (alapítványok esetében), alapszabály (egyesületek, szövetségek esetében) a  szervezet vezetője által hitelesített másolati példány, elektronikus pályázatnál eredeti vagy hitelesített példány szkennelve;
 • Jogerős bírósági végzés vagy bírósági kivonat (mely a jelen állapotot tükrözi) a nyilvántartásba vételről (a szervezet vezetője által hitelesített másolati példány, elektronikus pályázatnál eredeti vagy hitelesített példány szkennelve);
 • A pályázó 2008. évi beszámolója, mely tartalmazza a pénzügyi és szakmai beszámolót (a szervezet vezetője által hitelesített másolati példány, elektronikus pályázatnál eredeti vagy hitelesített példány szkennelve).

A pályázati csomagokat e-mailben (szkennelve) vagy postai úton, zárt borítékban, ajánlott küldeményként, vagy személyesen kell benyújtani az alábbi címre:
Postacím:
NIOK Alapítvány
1024 Budapest, Margit krt. 43-45. IV./3.
Fontos! Az elbíráláskor a postára adás időpontját vesszük figyelembe. A határidő után postára adott pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek.
Email cím: program@niok.hu
Fontos! Az e-mailben beadott pályázati anyagok kapcsán a mellékleteket és az aláírt lepecsételt pályázati adatlapot szkennelve kérjük elküldeni. Az anyag megérkezéséről a pályázó rövid írásos visszaigazolást kap a beérkezést követően.
A pályázatok beérkezési határideje egységesen 2010. január 29.

A pályázatok elbírálása
A támogatások odaítéléséről a megvalósító konzorcium bíráló bizottsága dönt. A döntés előkészítése céljából a szakmai megvalósítók előmonitorozást végeznek.
A döntés eredményéről, a szolgáltatási csomag mértékéről és az igénybevétel feltételeiről a pályázók e-mailben kapnak értesítést. A pályázati döntés 2010. február végére várható. Pozitív döntés esetén a pályázóval a NIOK szerződést köt.
Az eredmények közzététele www.nonprofit.hu/profinonprofitok honlapon történik.

Pályázati értékelés szempontjai:

 • A pályázatban megfogalmazott probléma átgondoltsága, feldolgozottsága – előnyben részesülnek azok a pályázók, akik maguk is tettek azért, hogy a problémát orvosolják
 • A szervezet fenntarthatósága
 • A pályázó szervezet stratégiai szemlélete
 • A pályázó szervezet szervezeti életútja – a szervezetfejlesztés eredményességét, megalapozottságát segíti, ha a szervezet eljutott legalább a növekedési és fejlődési fázis határára (lásd 1. sz. melléklet)
 • A fejlesztés iránti elkötelezettség mind a szervezet vezetői, mind pedig munkatársai részéről, valamint a fejlesztésre fordítható belső erőforrások (elsősorban emberi erőforrás).

A pályázattal és a programmal kapcsolatosan további információ:

Pikó Zsuzsanna
Email: program@niok.hu
Telefon: 06-1-315-3151
Civil Szolgáltató Központ
1024 Budapest, Margit krt. 43-45. IV./3.

Forrás: http://www.nonprofit.hu/